Dictionar Financiar bancar - litera G

  gaj
(1). garantie reala constand in unul sau mai multe bunuri mobile si care servesc la garantarea unei obligatii, pana la stingerea acesteia. Conform contractului de gaj, incheiat pe baza acordului de ...

gaj cu deposedare
bunul/ bunurile mobile sunt incredintate in custodie creditorului, pana la stingerea fata de acesta a tuturor obligatiilor.

gaj fara deposedare
prin care debitorul/ girantul sau garanteaza plata unei datorii cu bunuri mobile, insa fara a le remite creditorului; acestea raman in custodia constitutorului. Aceasta forma de gaj este utilizata de ...

garant
persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau. Garantul este obligat sa plateasca in locul debitorului in cazul in ...

garantie
(1). contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau. Garantia da dreptul creditorului ca in cazul in care debitorul sau ...

garantie bancara
girul dat de o banca pentru un client al sau cu scopul obtinerii de catre acesta a unui credit de la o terta persoana. Banca isi asuma obligatia achitarii sumelor care rezulta din neachitarea ...

garantie bancara de buna executie
depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul caruia i s-a atribuit contractul de achizitie publica.

garantie comuna
scrisoare de garantie bancara prin care se specifica expres solidaritatea comuna a bancii cu debitorul principal.

garantie intrinseca
categorie de garantie inclusa in caracteristicile operatiunii insesi efectuata de o banca. Aici se includ valorile primite in pensiune simpla, titlurile primite in pensiune livrata.

garantie personala
garantie furnizata de un tert: cautiunea, avalul, etc.

garantie reala
depunerea la dispozitia creditorului a unei sume de bani sau a unui bun, din care in cazul neonorarii in termen a obligatiilor fata de creditor, acesta din urma poate sa-si recupereze sumele datorate ...

GBP
Lira sterlina (GBP, Great Britain pound) sau lira britanica, este unitatea monetara a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, precum si a teritoriilor britanice de peste mari. In mod ...

gestionarea riscului de client/produs nou
se obtine prin realizarea de studii de piata prin testarea clientilor, dezvoltarea marketingului, organizarea eficienta a activitatii.

gestionarea riscului de credit
se utilizeaza o serie de masuri printre care constituirea de garantii, supravegherea atenta a limitelor autorizate la acordarea creditelor, existenta unui sistem de centralizare a riscurilor.

gestionarea riscului de schimb
se poate realiza prin gestionarea riscului prin utilizarea derivativelor, aplicarea unei mai bune repartitii a riscurilor pe devize, pe monede.

gestionarea riscului de tara
se impun masuri ca supravegherea atenta a tarilor cu risc crescut; practicarea asigurarii creditelor; constituirea de provizioane; recurgerea la piata secundara a creantelor.

gestionarea riscului privind titlurile cu venit variabil
se poate realiza printr-o diversificare a portofoliului de titluri si printr-o supraveghere permanenta a evolutiei pietei bursiere.

gestionarea riscului sectorial
se realizeaza prin realizarea de sondaje asupra clientilor; o mai buna coordonare a relatiilor cu publicul; segmentarea clientilor dupa comportament.

gestiunea riscului de rata a dobanzii
se poate realiza prin mai multe tehnici, mai importante fiind: masurarea marjelor previzionate si a sensibilitatii la variatiile de rata a dobanzii, atat prin operatiuni bilantiere, cat si a celor ...

gir
este un act prin care posesorul titlului (ex. cambie), numit girant, transfera altei persoane numita giratar printr-o declaratie scrisa si subscrisa pe titlu odata cu predarea acesteia, toate ...

girant
persoana care transmite o cambie prin gir unei alte persoane numita giratar. Girantul unei cambii raspunde solidar cu ceilalti giranti si cu tragatorul pentru acceptarea si plata cambiei la scadenta, ...

giratar
persoana care intra in posesia unei cambii prin gir de la un girant.

girator
persoana care intra in posesia unei cambii transmisa de detinator acesteia(girant sau cedent) prin gir.

gir cumulativ
girul facut in favoarea mai multor beneficiari. Transferul de catre acestia, mai departe, a cambiei in circuit devine posibil doar prin semnatura tuturor acestora.

gir de intoarcere
girul care vizeaza pe alti obligati in cambie : trasul, tragatorul.

gir de mandat
se inscrie pe cambie ca expresie a procurii date de beneficiar pentru incasarea cambiei. Girantul nu mai poate transmite cambia altei persoane; daca totusi girantul de mandat gireaza cambia, acest ...

gir fara gir ulterior
girantul determina ca giratarul sau sa fie de fapt ultimul detinator al cambiei. Prin aceasta clauza girantul este asigurat ca in circuitul cambial nu vor patrunde alte persoane cu situatie economica ...

gir fara raspundere/fara obligatie
girantul se exclude de la raspunderea solidara. Acest gir este posibil doar prin acceptiunea giratarului care il absolva pe girant de obligatiile ce decurg din cambie.

gir in alb
forma de gir care consta in semnatura girantului pe spatele cambiei sau pe o allonge a acesteia fara a se specifica beneficiarul.

gir in favoarea bancii
reprezinta modul in care se procedeaza la scontare.

gir plin
forma de gir in care girantul specifica numele noului beneficiar; este girul in forma sa normala si cuprinde semnatura girantului, numele giratarului, data girarii.

girul pentru garantie
se foloseste pentru ca beneficiarul actual sa garanteze vizavi de alti agenti economici plata unei marfi sau buna executie a unei lucrari. Formula folosita este “valoare in garantie”. Posesorul ...

girul post-scadenta
este o formula de transmitere a cambiei in suferinta cand girantul accepta, pentru a elimina procesurile greoaie de incasare(in justitie), sa cedeze cambia la un pret redus altei persoane care se va ...

goodwill
buna reputatie a unei companii, care poate fi calculata ca parte a activului unei companii, in mod separat de valoarea activelor tangibile, si integrata in valoarea de piata a acelei companii.

grad de concentrare bancara
un sistem bancar bine dezvoltat dispune de o dispersie larga a activelor bancare pentru ca dominanta pe piata este periculoasa. Formula de calcul este: Cb=A3/At*100 unde: Cb=grad de concentrare ...

grad de fructificare a activelor
indicator care exprima eficienta utilizarii activelor de catre o banca reflectata prin veniturile obtinute pe o unitate de activ, determinat dupa relatia: Ga=Vt/ At unde: Ga=gradul de fructificare a ...

grad de intermediere bancara
arata marimea sistemului bancar in raport cu activitatea economica; trebuie sa aiba o valoarea cat mai mare; formula de calcul este : IB=At/PIB*100 unde IB=grad de intermediere bancara; At=active ...

grafic de incasari si plati
document de previziune si de gestiune a necesarului de numerar, utilizat de catre banci pentru asigurarea unei gestiuni eficiente a numerarului in vederea asigurarii fluiditatii platilor catre ...

grafic de rambursare a creditului
parte a contractului de credit care cuprinde esalonarea in timp a rambursarii creditului de catre beneficiar.

gramul de aur
Gramul de aur este  o unitate de masura frecvent utilizata pentru monedele de aur digitale. Simbolurile utilizate sunt “gg”, “AUG” sau “GAU”. Un miligram de ...

grupul Bancii Mondiale
institutii financiar-bancare internationale, respectiv: Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, Asociatia Internationala pentru Dezvoltare, Corporatia Financiara Internationala, ...

Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »