Proces verbal inventariere

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 15:37

SC …………………..

CUI…………………..

Proces verbal de inventariere

Incheiat azi..............

Comisia de inventariere compusa din:

…………………………....................... IN CALITATE DE ………………………….....

……………………............................... IN CALITATE DE …………………………….

……………………..........................…. IN CALITATE DE …………………….............

numita in baza deciziei nr………..din………………. a administratorului societatii, in conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 1753/2004 a procedat la inventarierea elementelor de activ si de pasiv la sediul societatii din ……………………………………………… si la toate punctele de lucru ale societatii si a cuprins toate elementele patrimoniale , existente la data de ......................

Inventarierea s-a desfasurat in intervalul ………………………….indeplinandu-se toate prevederile legale cu privire la aceasta operatiune.

Rezultatele inventarierii sunt cuprinse in listele de inventariere, parte din prezentul proces verbal de inventariere si se inregistreaza in contabilitate potrivit prevederilor Legii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul proces verbal este insotit de anexe numerotate de la pag.1 la pag.....

In urma inventarierii s-au constatat urmatoarele:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

In urma celor constatate, facem urmatoarele propuneri:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

La inventarierea disponibilitatilor banesti in lei aflate in caseria unitatii s-au constatat

urmatoarele:

-sold scriptic caserie……………………….

-sold faptic caserie…………………………

La inventarierea disponibilitatilor banesti in lei si valuta detinute in conturi bancare s-au

constatat urmatoarele:

Nr. crt

Cont bancar

Banca

Sold extras

Sold

Valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE INVENTARIERE

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Descarca Proces verbal inventariere.doc

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora