CAPITOLUL VIII Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 16:19

 Art. 42. - In masura in care prezenta lege nu prevede altfel, dispozitiile acesteia se completeaza cu dreptul comun.

  Art. 43. - Proprietatea intelectuala dobandita in procesul realizarii parteneriatului public-privat apartine partenerului privat, daca contractul nu prevede altfel.

  Art. 44. - In cazul in care se indeplinesc conditiile unui proiect de parteneriat public-privat si nu se incalca interese de ordin public, dispozitiile prezentei legi pot fi aplicate si in cazul activitatilor relevante definite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - cap. VIII "Contracte sectoriale", sectiunea 1 "Activitati relevante".

  Art. 45. - Delimitarea terenurilor, a culoarelor si a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizeaza in baza documentatiei cadastrale, de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobata potrivit legii, a studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice.

  Art. 46. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

  Art. 47. - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

   Bucuresti, 1 octombrie 2010.

   Nr. 178.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora