Proces verbal predare primire auto

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 15:22

SC.........................................SRL

Loc............................Jud..............

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE AUTOVEHICUL

Nr. inmatriculare autovehicul.....................

Locul predarii..................................Data.........................

PREDATOR:

Nume/Prenume...................................................domiciliat in..............................................Str.........................................................Nr...............Jud...............................posesor al BI/CI cu Seria.........Nr....................................cu functia de.............................

PRIMITOR:

Nume/Prenume............................................domiciliat in.............................................Str..........................................................Nr...... Jud.............................posesor al BI/CI cu Seria..........Nr............................. cu functia de..........................................

AUTOVEHICUL:

Nr inmatriculare..............categoria..........................marca........................tipul..................

caroserie tip................................;

Nr. km la bord.........................................km; Motorina in rezervor..................litri, ............................cm

Stare de functionare...............................................;

Defectiuni constatate:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Impreuna cu autovehiculul s-au predat/primit si urmatoarele documente si accesorii:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Primitorul a preluat autovehiculul in dotare cu cele amintite mai sus, in urma unui inventar, fiind raspunzator de lipsa oricaruia dintre cele amintite, precum si de defectiunile cauzate de neutilizarea autovehiculului in mod corespunzator, conform specificatiilor cuprinse in fisa postului.

Observatii:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Am predat,  

Nume/Prenume........................................                                          

Semnatura................................................

 

Am preluat,

Nume/Prenume......................................

Semnatura...............................................                                          

 

Prezentul formular a fost incheiat intr-un numar de ................... exemplare, din care ................. ramane la predator si ........................ la primitor.

Descarca Proces verbal predare primire auto.doc

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora