Capitolul I Dispozitii Generale
Capitolul II Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
Capitolul III Contributia de Asigurari Sociale
Capitolul IV Pensii
Capitolul V Alte drepturi de asigurari sociale
Capitolul VI Casa Nationala de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale
Capitolul VII Raspunderea juridica
Capitolul VIII Jurisdictia asigurarilor sociale
Capitolul IX Dispozitii Tranzitorii
Capitolul X Dispozitii Finale
Anexe

Legea Pensiilor

 

Legea Pensiilor Cap I Dispozitii Generale

Data: 16 decembrie 2010   Ora: 10:23

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap II Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat

Data: 16 decembrie 2010   Ora: 10:32

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap III Contributia de Asigurari Sociale

Data: 16 decembrie 2010   Ora: 11:51

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap IV Pensii Sectiunea 1 Pensia pentru limita de varsta

Data: 16 decembrie 2010   Ora: 13:30

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap IV Pensii Sectiunea 2 Pensia Anticipata

Data: 16 decembrie 2010   Ora: 13:37

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap IV Pensii Sectiunea 3 Pensia Anticipata Partiala

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 10:10

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap IV Pensii Sectiunea 4 Pensia de Invaliditate

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 10:27

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap IV Pensii Sectiunea 5 Pensia de urmas

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 10:39

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap IV Pensii Sectiunea 6 Calculul pensiilor

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 10:46

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap IV Pensii Sectiunea 7 Stabilirea si plata pensiilor

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 11:27

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult