Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Definitii
Capitolul III Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor
Capitolul IV Cerintele de performanta energetica a cladirilor
Capitolul V Cladiri noi
Capitolul VI Cladiri existente
Capitolul VII Certificatul de performanta energetica a cladirii
Capitolul VIII Inspectia cazanelor si expertizarea tehnica a centralelor termice si a instalatiilor de incalzire
Capitolul IX Inspectia sistemelor de climatizare
Capitolul X Experti independenti
Capitolul XI Dispozitii tranzitorii si finale

Legea privind performanta energetica a cladirilor

 

Capitolul I Dispozitii generale - Performanta energetica a cladirilor

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 09:49

Art. 1 Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica. Art. 2 Prezenta lege stabileste conditii cu privire la: a) cadrul general al metodologiei de calcul privind perfor...citeste mai mult

Capitolul II Definitii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 09:52

Art. 3 Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentei legi au urmatorul inteles: 1. cladire - ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elementele de constructie care alcatuiesc anvelopa cladirii, inclusiv instalatiile aferente, in care energia este utilizata pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul cladir...citeste mai mult

Capitolul III Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 10:00

Art. 4 (1) In termen de 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului elaboreaza si aproba, prin ordin al ministrului, reglementarea tehnica privind metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, denumita in continuare metodolo...citeste mai mult

Capitolul IV Cerintele de performanta energetica a cladirilor

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 10:07

Art. 7 (1) Prin metodologie se stabilesc cerintele minime de performanta energetica a cladirilor, denumite in continuare cerinte, si se aplica diferentiat pentru diferite categorii de cladiri, atat pentru cladirile noi, cat si pentru cladirile existente, dupa cum urmeaza: a) locuinte unifamiliale; b) blocuri de locuinte; c) birouri; d) clad...citeste mai mult

Capitolul V Cladiri noi

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 10:11

Art. 9 La cladirile noi se respecta cerintele stabilite in metodologie. Art. 10 Pentru cladirile noi, cu o suprafata utila totala de peste 1.000 m2, autoritatea administratiei publice locale sau judetene, prin certificatul de urbanism dat in vederea emiterii autorizatiei de construire, potrivit legii, solicita intocmirea unui studiu de fezabi...citeste mai mult

Capitolul VI Cladiri existente

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 10:24

Art. 11 La cladirile existente, cu o suprafata utila de peste 1.000 m2, la care se executa lucrari de renovare, performanta energetica a acestora trebuie imbunatatita pentru a satisface cerintele stabilite in metodologie, in masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional si economic. Art. 12 Cerintele se stabil...citeste mai mult

Capitolul VII Certificatul de performanta energetica a cladirii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 10:27

Art. 13 (1) Certificatul de performanta energetica a cladirii, denumit in continuare certificat, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaboreaza cu respectarea legislatiei in vigoare pentru cladirile din categoriile prevazute la art. 7 alin. (1), care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate. (2) Certificatul este eliberat proprietarului,...citeste mai mult

Capitolul VIII Inspectia cazanelor si expertizarea tehnica a centralelor termice si a instalatiilor de incalzire

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 10:29

Art. 15 In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se efectueaza: a) inspectie periodica la intervale de 5 ani, pentru cazanele care utilizeaza combustibil lichid sau solid neregenerabil, cu puterea nominala de 20-100 kW; inspectia se efectueaza si pentru cazanele care utilizeaza alte tipuri de com...citeste mai mult

Capitolul IX Inspectia sistemelor de climatizare

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 10:30

Art. 17 In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se prevede inspectia sistemelor de climatizare cu puterea nominala de peste 12 kW, la intervale de 5 ani. Inspectia sistemelor de climatizare include evaluarea randamentului si dimensionarea in raport cu necesitatile de climatizare a cladirii. Consu...citeste mai mult

Capitolul X Experti independenti

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 10:33

Art. 19 (1) Auditul energetic al cladirii si elaborarea certificatului se realizeaza de catre auditori energetici pentru cladiri,atestati conform legislatiei in vigoare. (2) Expertizarea sistemelor de incalzire si climatizare ale cladirii se realizeaza de catre experti tehnici, atestati conform legislatiei in vigoare. Art. 20 Auditorii energ...citeste mai mult