Legea bugetului de stat pe anul 2011

 

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 18:39

Art.1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile si activitatilor finantat...citeste mai mult

CAPITOLUL II Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 18:40

Art.17. - Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publica si promovarea intereselor romanesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social sunt prevazute in anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernul...citeste mai mult

CAPITOLUL III Dispozitii finale

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 18:42

Art.33. - In anul 2011, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.  Art.34. - In anul 2011, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor de asistenta sociala, f...citeste mai mult