Proces verbal

 

Proces verbal la terminarea lucrarilor

Data: 3 noiembrie 2011   Ora: 09:52

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr. _______________ / ________________   Privind lucrarea _________________________________________________ Avand Sc = ____________ mp, situata in str. ______________________ nr._______ Executata in cadrul contractului nr. _____________________________ incheiat intre ________________...citeste mai mult

Proces verbal AGA

Data: 3 noiembrie 2011   Ora: 10:03

S.C. _____________ S.R.L. – _________ STR. ____________________, NR. _____ JUDETUL __________, ______________ CUI - ________________________ NR. ___ /________________________   PROCES VERBAL  AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR/ASOCIATILOR Incheiat azi ___.___._____________         &nb...citeste mai mult

Proces verbal predare primire acte

Data: 3 noiembrie 2011   Ora: 15:31

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE ACTE   Prezentul proces verbal s-a incheiat astazi .............. intre S.C. ............. S.R.L., reprezentata prin dl./dna ............ si ............... , reprezentata prin __________________________ Prin prezentul proces verbal se adevereste ca S.C. ............... S.A. a primit de la S.C. .............citeste mai mult

Proces verbal lucrari ascunse

Data: 3 noiembrie 2011   Ora: 15:25

UNITATEA __________________ SANTIERUL__________________ OBIECTUL___________________   PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE                               ...citeste mai mult

Proces verbal predare amplasament

Data: 3 noiembrie 2011   Ora: 15:37

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE AMPLASAMENT Incheiat in ziua de ____ luna __________________ anul ______   1. Subsemnatii: a) ______________________________________________ din partea beneficiarului ___________________________________________________ din partea executantului am procedat la predarea - primirea amplasamentului liber de...citeste mai mult

Proces verbal punere in functiune

Data: 3 noiembrie 2011   Ora: 15:41

PROCES-VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE      I. DATE GENERALE     1. Comisia de receptie convocata la data de ............................... si-a desfasurat activitatea in intervalul: ....................................     II. CONSTATARI     In urma examinarii documentatiei prezent...citeste mai mult

Contestatie proces verbal

Data: 3 noiembrie 2011   Ora: 16:09

Model contestatie proces verbal de contraventie Instanta..................(mentionati instanta competenta in locul punctelor) DOMNULE PRESEDINTE,   Subsemnatul(a),.........................., cu domiciliul in ...................................................................................................., formulez prezenta: CONTESTA...citeste mai mult