Dictionar Financiar bancar - litera T

  tari din categoria “A”
grupul de tari cu o economie dezvoltata si o stabilitate financiara unanim recunoscuta care, in acceptiunea Bancii Nationale a Romaniei, include tarile membre ale Organizatiei pentru Cooperare ...

tari din categoria “B” 
calificare efectuata de Banca Nationala a Romaniei, care include toate tarile, cu exceptia celor din categoria “A” si a Romaniei.

taxa de bursa
suma incasata de comitetul bursei de la membrii sai.

taxa de forfetare
taxa perceputa de catre o institutie specializata in efectuarea de operatiuni de forfetare. Marimea acestei taxe depinde de riscurile pe care si le asuma casa de forfetare, dintre care: riscul de ...

taxa de rascumparare
taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s-a transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa, in cazul contractelor de tip unit linked - inainte de termenul de expirare a ...

taxa scontului
procent de dobanda pe care il percep bancile comerciale drept scont pentru perioada de timp de la incasarea titlurilor de credit de catre detinatori pana la termenul de scadenta.

TCD 
denumire generica a seifurilor cu extragere automata a bancnotelor TellerCashDispenser. TCD-urile sunt instrumente de casierie utilizate de catre banci care permit pastrarea in siguranta a ...

tehnica actualizarii
procedeu prin care valorile dispersate in timp se aduc la un singur moment, de regula la momentul actual. Aceasta tehnica este utilizata in analiza proiectelor de investitii si se caracterizeaza prin ...

TELLER CASH DISPENSER
vezi TCD.

tezaur
loc special amenajat in cadrul unei banci unde se pastreaza bani, metale pretioase, valori si titluri; desemneaza si totalitatea valorilor aflate in depozitul bancii centrale.

titlu cu venit fix
categorie a titlurilor care genereaza un venit fix, determinat de o rata fixa a dobanzii. In aceasta categorie intra obligatiunile, certificatele de trezorerie si alte titluri cu dobanda fixa.

titlu cu venit variabil
categorie de titluri aflate in portofoliul unei banci care genereaza venituri variabile, precum sunt actiunile.

titlu de credit
inscris (cambie, bilet la ordin, cec, etc) emis de catre o banca sau o institutie de credit, care confera detinatorului sau dreptul de creanta precis determinat in cuprinsul sau si care se poate ...

titlu de imprumut
inscris compus din talon si mai multe cupoane. Talonul ofera dreptul detinatorului obligatiunii asupra sumei inscrise, iar cupoanele stau la baza incasarii dobanzilor aferente sumei subscrise.

titlu de participare
orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau ...

titlu de valoare
document care constituie obiectul unei tranzactii financiare. In categoria titlurilor de valoare se includ titlurile de stat, obligatiunile, actiunile, etc. Acestea pot fi nominative, la ordin sau ...

titluri de investitii
categorie de titluri detinute in portofoliul unei banci, de natura titlurilor cu venit fix, care au fost achizitionate cu intentia de a le detine de o maniera durabila, in principiu, pana la ...

titluri de participare
inscrisuri reprezentand drepturile unei unitati patrimoniale asupra capitalului altei unitati patrimoniale exprimate sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare, care asigura detinatorilor ...

titluri de plasament
sunt titluri achizitionate cu intentia de a le detine o perioada mai mare de sase luni, dar fara ca aceasta detinere sa implice o conservare pana la scadenta lor. La intrarea in patrimoniu, titlurile ...

titluri de tranzactie
trebuie sa indeplineasca simultan trei conditii: intentia de tranzactionare sa se realizeze in cel mai scurt timp, inainte de scadenta, de regula, in mai putin de sase luni; titlurile sa fie ...

titluri financiare
titluri de credit si titluri de participatie cu scadente de peste un an de zile.

titluri la ordin
titluri care cuprind drepturi ce nu pot fi executate decat de o persoana determinata, respectiv beneficiarul initial sau cel care a primit titlul prin operatiunea de gir.

titluri la purtator
instrumente de credit pentru care transmiterea este simpla, iar obligatia este asumata de catre o persoana nedeterminata.

titluri nominative
instrumente de credit sau de plata care au inscrise pe ele numele posesorilor si care circula prin transmitere pe calea cesiunii.

titluri participative
elemente ale datoriei subordonate a unei banci reprezentate de imprumuturi primite pe baza unor titluri emise de catre banca respectiva, care au urmatoarele caracteristici: nu sunt rambursabile de ...

titluri representative
inscrisuri ce confera posesorilor drepturi de proprietate sau de posesiune.

titluri subordonate la termen 
elemente ale datoriei subordonate a unei banci, reprezentate de imprumuturi obtinute de catre banca respectiva, pe baza unor titluri, destinate a fi capitalizate, si de fonduri care, in baza unei ...

titluri subordonate pe durata nedeterminata
elemente ale datoriei subordonate a unei banci, reprezentate de imprumuturile obtinute de catre aceasta pe baza unor titluri emise, avand in principal, urmatoarele caracteristici: durata lor nu este ...

tragator
persoana ce initiaza emiterea unei cambii asupra unei alte persoane numita tras, aceasta din urma fiind obligata sa o plateasca la scadenta.

transfer
orice vanzare, cesiune sau instrainare a dreptului de proprietate, precum si schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate

tranzactii la termen
vezi operatiuni valutare la termen.

tranzactii la vedere
vezi operatiuni valutare la vedere.

tras
persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la plata cambia trasa asupra sa, se procedeaza la initierea de catre ...

trata
instrument de plata si titlu de credit utilizat in relatiile internationale. Trata este un ordin scris, neconditionat, dat de tragator trasului, de a plati la vedere sau la un anumit termen de la ...

trend
tendinta fundamentala; evolutia de lunga durata a unui fenomen economic, independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp.

trezorerie
departament financiar al unei companii, care se ocupa cu primirea, administrarea si plasamentul fondurilor.

TRY
Lira turceasca (TRY) este unitatea monetara oficiala a Turciei si a Republicii Turce a Ciprului de Nord. Moneda a fost introdusa in 1844, inlocuind kurus ca unitate principala de valuta. Kurus a ...

TVA
Taxa pe Valoarea Adaugata - este o taxa generala pe consum aplicata ca taxa la bunuri si servicii. Aceasta taxa se aplica, in general, tuturor activitatilor comerciale care implica productia si ...

Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »