Legi - Legislatie

Legea bugetului de stat pe anul 2011

Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile si activitatilor finantat

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011

Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2011.

Legea cetateniei romane-republicata in 2010

Modurile de dobandire si de pierdere a cetateniei romane sunt cele prevazute in prezenta lege.

Legea concurentei nr. 21 din 10 aprilie 1996 Actualizata 2010

Prezenta lege are drept scop protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor.

Legea contabilitatii nr. 82 din 24.12.1991 Actualizata 2010

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

Legea educatiei nationale 2011

Prezenta lege asigura cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului roman a dreptului fundamental la invatatura pe tot parcursul vietii. Legea reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului national de invatamant de stat, particular si confesional.

Legea lustratiei

Prezenta lege defineste persoanele care pot face parte din structurile de putere si din aparatul represiv al regimului comunist.

Legea notarilor publici si a activitatii notariale

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea.

Legea Pensiilor

Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit in continuare sistemul public de pensii.

Legea salarizarii unice

Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.

LEGE Nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca *Actualizata 2010

Prevederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii.

Legea privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

Prezenta lege reglementeaza regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani a unei suprafete de teren, din terenurile aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

Legea privind performanta energetica a cladirilor

Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica.

Legea 31/1990 actualizata 2010 privind societatile comerciale

In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Lege nr. 85/2006 privind procedura insolventei Actualizata 2010

Prezenta lege explica procedura generala de insolventa si stabileste principalele categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa iminenta.

Legea 178/2010 a parteneriatului public-privat

Prezenta lege reglementeaza modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finantarea, constructia, reabilitarea, modernizarea, operarea, intretinerea, dezvoltarea si transferul unui bun sau serviciu public, dupa caz.

Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Prezenta lege reglementeaza regimul juridic al creditului ipotecar pentru investitii imobiliare.

Lege nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea a cel putin trei persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv in cazul celor care au in structura lor si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

Legea nr. 241 / 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Actualizata 2010

Prezenta lege instituie masuri de prevenire si combatere a infractiunilor de evaziune fiscala si a unor infractiuni aflate in legatura cu acestea.

Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Prezenta lege stabileste nivelul de salarizare pentru personalul platit din fonduri publice.

Legea 288/2010 pentru adoptarea OUG privind contractele de credit pentru consumatori

Prezenta lege stabileste conditiile contractelor de credit pentru consumatori.

Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMMurilor actualizata 2007

Prezenta lege reglementeaza masuri destinate crearii cadrului favorabil infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »