Legea 178/2010 a parteneriatului public-privat

 

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 15:47

   SECTIUNEA 1 Scop. Principii   Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finantarea, constructia, reabilitarea, modernizarea, operarea, intretinerea, dezvoltarea si transferul unui bun sau serviciu public, dupa caz.  &nb...citeste mai mult

CAPITOLUL II Reguli aplicabile pentru incheierea contractului de parteneriat public-privat

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 15:57

 SECTIUNEA 1 Reguli generale    Art. 13. - La incheierea contractului, partenerul public si investitorul privat interesat sa participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligatia de a respecta principiile prevazute la art. 3.    Art. 14. - (1) Etapele care conduc la incheierea unui contract de...citeste mai mult

CAPITOLUL III Conditii de initiere si incetare a proiectului de parteneriat public-privat

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 16:06

SECTIUNEA 1 Conditii de initiere a proiectului de parteneriat public-privat    Art. 23. -(1) Initierea unui proiect de parteneriat public-privat apartine partenerului public.    (2) Pentru initierea unui proiect de parteneriat public-privat, initiatorul intocmeste un studiu de fundamentare si prefezabilitate. &nb...citeste mai mult

CAPITOLUL IV Contractul de parteneriat public-privat

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 16:09

   Art. 27. - Contractul de proiect de parteneriat public-privat se incheie intre partenerul public si investitorul privat, selectat cu respectarea procedurii prevazute la art. 18 si avand in vedere:    a) tipul de activitati convenite potrivit prevederilor art. 6;    b) stabilirea concreta, in functie d...citeste mai mult

CAPITOLUL V Reguli speciale pentru infiintarea companiei de proiect

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 16:12

   Art. 32. - Compania de proiect definita la art. 4 lit. f) se organizeaza si functioneaza conform legislatiei in vigoare, ca o societate comerciala al carei capital social este detinut de catre partenerul public si investitorul privat.    Art. 33. -(1) Compania de proiect functioneaza pe toata perioada de derulare a c...citeste mai mult

CAPITOLUL VI Organizarea activitatii de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 16:14

   Art. 38. -(1) Coordonarea si monitorizarea centralizata a derularii proiectelor de parteneriat public-privat se realizeaza de catre Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Na...citeste mai mult

CAPITOLUL VII Sanctiuni

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 16:16

   Art. 40. - Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are dreptul de a solicita in instanta constatarea nulitatii absolute a contractelor de parteneriat public-privat incheiate cu incalcarea prevederilor prezentei legi, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a acesteia. &...citeste mai mult

CAPITOLUL VIII Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 16:19

 Art. 42. - In masura in care prezenta lege nu prevede altfel, dispozitiile acesteia se completeaza cu dreptul comun.   Art. 43. - Proprietatea intelectuala dobandita in procesul realizarii parteneriatului public-privat apartine partenerului privat, daca contractul nu prevede altfel.   Art. 44. - In cazul in care se in...citeste mai mult