Proces verbal PSI

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 15:53

PROCES VERBAL

Astazi, _________.2009, orele ________, au fost depuse completari / realizate modificari (conform opis anexa) la documentatia tehnica, anexata cererii inregistrata la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta .................................... al Municipiului ............................ cu nr. _____________________________ din _______________, de catre d-l/d-na ______________________________________________, in calitate de _________________________, domiciliat(a) in localitatea ____________________________, str. ____________________________________________, nr. _______, bl._______, scara _______, etaj _____, apart. _____, judet/sector ___________, posesor al CI / BI / pasaport seria _____  nr. ________________, emis de _____________________ la data de ______________.

 

                                              Semnatura,

 

OPIS

 

cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizatiei

de securitate la incendiu

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Seria, codul, nr. de inregistrare

Nr. de file

Formatul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descarca Proces verbal PSI.doc

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora