Dictionar Financiar bancar - litera C

  CAD
Dolarul canadian (CAD) este unitatea monetara a Canadei. Este abreviat folosind simbolul $ sau C$. Codul ISO 4217 este CAD. Este divizat in 100 de centi. Incepand cu anul 2007, aceasta moneda este ...

cadastru
registru in care sunt incluse datele tehnice prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea tuturor terenurilor, dar si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, ...

caiet de sarcini
documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acesteia.

cambia in suferinta
acea cambie pe care trasul a refuzat sa o accepte si nu exista acceptant pentru onoare.

cambie
ordin scris si neconditionat dat de o persoana (tragator, creditor) unei alte persoane ( tras, debitor) de a plati la o anumita data o suma de bani unei alte persoane desemnate, numita beneficiar.

cambie acceptata
angajamentul luat de tras fata de orice posesor legitim al cambiei de a plati cambia la scadenta. Trasul nu este obligat prin lege sa accepte cambia, dar daca o accepta, acesta devine debitorul ...

cambie antedatata 
cambie pe care e inscrisa o data de emisiune anterioara celei reale, pentru a se scurta scadenta, eludand principiile cambiale si legea prin aceasta.

cambie bancara
este acea cambie in care in calitate de tras apare o banca comerciala; aceasta se obliga sa accepte cambiile trase de clientul sau asupra sa.

cambie comerciala 
cambia care are la baza o operatiune de vanzare-cumparare pe credit.

cambie domiciliata
cambia in care se stabileste ca locul platii este altul decat domiciliul tragatorului sau al trasului.

cambie in alb
este acea cambie care cuprinde numai semnatura tragatorului si in anumite situatii si o parte din elementele obligatorii ale cambiei. Celelalte mentiuni vor trebui completate de posesorii ulteriori ...

cambie la vedere
cambie ce va fi platita la prezentare.

cambie protestata 
cambie neacceptata de catre tras, pentru care beneficiarul va proceda la intocmirea actului de protest.

cambie titlu de credit
de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata.

cambist
agent al unei institutii bancare specializat in comertul cu valuta.

capacitate de plata
posibilitatea agentului economic de a putea face fata unor obligatii pe termen scurt; se determina ca raport intre activele curente (stocuri, creante,numerar)si datoriile curente (datoriile pe termen ...

capital
(1.) totalitatea elementelor active ale patrimoniului unei societati economice care contribuie la desfasurarea activitatii acesteia; (2). suma totala subscrisa pe baza careia se participa la ...

capital bancar 
resurse banesti aflate la dispozitia unei banci si care va fi utilizat pentru acordarea de credite sau pentru realizarea unor operatiuni autorizate.

capitalizare
crestere gradata prin adaugare; capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit.

capitalizare bursiera
valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din cotarea lor la bursa de valori.

capital permanent
reprezinta sursele sigure ale unei intreprinderii; cuprinde capitalul propriu si datoriile pe termen mediu si lung.

capital propriu
totalitatea fondurilor cu caracter permanent ale unei societati bancare. In cadrul unei banci, capitalul propriu cuprinde capital social varsat, prime legate de capital, rezerve legale, rezerve din ...

capital social
valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.

capital social subscris
valoarea capitalului inscris in actul constitutiv al societatii. Marimea sa este data de scopul pe care si l-au propus asociatii sau actionarii, de natura activitatii firmei, de legislatia tarii ...

capital social varsat
reprezinta capitalul efectiv depus de catre actionari sau asociati. Varsarea capitalului social se face intr-un anumit termen, stabilit in contractul de societate. De exemplu, la societatile pe ...

capital suplimentar
fonduri ale bancilor comerciale, care alaturi de capitalul propriu formeaza fondurile proprii ale bancii. Capitalul suplimentar este alcatuit din unele rezerve, datoria subordonata, subventii pentru ...

capitalul propriu al unei banci
cuprinde capitalul social, profitul nerepartizat, reserve (specific: rezerva generala pentru riscul de credit).

capitalul suplimentar al unei banci
cuprinde datoria subordonata (e rambursata ultima), subventii primite, diferente favorabile din reevaluare.

capitaluri proprii
capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul nerepartizat.

card bancar
card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATM-uri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri, ...

Carriage and Insurance Paid To
CIP - Carriage and Insurance Paid To (Transport si asigurare platite pana la - loc de destinatie convenit = Conditie de livrare care este de fapt clauza CPT la care se adauga costul asigurarii ...

cartea mare
se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic, cumulat de la inceputul anului. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul.

carte funciara
registru public, care cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor (care apartin persoanelor fizice sau juridice) dovedind existenta dreptului apartinand persoanei care a dobandit sau ...

casa de compensarie
persoana juridica autorizata de Banca Nationala a Romaniei, care realizeaza compensari ale obligatiilor reciproce intre banci.

casa de compensatie automata (ACH) 
este operata de TransFond si are rolul de a primi de la participanti instructiuni de transfer credit care pot fi procesate electronic (OP). Transmiterea instructiunilor se va face intr-un singur ...

casa de schimb valutar
persoana juridica autorizata de BNR sa efectueze operatiuni de cumparare si de vanzare in mod liber a valutelor si a cecurilor de calatorie in oricare din valutele cotate de BNR. Casa de schimb ...

cash
denumire data numerarului, banilor efectivi

cash colateral
depozit bancar constituit de catre debitor la banca unde contracteaza un credit. Acest depozit este facut pentru garantarea imprumutului, ramane blocat intr-un cont in banca pe perioada imprumutului ...

cash-flow
(1). desemneaza fluxul de numerar ce va rezulta dintr-o investitie (profiturile). Pentru ca o investitie sa fie profitabila, trebuie ca suma cash-flow-urilor actualizate se depaseasca cheltuielile ...

casierie
serviciu, birou, ghiseu prin care se fectueaza operatiuni de incasari, pastrare si plati de numerar, sau in care se pastreaza valori.

categorii de credite
clasificare a creditelor pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc. Conform reglementarilor BNR, creditele se clasifica in standard, in observatie, substandard, indoielnice, ...

cec
este un instrument de plata de transfer debit (decontarea este ceruta de beneficiar) utilizat de titularii de conturi bancare cu disponibilitati in aceste conturi. Cecul pune in legatura trei ...

cec barat
este instrumentul de plata in care tragatorul sau posesorul poate face o barare prin inscrierea a doua linii paralele, orizontale sau oblice, pe fata cecului. Aceasta inseamna ca posesorul va trebui ...

cec circular
este un titlu de credit la ordin emis de o banca asupra unitatilor sale sau asupra altei banci. Este platibil la vedere in termen de 30 de zile de la emitere. Emitentul se obliga definitiv sa ...

cec de calatorie
este acela care se tipareste, ca si biletele de banca, in moneda proprie sau in valuta. Acest tip de cec se foloseste pentru platile ocazionate de o calatorie in stainatate. Utilizarea cecului de ...

cec la purtator
este acel cec care in momentul emiterii nu indica expres beneficiarul sau poarta mentiunea la purtator. Acest tip de cec este transmisibil de la un beneficiar la altul prin simpla remitere, fara nici ...

cedent
persoana care are calitatea de creditor, in baza unui contract de cesiune, transmite dreptul sau de creanta unei alte persoane, numita cesionar, aceasta dobandind toate drepturile cedentului.

Centrala Riscurilor Bancare (CRB)
Centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri.

cenzor
cenzorul este ales de adunarea generala da proprietarilor si are ca atributii: verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si regulamentelor; verifica executia ...

cerere de credit
solicitare scrisa adresata de o persoana fizica sau juridica unei banci sau unei institutii de credit pentru a i se acorda un credit. Datele cuprinse in aceasta cerere se refera la datele de ...

cerere de deschidere a contului
solicitare adresata de o persoana fizica sau juridica unei banci, in vederea deschiderii unuia sau mai multor conturi. De regula, aceasta cerere este insotita si de alte documente, precum: copii dupa ...

cerere de schimbare a acreditivului
solicitare a unui titular de cont bancar de deschidere a unui acreditiv in care sunt precizate toate conditiile si termenii de valabilitate ai acreditivului. Aceste date sunt transmise odata cu ...

cerinte de prudenta bancara
BNR impune ca bancile comerciale din sistem sa respecte urmatoarele cerinte de prudenta: nivelul minim de solvabilitate de 12% (FP/EN unde EN=expunerea neta; FP=fonduri proprii); acelasi indicator ...

certificat de asigurare
document emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii.

certificat de depozit
hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp; pot fi nominative, deci netransmisibile sau nenominative, ...

certificat de investitor
este o hartie de valoare emisa de un fond de investitii investitorilor care isi plaseaza banii achizitionand certificate.

certificat depozit
certificatele de depozit sunt la purtator si ofera detinatorului posibilitatea fructificarii disponibilitatilor. Acestea pot avea diferite termene, in functie de oferta fiecarei banci. Certificatele ...

certificat de trezorerie
titlu de stat cu scadenta de pana la un an, emis de Ministerul Finantelor, prin care sunt mobilizate resurse la dispozitia statului, atunci cand acesta are nevoie. Aceste certificate sunt purtatoare ...

cesionar
persoana care in baza unui contract de cesiune dobandeste, cu titlu oneros, drepturi de creanta detinute anterior de cedent.

cesiune
(1).contract prin care o persoana numita cedent, transmite un drept de creanta, cu titlu oneros, unei alte persoane numita cesionar. (2). reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de ...

cesiunea
dreptul contractantului de a obtine credite bancare, garantand cu contractul de asigurare.

cesiunea de creanta ordinara
este un mijloc specific de transmitere a obligatiilor constand in acordul contractual de vointa prin care creditorul, denumit cedent, transmite in mod voluntar, cu titlu oneros sau gratuit, dreptul ...

CFR
CFR - Cost and Freight (Cost si navlu - port de destinatie convenit) = Conditie de livrare care este de fapt clauza FOB la care se adauga navlul, platit de vanzator. Vanzatorul va alege compania ...

cheltuieli
sumele sau valorile platite sau de platit pentru: consumurile de materii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii ...

cheltuieli actualizate
desemneaza valoarea actuala a unor cheltuieli ce urmeaza sa fie efectuate in viitor sau a celor efectuate in trecut. Pentru un proiect de investitii este foarte important sa se determine cheltuielile ...

cheltuieli aferente deductibile
cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, in conditiile prevazute de lege.

cheltuieli de capital
cheltuieli efectuate din bugetul de stat cu lucrari de investitii, achizitii de utilaje si echipamente, pentru cresterea rezervelor materiale nationale si de mobilizare.

cheltuieli de livrare
cheltuielile de livrare includ costurile necesare pentru impachetare si ambalare, transport, instalare, punere in functiune, taxe si impozite.

cheltuieli de productie
sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale.

cheltuieli de repatriere
cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul ...

cheltuieli exceptionale
reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera la operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati platite, lipsuri la ...

cheltuieli in legatura cu curatarea locului in caz de dauna
tariful de piata pentru executarea acestui tip de lucrari.

cheltuieli inregistrate
in avans sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans; ele trebuie excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile ...

cheltuieli medicale
cheltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport care au o legatura cauzala cu acesta, efectuate pentru: examen medical, spitalizare, tratament ambulatoriu, medicamente si ...

cheltuieli nedeductibile
sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.

cheltuieli tehnologice
cheltuielile directe de productie aferente productiei asigurate.

CHF
Francul elvetian (CHF – Confoederatio Helvetica franc, in latina) este moneda oficiala a Elvetiei si moneda legala in statul Liechtenstein si exclava  italiana Campione d’Italia. ...

chitanta
document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.

CIF
CIF - Cost Insurance and Freight (Cost, asigurare si navlu - port de destinatie) = Conditie de livrare care este de fapt clauza CFR la care se adauga costul asigurarii marfurilor (prima de ...

cifra de afaceri
suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme.

CIP
Centrala Incidentelor de Plati; a fost infiintata in 1997 de catre BNR, cu scopul de a reduce riscul asociat instrumentelor de plata de debit (cec, cambie, bilet la ordin). A fost creata, astfel, o ...

clauza
prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.

clauza contractuala
prevedere contractuala in contractele de comert international care are rolul de a preveni riscul de pierdere, generat de modificare cursului de schimb. Clauza contractuala se poate referi la ...

clauza natiunii celei mai favorizate
clauza prin care statele semnatare isi acorda reciproc toate privilegiile si avantajele pe care le acorda sau le vor acorda in viitor altor state.

clauza suplimentara
amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard.

clauza valutara bazata pe un cos de monede simplu
presupune legarea monedei de contract de mai multe valute. Se aleg ca monede de referinta cateva monede nationale care prezinta stabilitate si care sunt fracvent folosite ca monede de contract. Se ...

clauza valutara bazata pe un cos de valute ponderat
monedele din cos vor avea ponderi diferite, care se stabilesc de la data incheierii contractului. Ponderile mai mari se vor atribui monedelor cu stabilitate mai mare.

clauza valutara pe baza unei monede internationale
clauza contractuala inclusa in contractele comerciale internationale care are ca scop evitarea riscului (scaderea cursului monedei de contract pentru exportator, cresterea cursului pentru importator) ...

clauza valutara simpla
in cadrul acesteia cursul monedei de contract e legat de cursul unei singure valute. Cel mai frecvent se utilizeaza monedele internationale. Deoarece monedele nationale prezinta o variatie mult mai ...

clearing
compensare bilaterala si multilaterala intre partile semnatare ale unui asemenea acord, privind obligatiile de plata provenite din schimburi economice, servicii.

CNY
Renminbi-ul chinezesc (CNY) sau yuanul chinezesc este moneda oficiala a Republicii Populare Chineze (RPC), cu exceptia regiunilor Hong Kong si Macao. Renminbi-ul se traduce ca “moneda ...

coeficient de actualizare
pentru determinarea lui se tine cont de urmatoare relatie: coeficientul de actualizare >rata dobanzii+rata inflatiei+coeficint de risc ; nivelul coeficientului de actualizare se utilizeaza in ...

coeficient de indatorare
indicator care caracterizeaza gradul de autonomie financiara a unei companii adica independenta sa fata de creditori. Se calculeaza ca un raport intre capitalurile proprii si datoria pe termen lung ...

coeficient/indicator de lichiditate
raport care pune in evidenta, pornind de la bilantul unei companii, relatia care exista la un moment dat intre datoriile pe termen scurt inscrise in pasiv si totalul capitalurilor circulante care ...

cofinantare
metoda de asigurare a resurselor necesare realizarii unui proiect, care consta in participarea mai multor creditori la finantarea unor poiecte de anvergura.

comanda
document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale.

comanditar
asociat care participa la constituirea unei societati in comandita simpla sau pe actiuni si care se angajeaza sa aduca un aport social fie sub forma de parti sociale la societatile in comandita ...

comanditat
asociat care participa la constituirea unei societati in comandita pe baza contractului de societate si care asigura conducerea si gestionarea societatii raspunzand fata de obligatiile sociale ale ...

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) 
autoritate autonoma, cu personalitate juridica, infiintata prin Legea 52/1994 care are rolul de a asigura buna functionare a pietei valorilor mobiliare, de a asigura transparenta informatiei care ...

comision
orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de ...

comisionar
persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juridice, in schimbul unor sume de bani.

comision bancar
suma incasata de banca pentru operatile efectuate de catre clientii sai. Exista foarte multe tipuri de comisioane bancare, dintre care amintim: comision de gestionare a creditelor sau a conturilor, ...

comision de acordare
este un comision perceput o singura data la acordarea creditului solicitat. Acesta este in general exprimat procentual si se aplica la suma acordata.

comision la administrarea creditului
serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului.

comitent
persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau, dar pe numele comisionarului.

comodat
imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat.

compensare/clearing
procedeu de decontare intre doua sau mai multe parti, debitoare si creditoare unele fata de altele, care permite limitarea folosirii mijloacelor de plata la regularizarea soldului net al acestor ...

concordat
intelegere intervenita intre un comerciant debitor si creditorii sai referitoare la modalitatea si termenele de stingere a datoriilor fata de acestia. Se obtine astfel o reducere a datoriei sale sau ...

conducatorii bancii
persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare ale bancii, sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a acesteia si sunt investiti cu ...

confirmarea acreditivului
operatiunea prin care acreditivul deschis de o banca este garantat de o alta banca, de regula din tara exportatorului, la cererea exportatorului. De obicei, confirmarea acreditivului se solicita cand ...

conosament
document intocmit de caraus dupa preluarea marfurilor, care atesta ca acestea au fost incarcate pe nava sau au fost preluate pentru a fi incarcate in vederea expedierii. Conosamentul are ...

consortiu
intelegere incheiata intre un grup de banci sau societati comerciale pentru realizarea in comun a unor operatiuni avantajoase, de mare amploare, pentru realizarea carora este necesar un volum mare de ...

consortiu bancar
(1). grupare non institutionala de banci care isi impart realizarea unui credit in beneficiul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client. Se foloseste mai frecvent termenul de pool bancar sau ...

consumator captiv
consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul.

cont
reprezentere sub forma unei balante cu doua egalitati, care reflecta valoric si uneori si cantitativ existenta si miscarile unui element bilantier, a veniturilor si a cheltuielor, pe o anumita ...

contabilitate
stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a ...

contabilitatea de gestiune
denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale sunt: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la ...

Contabilitate financiara
descrie circuitul patrimonial al intreprinderii luat in totalitatea si structuralitatea sa. Obiectivul contabilitatii financiare il constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia ...

cont bancar
aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca; contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea ...

cont curent
(1). mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace, procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora ...

cont de card
cont bancar aferent fiecarui card emis; functioneaza in regim de cont curent.

cont de profit si pierdere
situatie financiara care reflecta veniturile si cheltuielile intreprinderii, in functie de natura acestora: din exploatare, financiare, exceptionale (extraordinare), precum si rezultatul fiecarei ...

cont escrow
este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor, si este util in cazul in care unul ...

continuitatea activitatii
impune evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate, iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele ...

cont “Loro” 
cont de corespondent deschis de o banca unei alte banci din tara sau strainatate prin care aceasta din urma deruleaza o parte din operatiuni.

cont “Nostro”
cont de corespondent al unei banci deschis la o alta banca din tara sau strainatate, in baza unei conventii intre cele doua banci.

cont personal
cont deschis de catre o banca unei persoane fizice prin care aceasta poate sa-si efectueze operatiuni de plati si incasari, la dispozitia si din ordinul sau; functioneaza similar conturilor curente.

contra-cambie
cambie noua emisa de posesorul unei cambii neplatite la scadenta si protestata in termen legal, trasa la vedere asupra tragatorului sau asupra unuia dintre girantii anteriori. Contra-cambia este ...

contract
acord incheiat intre doua sau mai multe persoane cu privire la livrarea unor produse, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii cu titlu oneros, prin care sunt stabilite drepturile si ...

contractantul asigurarii
persoana care incheie contractul de asigurare si care se obliga sa plateasca primele de asigurare conform acestuia.

contract de achizitie publica
contract incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant si avand ca obiect furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executia de lucrari de constructii.

contract de asigurare
Polita de asigurare, conditiile generale si/sau speciale de asigurare, precum si anexele la polita (cererea de asigurare, raportul inspectiei de risc, specificatia, fisele tehnologice, alte acte sau ...

contract de asigurare cu suma asigurata redusa
contractul de asigurare in care contractantul asigurarii decide incetarea platii primelor de asigurare iar contractul incheiat initial este modificat; in acest context, suma asigurata va fi ...

contract de asigurare liber de plata primelor
un contract de asigurare, de tip Unit Linked in care contractantul asigurarii inceteaza plata primelor de asigurare, iar contractul incheiat initial este modificat, astfel incat, suma asigurata sa ...

contract de comision
(1). contract comercial prin care asiguratul (comitentul) preda comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie, marfa stabilita prin contract. (2).contract incheiat intre ...

contract de consignatie
contractul prin care o parte, numita consignant, incredinteaza celeilalte parti numita consignator, anumite bunuri mobile pentru a fi vandute, in nume propriu, dar pe seama consignantului, la un pret ...

contract de credit legat
contract de credit in care sunt intrunite urmatoarele conditii: a) creditul in cauza serveste exclusiv finantarii unui contract care are ca obiect furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui ...

contract de factoring
contract prin care o persoana numita aderent, cedeaza creantele pe care le are asupra clientilor sai, unei alte persoane, numita factor, urmand ca aceasta sa se ocupe in continuare de incasarea ...

contract de forfetare
contract prin care vanzatorii de credit din contractele comerciale internationale cedeaza drepturile lor de proprietate si cele executorii asupra titlurilor de credit, inaintea scadentei acestora, in ...

contract de franchising
contract prin care o firma, numita franchisor sau cedent, cedeaza dreptul sau de a comercializa produse sau servicii sub marca sa unei alte firme numita franchisee sau cesionar pentru o anumita ...

contract de garantie reala imobiliara
contractul in temeiul caruia debitorul constituie o garantie reala asupra unor bunuri mobile sau drepturi in favoarea unui anumit creditor.

contract de leasing
contract incheiat intre o societate de leasing si un beneficiar al echipamentelor, aparatelor, mijloacelor de transport, etc care formeaza obiectul contractului, prin care se stabilesc conditiile ...

contract de leasing financiar
orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt ...

contract de leasing operational
orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea ...

contract de Lohn
contract prin care un producator (executant) se obliga sa execute un produs la comanda unui beneficiar (ordonator), in schimbul unei renumeratii si pe baza documentatiei tehnice pusa la dispozitie de ...

contract de management
acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica, in calitate de proprietar, si un manager caruia ii este incredintata organizarea, gestionarea si conducerea ...

contract de mandat comercial
contractul in temeiul caruia o persoana (mandator) se obliga sa incheie in numele si pe seama altei persoane care i-a dat imputernicirea (mandant) anumite acte juridice care pentru mandant sunt fapte ...

contract de societate
acord de vointa al partilor semnatare, persoane fizice sau juridice, de a construi o societate comerciala, in care sunt reglementate: scopul societatii, obiectul de activitate, numele si prenumele ...

contract de tip unit linked
un cont individual in care sunt varsate primele platite de contractantul politei si care este administrat de societatea de asigurari.

contract de transport de marfuri pe calea ferata
conventia incheiata intre un client si asigurat pentru deplasarea in spatiu a marfurilor, contra unui pret, in conditiile Regulamentului de transport aplicabil

contract financiar calificat
orice contract avand ca obiect operatiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pietele reglementate, pietele asimilate sau pietele la buna intelegere, astfel cum sunt acestea reglementate.

contract futures
contract de vanzare-cumparare, cu clauze uniforme, ce confera fiecarei parti posibilitatea de a-l compensa, oricand pana la implinirea termenului si posibilitatea de a-si executa obligatiile ...

contractul colectiv de munca
se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de un an sau pe perioada unei lucrari determinate. Conflictele ce apar ulterior sau, dupa caz, prin hotarari ale arbitrajului de stat ...

contractul de calatorie (contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice)
acordul de vointa dintre asigurat si turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de ...

contractul de comision pentru export/import
contract incheiat intre comitentul producator de marfuri pentru export sau beneficiar al unor marfuri din import care imputerniceste o alta intreprindere, numita comisionar sa incheie in nume ...

contractul de credit
contract incheiat intre o banca si un client al sau beneficiar al unui credit, prin care banca, in calitate de imprumutator, se obliga sa puna la dispozitia imprumutatului o anumita suma de bani, la ...

contribuabil
persoana fizica sau juridica, care are obligatia de a plati impozite si taxe legal reglementate bugetului de stat. In functie de venitul bugetar reglementat, in randul contribuabililor intra: ...

contributii sociale obligatorii
orice contributii care trebuie platite, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari de sanatate sau asigurari sociale

contul datoriei publice externe
mijloc de reflectare a evolutiei si a soldului datoriei publice externe a statului, care cuprinde creditele externe pe termen mediu si lung contractate de catre stat pentru: echilibrarea balantei de ...

contul datoriei publice interne
mijloc de reflectare a evolutiei si a soldului datoriei publice externe a statului, care cuprinde imprumuturile contractate sau primite de catre Guvern prin Ministerul Finantelor, de pe piata ...

contul general al datoriei publice
instrument care reflecta evolutia, in cursul anului, precum si soldul, la finelul anului, a datoriei publice a statului, contractata de pe piata fiananciara interna si externa. Contul general al ...

conventia "CMR"
reprezinta "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele", la care Romania este parte.

convertibilitate
insusirea unei monede de a fi preschimbata la cerere si in mod liber, fara limitari in alta moneda straina, pe piata valutara. Prin valuta convertibila se intelege moneda nationala care poate fi ...

coroana ceha
Coroana ceha (CZK) este moneda nationala a Republicii Cehe din 8 februarie 1993 cand, impreuna cu moneda nationala a Slovaciei, a inlocuit coroana cehoslovaca. Numele oficial in ceha este ...

Coroana daneza
Coroana daneza (DKK) este unitatea monetara oficiala a Danemarcei, cu exceptia Insulelor Feroe. O coroana este divizata in 100 ore. Monedele coroanei sunt: 50 ore, 1, 2, 5, 10, 20 coroane, iar ...

coroana norvegiana
Coroana norvegiana (NOK)  este moneda oficiala a Norvegiei.  O  coroana  este subdivizata in 100 ore. Monedele coroanei sunt: 50 ore, 1, 5, 10, 20 coroane, iar bancnotele coroanei ...

coroana suedeza
Coroana suedeza (SEK)  este unitatea monetara oficiala a Suediei. Coroana suedeza circula si in Insulele Aland, alaturi de moneda oficiala finlandeza, euro. O coroana este divizata in 100 ...

Corporatia Financiara Internationala-CFI
organism international infiintat in anul 1956 ca o filiala a Bancii Internationale de Reconstructie si Dezvoltare (BIRD). Scopul acestui organism este acela de a completa si diversifica operatiunile ...

Corpul executorilor bancari
institutie investita cu autoritatea realizarii voluntare si/sau prin executare silita a obligatiilor ce decurg din titlurile executorii ce apartin bancilor. Infiintarea corpului executorilor bancari ...

cost si navlu
clauza contractuala internationala, inclusa in regulile INCORERMS, conform careia vanzatorul plateste navlul si costurile necesare pentru aducerea marfii vamuite in portul de destinatie convenit. ...

cos valutar
metoda de stabilire a cursului valutar al DST (Drepturi Speciale de Tragere). Din cosul de valute fac parte monedele cu cea mai mare stabilitate si care isi mentin puterea de cumparare pe o perioada ...

cotare directa
mai poarta si numele de cotare incerta sau de tip european; potrivit acesteia, cursul unei monede se exprima ca suma variabila in moneda nationala ce revine la o unitate monetara straina. Astfel, ...

cotare indirecta
mai poarta si numele de cotare certa sau de tip american; potrivit acesteia, cursul unei monede apare ca raport intre o suma variabila in moneda straina si o suma fixa in moneda nationala. Sunt ...

Cota tarifara
cota tarifara reprezinta un volum de marfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus in libera circulatie cu reducerea sau exonerarea taxelor vamale. Cererea de alocare reprezinta o ...

cotatie
raport valoric intre doua valute, stabilit liber pe piata, pe baza cererii si a ofertei.

cotatie ASK
pretul ofertei din punct de vedere al intermediarului care efectueaza o tranzactie valutara. Exemplu: daca un client adreseaza un ordin de vanzare valuta, acesta echivaleaza pentru intermediar cu o ...

cotatie BID
pretul cererii din punct de vedere al intermediarului care efectueaza o tranzactie valutara (intermediarul sau market maker-ul poate fi o casa de schimb, ghiseul unei banci). BID este cunoscut sub ...

cotatie bursiera
listarea la bursa de valori a pretului unei valori mobiliare (actiune, obligatiune, bon de trezorerie etc.)

cotatie deport
cotatie la termen a operatiunilor valutare cand cursul la termen al unei valute este mai mic decat cel current (spot), inregistrandu-se un discont. Acest lucru indica faptul ca valuta respectiva s-a ...

cotatie discont
vezi cotatie Deport

cotatie premium 
vezi cotatie Report

cotatie report
cotatie la termen a unei valute pe piata valutara atunci cand cursul valutei la termen este mai ridicat fata de cursul curent. Mai poarta denumirea de premium, tocmai datorita faptului ca prin cursul ...

cotatie SPOT
cotatia la vedere al unui activ determinata de jocul pietei

CPT
CPT - Carriage Paid To (Transport platit pana la - loc de destinatie) = Conditie de livrare care este de fapt clauza FCA, la care se adauga cheltuielile pentru transportul principal, suportate de ...

CRB (Centrala Riscurilor Bancare) 
a devenit functionala incepand cu 1 februarie 2000 si gestioneaza in numele Bancii Nationale a Romaniei informatii bancare de risc, care sunt colectate din cadrul sistemului bancar. Informatiile ...

creanta
(1). actul prin care se constata dreptul creditorului de a primi o suma de bani de la debitor. Creanta constituie un activ pentru creditor si un pasiv pentru debitor (datorie). (2). dreptul de a ...

creanta certa
creanta a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau/si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul.

creante bugetare
creante constand in impozite, taxe, contributii, amenzi, chirii, redevente si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora.

creante garantate
creantele detinute de creditorii titulari ai unor privilegii insotite de drepturi de retentie de orice fel sau ai unor creante garantate prin drepturi reale asupra unora sau bunurilor debitorului, ...

creante salariale
creante ce izvorasc din raporturi de munca intre debitor si angajatii acestuia.

credit
suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, pe o anumita perioada de timp, contra unei dobanzi, si care urmeaza a fi restituite la ...

credit activ
credit acordat de creditor, reprezentand pentru aceasta o creanta activa.

credit bancar
imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara. Creditele se definesc dupa durata, destinatie, garantiile aduse, moneda etc. Creditul de consum este acordat persoanelor fizice in scopul ...

credit comercial
(1). este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre asigurat (furnizor de marfuri, vanzator), ca o facilitate, clientilor, in baza ...

credit comparator
suma avansata de catre comparator furnizorului sau inainte ca acesta(cumparatorul) sa intre in posesia marfurilor.

credit consortial
imprumut acordat de catre un grup de banci constituite intr-un consortiu, unui beneficiar pentru finantarea unui proiect de mare anvergura. Bancile isi impart riscurile, finantarea si profiturile ...

credit de trezorerie
categorie de credit pe termen scurt, destinata sa acopere necesarul de lichiditati privind activitatea de exploatare curenta a clientilor bancii (ex: vanzari in rate, credite acordate persoanelor ...

credit documentar
angajamentul unei banci de a vira o anumita suma de bani vanzatorului intr-un interval de timp fixat contra remiterii documentelor nominalizate care dovedesc ca o marfa determinata fost expediata. ...

credite investitor
categorie a creditului pentru bunuri imobiliare care se acorda de catre banca investitorilor pentru achizitii, amenajari sau bunuri imobiliare cu destinatie de locuinta.

credite pentru echipament
se acorda pe termen mediu si lung pentru finantarea investitiilor productive efectuate de clienti (achizitii, constructii sau amenajari de imobilizari corporale de uz profesional, achizitii de ...

credite pentru export
credite acordate clientelei pentru activitatea de export. Acestea se clasifica astfel: credite furnizor si credite cumparator. Creditele furnizor se acorda exportatorilor nerezidenti, de regula pe ...

credite promotor
categorie a creditului pentru bunuri imobiliare care se acorda de catre banca promotorilor imobiliari de constructii de locuinte pentru cumpararea terenurilor, demararea constructiilor, efectuarea ...

credit extrabilantier
reprezinta creditul scos de catre o banca in afara bilantului atunci cand au fost indeplinitre cerintele stabilite de Banca Nationala a Romaniei. Aceste credite sunt urmarite in continuare pana la ...

credit fiscal
o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat in strainatate, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri sau asa cum se stabileste in prezentul cod

credit furnizor
credit acordat de catre furnizor cumparatorului sau sub forma livrarii de bunuri, executarii de lucrari sau prestarii de servicii, urmand ca plata sa se faca ulterior la un termen stabilita de comun ...

credit indoielnic
categorie de credit existent in portofoliul unei banci, acordat unui client care apartine sectorului nebancar care inregistreaza un serviciu al datoriei(capacitatea debitorului de a-si onora datoria ...

credit in observatie
categorie de credit existent in portofoliul unei banci, acordat unui client care apartine sectorului nebancar care inregistreaza un serviciu al datoriei (capacitatea debitorului de a-si onora datoria ...

credit interbancar
credit acordat de catre o banca unei alte banci in baza unei conventii speciale. Creditele interbancare pot fi: de pe o zi pe alte, la termen si financiare.

credit interbancar de pe o zi pe alta
credit interbancar acordat de o banca altei banci in baza unei conventii sau a unui contract fara garantie. Se acorda pe o perioada de cel mult o zi lucratoare.

credit interbancar financiar
credit interbancar acordat de o banca rezidenta unei banci nerezidente, ai carei beneficiari finali sunt agentii economici nefinanciari si nerezidenti. Se acorda pe o perioada mai mare de un an.

credit interbancar la termen
credit interbancar fara garantie (in alb) acordat de catre o banca unei alte banci in baza unei conventi sau a unui contract. Se acorda pe o perioada mai mare de o zi lucratoare. Creditele ...

credit ipotecar
reprezinta unul din cele mai importante tipuri de credite, fiind o modalitate principala de sprijinire si implicit de dezvoltare a proprietatii imobiliare. Sunt doua tipuri de credit ipotecar: credit ...

credit ipotecar cu dobanda fixa
a fost predominant pana in 1970; in acest caz, rambursarile au loc la anumite intervale, pe toata perioada imprumutului. Fiecare rambursare cuprinde: dobanda si suma cu care se reduce datoria in curs ...

credit ipotecar cu dobanda variabila
generalizat in practica dupa 1980 pe fondul accentuarii proceselor inflationiste care au antrenat: cresterea nivelului dobanzilor, fluctuatii semnificative in nivelul dobanzilor de la o perioada la ...

credit nerambursat la scadenta
credit acordat de un creditor debitorului sau si care nu a fost rambursat la termenele stabilite prin contract. Pentru prevenirea nerambursarii creditului la scadenta, vor fi incluse in contract o ...

creditor
persoana care da cu titlu de imprumut bani sau alte valori. Creditorul este titularul unui drept de creanta asupra debitorului sau.

creditor chirografar
persoana a carei creanta este asigurata prin dreptul de gaj general asupra patrimoniului debitorului, fara a avea vreo garantie reala sau personala.

creditor ipotecar
institutie de credit care da cu imprumut o suma de bani pentru care primeste o dobanda si o garantie ipotecara.

credit pasiv
credit primit de catre debitor, care desemneaza o obligatie (datorie) de achitare a acestuia, fiind deci un element de pasiv care asigura completarea resurselor unei intreprinderi.

credit pentru bunuri imobiliare
credit acordat pe termen mediu sau lung pentru achizitii, amenajari sau reparatii de bunuri imobiliare cu destinatie de locuinta, efectuate fie de investitori(persoane fizice sau juridice), fie de ...

credit personal
credit acordat de catre o banca pe baza increderii in solvabilitatea debitorului; nu se solicita alte garantii reale.

credit pe termen lung
desemneaza creditul acordat de o banca pe o perioada de timp mai mare de cinci ani. Scopul creditelor pe termen lung il reprezinta realizarea unor investitii.

credit pe termen mediu
desemneaza creditul acordat de o banca pe o perioada de timp cuprinsa intre 1-5 ani.

credit pe termen scurt
desemneaza creditul acordat pe o perioada de timp mai mica de un an.

credit pierdere
categorie de credit existent in portofoliul unei banci, acordat unui client care apartine sectorului nebancar care inregistreaza un serviciu al datoriei (capacitatea debitorului de a-si onora datoria ...

credit real
credit care se acorda pe baza unor garantii reale (ipoteca, gajul cu deposedare, depozitul colateral, gajul fara deposedare) aduse de debitor sau de catre girantii acestuia. Garantia poate sa fie ...

credit restant
desemneaza acele credite nerambursate la scadenta. Creditul propriu-zis se intregistreaza in contabilitatea bancara la "Creante restante", iar dobanzile aferente acestui credit la "Dobanzi restante".

credit standard
categorie de credit existent in portofoliul unei banci, acordat unui client care apartine sectorului nebancar care inregistreaza un serviciu al datoriei de maximum 15 zile (0-15 zile) si fata de care ...

credit substandard
categorie de credit existent in portofoliul unei banci, acordat unui client care apartine sectorului nebancar care inregistreaza un serviciu al datoriei (capacitatea debitorului de a-si onora datoria ...

creditul obligator
in acest caz, acoperirea necesarului de investitii are la baza alte cai de mobilizare a resurselor financiare, decat creditul comercial si bancar. Caracteristicile creditului obligatar sunt: in ...

creditul punte
imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar, care nu dispun pe moment de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea ...

criza financiara
starea patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale, caracterizata prin existenta unor dificultati financiare, prin lipsa acuta de disponibilitati banesti, ce conduce la neachitarea obligatiilor ...

CSR
concept axat pe responsabilitatile organizațiilor fata de societate si mediu. Conceptul de responsabilitate sociala se afla in stransa legatura cu conceptul de dezvoltare durabila. ...

cuantumul garantiei (pentru societatile comerciale care sunt proprietare de nave)
valoare ce se stabileste in functie de numarul de nave aflate in managementul propriu, insumat cu numarul de nave avand la bord personal navigant roman, aflate sub diverse contracte de operare cu ...

cuantumul prejudiciului
reprezinta contravaloarea raspunderilor, costurile si cheltuielile in sarcina asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat.

cupiura
bilet de hartie, emis ca bancnota, bani de hartie si hartii de valoare (actiuni,obligatiuni), care are inscris pe el o anumita valoare nominala.

cupon de dividend
inscris atasat actiunilor, care da dreptul posesorului sa incaseze cota parte ce-i revine din profitul net al societatii emitente, sub forma de dividend.

curs
pretul unei unitati monetare dintr-o moneda exprimat intr-o alta moneda. Cursul exprima pretul cu care se vand si se cumpara valutele si hartiile de valoare. Avem doua tipuri de cursuri curs oficial ...

curs de schimb
pretul la care o valuta poate fi comparata cu o alta.

curs forward
cursul unei operatiuni valutare la termen.

curs spot
cursul la care are loc o operatiune valutara la vedere si care are un rol important in determinarea cursurilor pentru operatiunile la termen.

cursul actiunilor
pretul la care se vand si se cumpara actiunile unei societati la un moment dat pe piata valorilor mobiliare. Acest curs al actiunilor poate fi mai mare, respectiv mai mic decat valoarea nominala a ...

cursul bursei
pretul la care este cotata la bursa un titlu de valoare sau o valuta, la un moment dat. Acest curs are in vedere cererea si oferta pentru respectivul titlu, respectiva valuta, inregistrate la un ...

curs valutar
pretul unei monede stabilit intr-o alta moneda. Cursul valutar se stabileste pe piata valutara, pe baza cererii si a ofertei de valuta.

curs valutar de cumparare
pretul la care se cumpara o valuta de pe piata valutara; vezi : cotatia BID.

curs valutar de vanzare
pretul la care se vinde o valuta pe piata valutara; vezi cotatia ASK.

curtaj
comision perceput de agentii oficiali de bursa pentru operatiunile de bursa realizate. Prima de curtaj se plateste atat de cumparator, cat si de vanzator si se calculeaza ca valoare procentuala din ...

curtier
cuvant de origine franceza, care are semnificaria de broker. DAF:Delivred At Frontier(engl.); livrat la frontiera (punct de frontiera convenit).

CZK
Coroana ceha (CZK) este moneda nationala a Republicii Cehe din 8 februarie 1993 cand, impreuna cu moneda nationala a Slovaciei, a inlocuit coroana cehoslovaca. Numele oficial in ceha este ...

Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »