• » Info Financiar
  • » LEGE Nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca *Actualizata 2010

LEGE Nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca *Actualizata 2010

 

CAP. 1 Dispozitii generale

Data: 13 ianuarie 2011   Ora: 11:33

Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in: Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 31 decembrie 2007: -    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 4/2003;-    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002, aprobata cu modifica...citeste mai mult

CAP. 2 Concepte privind piata muncii

Data: 13 ianuarie 2011   Ora: 11:39

SECTIUNEA 1 Termeni si expresii utilizate ART. 5In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:I.    angajator - persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridi...citeste mai mult

CAP. 3 Sistemul asigurarilor pentru somaj

Data: 13 ianuarie 2011   Ora: 11:46

SECTIUNEA 1Categorii de asigurati ART. 18(1)    In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.(2)    Asiguratii pot fi:    cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in co...citeste mai mult

CAP. 4 Masuri pentru prevenirea somajului

Data: 13 ianuarie 2011   Ora: 11:48

ART. 48A1(1)    In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furn...citeste mai mult

CAP. 5 Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca

Data: 13 ianuarie 2011   Ora: 11:56

SECTIUNEA 1Servicii specializate ART. 53Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca vizeaza:    cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca;    stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca. ART. 54Masurile pentru stimularea ...citeste mai mult

CAP. 6 Institutii si responsabilitati in aplicarea prezentei legi

Data: 13 ianuarie 2011   Ora: 12:00

SECTIUNEA 1 Institutii si organizatii implicate in realizarea prevederilor prezentei legi ART. 97Pentru realizarea obiectivelor si masurilor prevazute de prezenta lege Guvernul aproba strategii, planuri si programe nationale, in profil de ramura si teritorial. ART. 98Institutiile implicate in realizarea prevederilor prezentei legi sunt:a) ...citeste mai mult

CAP. 7 Raspunderea juridica

Data: 13 ianuarie 2011   Ora: 12:02

ART. 110Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala. ART. 111Incalcarea de catre angajator a obligatiilor prevazute la art. 26 alin. (1) si la art. 27, constand in sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, c...citeste mai mult

CAP. 8 Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 13 ianuarie 2011   Ora: 12:04

ART. 120 (1)    Persoanele care solicita dreptul la ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi beneficiaza de acest drept in cuantumul, pe durata si in conditiile stabilite de Legea nr. 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare. (2) &...citeste mai mult