Dictionar Financiar bancar - litera R

  rambursarea creditelor
operatiune de stingere treptata a obligatiilor ce revin imprumutatului prin restituirea creditelor primite de la banca. Rambursarea creditului se face conform graficului de rambursare si a ...

randament
raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament.

randamentul economic actualizat al investitiei
indicator complex de apreciere a eficientei economice a unui proiect de investitii, utilizat in analiza bazata pe tehnica actualizarii.

randamentul investitiei
castigul obtinut ca urmare a realizarii unei investitii.

Randul sud-african
Randul sud-african (ZAR) este unitatea monetara a Africii de Sud. Numele provine de la White-Waters-Ridge (in engleza), creasta pe care a fost construit orasul Johannesburg si unde au fost gasite ...

raport de audit
lucrare realizata de un auditor, referitoare la aspectele ce au intrat in sfera sa de preocupari.

raspunderea civila profesionala
obligatia asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau, din culpa sa, prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta, in desfasurarea activitatii sale profesionale.

rata
suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit, pe care debitorul urmeaza sa o plateasca lunar pentru a rambursa creditul contractat.

rata de actualizare
coeficient de depreciere in timp a unei valori.

rata de baza a dobanzii
rata dobanzii anuale fixata de o banca, ce serveste ca termen de referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii sai.

rata de schimb
reflecta numarul de unitati monetare nationale necesare pentru a obtine o unitate valutara straina.

rata dobanzii
cota procentuala ce se aplica de catre banci la creditele acordate si se incaseaza de catre acestea la datele convenite prin contractele de credit sau la disponibilitatile care sunt pastrate in ...

rata dobanzii active
este rata de dobanda care corespunde creditelor acordate de catre banca. Ea difera in functie de tipul de credit, de perioada pentru care este acordat creditul; uneori, pentru clientii cu o bonitate ...

rata dobanzii pasive
este rata dobanzii care corespunde depozitelor atrase de catre banca. Nivelul ratei dobanzii pasive difera in functie de suma, modul de plata a dobanzilor (lunar sau la expirarea termenului ...

rata fixa
in cazul solicitarii unui credit exista posibilitatea de a alege tipul de rata dorita. Daca aceasta este fixa, va ramane neschimbata pe intreaga perioada.

rata fluctunata
in cazul solicitarii unui credit exista posibilitatea de a alege tipul de rata dorita. Daca rata este fluctuanta este posibil sa fie mai mare in primele luni si sa scada treptat, sa fluctueze in ...

rata interna de rentabilitate
indicator utilizat in analizele efectuate asupra eficientei proiectelor de investitii prin utilizarea tehnicii actualizarii. Exprima acel nivel al ratei dobanzii care egalizeaza veniturile ...

rata lichiditatii generale
indicator de lichiditate al intreprinderii care reflecta gradul de acoperire a obligatiilor de plata pe termen scurt cu active circulante; se determina ca raport intre activele circulante si ...

rata lichiditatii imediate
indicator de apreciere a lichiditatii care exprima capacitatea efectiva a intreprinderii de a face fata imediat achitarii unor obligatii. Acest indicator nu ia in considerare stocurile si nici ...

rata lichiditatii potentiale
Vezi rata lichiditatii generale.

rata lichiditatii relative
indicator de apreciere a lichiditatii intreprinderii, care spre deosebire de rata lichiditatii imediate nu ia in calcul stocurile, dar ia in calcul creantele firmei. Relatia de calcul este: ...

rata nominala a dobanzii
rata dobanzii exprimata in procente practicata si inscrisa in cadrul conventiilor intre parti pe piata financiara si bancara.

rata reala a dobanzii
rata nominala a dobanzii corectata cu rata inflatiei; relatia de calcul este: Rrd= Rnd-ri unde Rrd=rata reala a dobanzii; Rnd=rata nominala a dobanzii; ri=rata inflatiei. Cu cat rata inflatiei e mai ...

rata rentabilitatii
indicator care exprima pe de o parte capacitatea unei entitati economice de a realiza profit, iar pe de alta parte, gradul in care capitalul (propriu si permanent) aduce profit. Se calculeaza mai ...

rata rentabilitatii economice
reflecta rentabilitatea activelor sau a capitalului angajat. Sunt folosite diverse formule pentru acest indicator, in functie de elementele luate in calcul. Una dintre formulele de calcul este: ...

rata rentabilitatii financiare
exprima rentabilitatea capitalului propriu; se determina ca raport intre profitul net si capitalul ptoptiu. Intre rentabilitatea economica si cea financiara exista legaturi stranse determinate de ...

rata rezervelor minime obligatorii
nivelul ratei stabilit de catre banca centrala in functie de politica sa monetara. Acest nivel procentual se aplica la nivelul elementelor de pasiv din bilantul societatilor bancare si astfel se ...

rata solvabilitatii generale
reflecta capacitatea unei intreprinderi de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung; se determina ca raport intre activele totale si totalul ...

rata solvabilitatii patrimoniale
exprima gradul de acoperire a obligatiilor de plata pe termen mediu si lung, inclusiv a obligatiilor catre actionari constand in capitalul varsat si alte fonduri constituite, din capitalul propriu; ...

rata solvabilitatii potentiale
reflecta gradul de acoperire a datoriilor pe termen mediu si lung cu capitalulrile proprii de care dispune intreprinderea; se determina ca raport intre capitalul propriu si datoriile pe termen mediu ...

rata trezoreriei imediate
reflecta gradul de acoperire la un moment dat a datoriilor pe termen scurt cu disponibilitatile banesti aflate in conturi si se determina ca raport intre valoarea disponibilitatilor si datoriile pe ...

rating
ratingul este un calificativ acordat unei banci, companii, economii nationale pentru aprecierea riscului aferent operatiunilor sale pe pietele financiare sau riscului investitional. Evaluarea ...

Realul Brazilian
Realul Brazilian (BRL) este unitatea monetara actuala a Braziliei. Simbolul este R$. Realul este subdivizat in 100 de centavos. Prima moneda oficiala a Braziliei intre 1960 si 1942 s-a numit ...

receptia ordinului de plata
procedura de recunoastere a primirii unui ordin de plata.

recipisa Warant
titlu de credit reprezentativ pentru marfurile predate unui depozit general, eliberat de depozitar deponentului, posesia legala echivaland cu dreptul de proprietate si de vanzare al acestora.

redeventa
orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele: a) drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau ...

refinantare
operatiune prin care o banca isi reface disponibilitatile banesti, in vederea asigurarii unei lichiditati suficiente care sa-i permita desfasurarea normala a activitatii.

refuzul ordinului de plata
procedura utilizata in cazul in care o societate bancara receptoare decide ca nu este posibil sa execute un ordin de plata dat de un emitent sau ca executarea ar determina costuri excesive ori ...

Registrul Central al Creditelor (RCC) 
baza de date organizata de catre Centrala Riscurilor Bancare, care contine informatii de risc bancar reportate de catre bancile din sistem. Aceste date reflecta expunerea sectorului bancar de ...

Registrul Creditelor Restante (RCR) 
baza de date organizata si gestionata de catre Centrala Riscurilor Bancare alimentata lunar din Registrul central al creditelor, care contine informatii de risc bancar referitoare la debitorii ...

Registrul Roman al Actionarilor
institutie cu rol esential in crearea si functionarea pietei extrabursiere, infiintata in anul 1996 de catre BRD, BCR, Banca Comerciala Ion Tiriac, Banca Agricola, Bancorex, Banc-Post, MindBank. La ...

regres
actiunea unei persoane fizice sau juridice in calitate de girant anterior sau emitent al unei cambii, pentru recuperarea unei sume platite ca urmare a unui protest, indreptata asupra sa in calitate ...

regularizarea provizioanelor specific de risc de credit
presupune modificarea nivelului existent al acestora in vederea restabilirii egalitatii intre nivelul existent si cel al necesarului si se va realiza prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea ...

Renminbi-ul chinezesc
Renminbi-ul chinezesc (CNY) sau yuanul chinezesc este moneda oficiala a Republicii Populare Chineze (RPC), cu exceptia regiunilor Hong Kong si Macao. Renminbi-ul se traduce ca “moneda ...

renta
suma pe care asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic asiguratului, la finele perioadei de asigurare, sau beneficiarului, in cazul decesului asiguratului in perioada de asigurare, conform ...

rentabilitate
capacitatea unei entitati economice, actiune sau proiect de a produce venit net. Rentabilitatea este determinata sub forma unor indicatori: venit net, profit, rata rentabilitatii, etc.

rentabilitatea activelor bancare
indicator de apreciere a performantelor unei banci ce are capaciatea de a masura profitabilitatea activelor acesteia; formula de calcul este: Ra= PN/At*100 unde Ra=rentabilitatea activelor bancare; ...

rentabilitatea capitalului bancar
reflecta gradul de profitabilitate al capitalului unei banci; se determina ca raport intre profitul net si capitalul propriu.

rescont
suma de bani egala cu dobanda cuvenita unei banci pentru achitarea de catre aceasta, anticipat, a unei polite deja scontate, inclusiv comisionul perceput de banca pentru acoperirea cheltuielilor ...

rescontare
operatiune de scontare la banca centrala a unei polite sau cambii care au fost anterior scontate la o banca comerciala; se percepe o taxa numita taxa de rescontare.

resurse bancare
totalitatea mijloacelor banesti de care dispune o banca, utilizate in operatile sale de creditare si alte operatiuni specifice, constituite din capitalul social, fondul de rezerva, alte fonduri ...

retentie
operatiune de retinere si pastrare in gaj de catre creditor a unui bun al debitorului sau al garantiei, pana la achitarea integrala a datoriei fata de creditor.

revocarea acreditivului
operatiune prin care se revine asupra unor termeni ai acreditivului. Aceasta operatiune se realizeaza din initiativa platitorului printr-o scrisoare adresata bancii sale, care o transmite bancii ...

revolving
credit cu reinnoire automata.

rezerva matematica
suma de bani pe care societatea este obligata sa o detina in orice moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare.

Rezerva Monetara Internationala (RMI)
este principalul element al lichiditatii internationale. Elementele componente ale RMI sunt rezerva de aur, rezerva de valute, rezerva de DST, pozitia de rezerva la FMI.

rezerva valutara oficiala
totalitatea mijloacelor de plata internationala de care dispune banca centrala a unei tari pentru indeplinirea functiilor sale specifice in domeniul valutar.

rezerve minime obligatorii
disponibilitati banesti pe care bancile comerciale sunt obligate sa le pastreze permanent in conturi speciale la Banca Nationala a Romaniei (BNR). Nivelul prevazut al rezervelor se determina ca ...

rezident
orice persoana juridica romana, orice persoana juridica straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit ...

rezident valutar
persoana fizica sau juridica, inregistrata sau cu domiciliul in tara respectiva, care poate sau nu sa efectueze operatiuni cu mijloace de plata straine. Sunt considerati rezidenti din punct de vedere ...

risc
eveniment nedorit care poate avea loc in viitor, cu efecte negative asupra unei entitati economice. Dintre categoriile de risc amintim riscul de exploatare, riscul de neplata, riscul politic, riscul ...

risc asigurat
posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare; probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale, cu caracter aleatoriu (intamplator), care provoaca pagube.

risc bancar
riscul la care se expune o societate bancara prin operatiunile pe care le efectueaza. Dintre riscurile specifice societatilor bancare, amintim risscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de ...

risc financiar
prejudiciul pecuniar la care este expus asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de utilizator, ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a ...

risc global
suma riscurilor individuale raportate de catre banci pentru acelasi debitor, mai putin valoarea angajamantelor asumate de banci fata de alte banci in numele persoanei respective. Riscul global ...

risc individual
expunerea unei banci fata de un debitor al sau data de suma valorilor operatiunilor care cad sub incidenta informatiei de risc bancar pe care bancile au obligatia sa le comunice CRB. Suma riscurilor ...

risc strategic
este un risc de politica sau de management. Acesta corespunde absentei unei strategii a bancii sau de existenta uneia ineficiente, fie la nivelul intregii banci, fie la nivelul unuia sau a mai multor ...

riscul de client sau de produs
reprezinta riscul de lansare a unui produs nou sau riscul concurential. Acest risc decurge din neadaptarea produsului respectiv la nevoile si asteptarile clientelei, sau datorita concurentei. Cauzele ...

riscul de credit
reprezinta riscul asumat de banca in caz de faliment al unuia dintre clientii sai. O banca care este puternic angajata intr-o firma, atat prin participatii la capitalul sau, cat si prin creditele ...

riscul de curs de schimb
corespunde cu o pierdere sau cu o lipsa a castigului, el fiind generat de variatia cursului de schimb, al monedei unei tari in raport cu valutele de referinta in care bancile isi exprima creantele si ...

riscul de lichiditate
se concretizeaza in probabilitatea incetarii platilor datorita imposibilitatii bancilor de a se refinanta, de a-si procura in conditii normale fonduri de pe piata monetara. Cauza principala a ...

riscul de rata a dobanzii
se mai numeste si riscul de transformare ; corespunde unei pierderi sau unei absente a castigului, fiind determinat de evolutia ratei dobanzii. Gestiunea acestui risc se poate realiza prin mai multe ...

riscul de tara
poate fi generat de multiplii factori interni si externi, si anume situatii conjuncturale nefavorabile, schimbari de guverne, catrastofe, etc. Consecinta pentru banca care a acordat unei tari cu risc ...

riscul interbancar
corespunde riscului asumat de catre o banca atunci cand o alta banca careia i-a acordat un credit ajunge in stare de faliment si nu mai poate rambursa imprumutul. In acest caz, banca creditoare ...

riscul privind titlurile cu venit variabil
corespunde unei pierderi sau absentei castigului ca urmare a variatiei valorii de piata a titlurilor detinute de banca in portofoliu. Cauza aparitiei acestui risc o reprezinta deteriorarea situatiei ...

riscul reglementarilor
e reprezentat de riscul juridic si riscul fiscal, acesta fiind generat de neaplicarea corespunzatoare a dispozitiilor legale. Daca o banca nu respecta normele de prudenta bancara impuse prin ...

riscul sectorial
corespunde riscului legat de strategia de pozitionare a bancii pe piata si poate fi generat de o puternica concentrare a rentabilitatii asupra unui numar redus de piete. Acest risc poate genera ...

RMO 
rezerve minime obligatorii.

ROBOR
rata dobanzii pentru depozitele plasate in lei. Conform Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/1995 privind functionarea pietei monetare interbancare, modificata prin Norma nr.14/01.11.2007, Banca ...

RSD
Dinarul sarbesc (RSD) este unitatea monetara a Serbiei. Dinarul este subdivizat in 100 para. Monedele au urmatoarele valori nominale: 50 para, 1 dinar, 2 dinari, 5 dinari, 10 dinari si 20 dinari, ...

RUB
Rubla ruseasca (RUB) este unitatea  monetara a Federatiei Ruse si Belarusului (anterior, a Uniunii Sovietice si a imperiului Rus). Rubla este subdivizata in 100 copeici. Rubla are urmatoarele ...

rubla ruseasca
Rubla ruseasca (RUB) este unitatea  monetara a Federatiei Ruse si Belarusului (anterior, a Uniunii Sovietice si a imperiului Rus). Rubla este subdivizata in 100 copeici. Rubla are urmatoarele ...

Rupia indiana
Rupia indiana (INR) este unitatea monetara oficiala a Indiei. Rupia moderna este subdivizata in 100 paise. Emisia de monede este controlata de Reserve Bank of India. Cele mai utilizate simboluri ...

Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »