Dictionar Financiar bancar - litera O

  obiect de creditare
bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze.

obligatiile asumate de o tara care adera la FMI
potrivit statutului Fondului Monetar International (FMI) din 1944, obligatiile se refera la: furnizarea informatiilor economice si financiar-monetare necesare derularii operatiunilor cu fondul ...

obligatiune
(1). titlu de credit pe termen lung emis de catre o societate pe actiuni sau o institutie, prin care emitentul realizeaza un imprumut de la o masa de creditori, urmand ca la termenele precizate sa ...

obligatiune externa
titlu de credit emis de un imprumutat care este de alta nationalitate decat a tarii pe teritoriul careia functioneaza piata capitalului si unde se emit titlurile. Obligatiunile externe sunt ...

obligatiune samurai
obligatiune nominalizata in yeni, vanduta pe teritoriul Japoniei, dar emisa de emitenti non-japonezi. Exemplu: obligatiunile nominalizate in yeni vandute la Tokyo de IBM.

obligatiune Yankee
obligatiune nominalizata in dolari americani, vanduta pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, dar emisa de un guvern sau firma straina.

obligatiuni de tezaur
obligatiuni emise de guvern printr-un agent imputernicit in acest sens.

oferta
operatiune prin care ofertantul isi face cunoscuta intentia de a oferi un produs sau un serviciu. Oferta poate fi sub forma scrisa, verbala, prin mijloace mass-media si trebuie sa contina denumirea ...

ofertant
persoana fizica sau juridica care ofera un produs sau serviciu, sau isi ofera parteneriatul.

oferta publica
operatiune prin care un emitent ofera investitorilor sau unor intermediari pentru a vinde, a cumpara, a transforma, a schimba sau a transfera prin orice alt mod valori mobiliare ori drepturi aferente ...

O.P.C.V.M.
Organisme de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare, (eng. UCITS - Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities), respectiv terminología utilizata in legislatie pentru ...

operatiune de banca
activitate desfasurata de catre o banca pentru indeplinirea obiectului sau de activitate.

operatiune de bursa
afacere incheiata la bursa prin intermediul mijlocitorilor legali ai acesteia.

operatiune de casa
plata sau incasare in numerar efectuate la casierie.

operatiune de creditare
operatiune prin care banca pune la dispozitia clientilor sau se obliga sa puna la dispozitia clientilor fondurile solicitate.

operatiune valutara
operatiune de incasare/plata/compensare/transfer/creditare sau tranzactie financiara si de capital cu valori mobiliare exprimata in moneda altei tari sau intr-o unitate monetara compozita de tipul ...

operatiuni cu clientela
clasa 2 de conturi din planul de conturi bancar, care reflecta operatiunile efectuate de catre banca cu clientii sai, altii decat bancile (operatiuni care figureaza in clasa 1), sub forma de credite, ...

operatiuni de trezorerie bancara
categorie de operatiuni intalnita in clasa 1 de conturi si care se refera la operatiunile de casa, operatiunile care se realizeaza in relatie cu Banca Nationala a Romaniei (BNR); imprumuturi de ...

operatiuni extrabilantiere
se refera la credite cedate (vandute), garantii bancare, angajamente pentru linii de credit, acreditive, instrumente financiare derivate, operatiuni pe piata valutara.

operatiuni financiare si de capital
operatiuni valutare efectuate intre rezidenti si nerezidenti din punct de vedere valutar, efectuate pe perioade mai mari de un an, care decurg din: investitii directe si imobiliare, altele decat cele ...

operatiuni forward
vezi operatiuni valutare la termen.

operatiuni la vedere
vezi operatiuni valutare curente.

operatiuni spot
vezi operatiuni valutare la vedere.

operatiuni valutare comerciale
operatiuni de incasari si plati in valuta care rezulta din acte si fapte de comert internationale.

operatiuni valutare curente
operatiuni valutare efectuate intre rezidenti si nerezidenti din punct de vedere valutar, care nu sunt de natura operatiunilor financiare si de capital si care decurg din: tranzactii de comert ...

operatiuni valutare de tip hedging
operatiuni prin care un operator cumpara o valuta la o data determinata ca operatiune curenta pe care o vinde in aceeasi zi, efectuand o operatiune la termen, de regula la termenul la care are de ...

operatiuni valutare la termen
cumpararea sau vanzarea de valute la cursurile de pe piata valutara din momentul incheierii contractului cu efectuarea platii la un termen stabilit de comun acord intre parti si inscris in contract. ...

operatiuni valutare necomerciale
operatiuni de incasari si plati in valuta rezultate din relatiile cu strainatatea, altele decat cele comerciale. In aceasta categorie se includ cheltuielile de turism, drepturi de autor, impozite si ...

operatiuni valutare swap
tranzactii financiare in care doua parti schimba sume exprimate in doua monede diferite, la inceputul unei perioade, si le rascumpara la o data viitoare predeterminata.

operator autorizat al arhivei
orice persoana fizica sau juridica autorizata sa inscrie in arhiva, sa acceseze avizele de garantie si, dupa caz, sa supravegheze arhiva, conform prevederilor H.G.R. nr.802/1999 privind adoptarea ...

OPHT 
ordin de plata pentru Trezoreria Statului pe suport de hartie, utilizat ca instrument de decontare la si de la trazoreria statului, de catre persoanele juridice platitoare de impozite si taxe, ...

OPH 
ordin de plata pe support hartie

option
dreptul de a cumpara sau vinde marfuri, valori mobiliare, valute, la un pret fix , in decursul unei anumite perioade.

ordin de cumparare
ordinul dat de catre o persoana fizica sau juridica agentului sau, care este de regula o banca sau o societate de intermediere, de a cumpara de pe piata financiar-valutara, bursiera sau de marfuri ...

ordin de curs limitat
ordinul dat de catre un client bancii sale pentru a i se cumpara sau vinde valuta de pe piata valutara la un curs indicat de catre acesta, cu intelesul de “vindeti cu cel putin” in cazul unui ordon ...

ordin de plata
modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati; reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o ...

ordin de plata conditionat
Vezi ordin de plata documentar.

ordin de plata documentar
ordin de plata care devine platibil numai dupa prezentarea, pe langa chitanta, si a unui document, care poate fi de natura comerciala, care sa dovedeasca expedierea marfurilor, sau de o alta natura, ...

ordin de plata neconditionat
Vezi ordin de plata simplu.

ordin de plata programata
modalitate moderna de plata ce consta in executarea de catre banca platitorului, la date si sume fixate, de ordine de plata in favoarea unui tert, numai pe baza clauzelor contractuale convenite ...

ordin de plata simplu
ordin de plata neconditionat si fara nici o explicatie cu privire la scopul platii, fiind platibil numai contra chitanta, fara a se cere vreun alt document.

ordin de vanzare
ordinul dat de o persoana fizica sau juridica agentului sau de intermediere pentru a-i vinde pe piata valutara, bursiera sau financiara, cantitatile sau valorile in limitele si conditiile stabilite.

organisme financiar-monetare internationale
bazele acestor organisme au fost puse cu ocazia conferintei de la Bretton Woods din 1944 si au rolul de a reglementa relatiile valutare si financiare internationale si regionale. Dintre aceste ...

organizatie nonprofit
orice asociatie, fundatie sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, fundatiei sau federatiei sunt utilizate ...

OTC 
abrevierea de la “over the counter”; piata reglementata, forma a pietei secundare pe care se efectueaza operatiuni de vanzare-cumparare de titluri financiare ale tuturor emitentilor, spre deosebire ...

overdraft
descoperire de cont; facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice, in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani intr-o anumita ...

Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »