Dictionar Financiar bancar - litera F

  factor
parte intr-un contract de factoring care preia creantele comerciale de la cealalta parte a contractului-aderent-pentru care in schimbul responsabilitatii incasarii acestora percepe comisionul de ...

factor de actualizare
relatie de calcul utilizata in calculele de actualizare pentru a afla valoarea prezenta a unor fluxuri de numerar viitoare. Formula de calcul este urmatoarea : Fact=1/[(1+a)n] ; unde n=nr de ani ...

factor de amortizare
relatie de determinare a sumei ce urmeaza a fi depusa la sfarsitul fiecarui an, in mod constant, pentru recuperarea intr-o anumita perioada a valorii unei investitii. Formula de calcul este: ...

factor de compunere
relatie care permite calculul valorii la care ajunge o anumita suma constanta, depusa la sfarsitul fiecarui an. Relatia de calcul este: Fcomp=[(1+a)n-1]/a; unde n=nr de ani pentru care se face ...

factor de fructificare
relatie care permite aducerea in prezent a unor sume trecute, sau sunt duse din prezent sume in viitor marind valoarea acestora. Se pleaca de la ideea ca o unitate monetara depusa la o institutie de ...

factor de recuperare a capitalului
relatie care permite calcularea sumei ce trebuie platita constant intr-un anumit numar de ani pentru rambursarea unui imprumut, inclusiv plata dobanzii aferente soldului neachitat in fiecare an. ...

factoring
operatiune prin care un client numit aderent cedeaza proprietatea asupra creantelor sale bancii numita factor, primind in schimb, imediat sau la scadenta valoarea nominala a creantelor diminuata prin ...

factorul valorii actuale a unei anuitati
relatie prin care se determina valoarea actuala a unei serii de plati/incasari anuale de cate o unitate monetara, fiecare plata/incasare realizandu-se la sfarsitul anului sau la intervale egale de ...

factura
document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare-cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde denumirea si sediul vanzatorului, denumirea si sediul cumparatorului, numarul ...

faliment
acea procedura judiciara care se declanseaza in momentul in care un comerciant nu isi mai poate continua activitatea datorita ajungerii in stare de insolvabilitate si incetare a platilor datoriilor ...

faliment bancar
banca aflata in stare de insolvabilitate, declarata ca atare de catre o instanta judiciara. Multiplele falimente bancare care au avut loc au determinat Banca Centrala sa ia masuri mai dure si mai ...

fapt de comert
vezi act de comert; faptele de comert se clasifica in fapte obiective (art 3 Cod Comercial): fapte de interpunere si circulatie, incluzandu-se totalitatea faptelor de comert care reglementeaza ...

FAS
FAS - Free Alongside Ship (Franco de-a lungul vasului - port de imbarcare) = Transferul cheltuielilor si riscurilor de la vanzator la cumparator are loc pe chei, in portul de imbarcare ...

FCA
FCA - Free Carrier (Franco transportator - loc convenit) = Transferul cheltuielilor de la vanzator la cumparator se face in acelasi loc cu transferul riscurilor, adica in momentul livrarii marfurilor ...

FED
Federal Reserve System - ansamblu de institutii care isi asuma in Statele Unite functiile de banca centrala.

FIBOR 
acronimul de la Frankfurt Inter-Bank Offered Rate, care reprezinta dobanda de baza perceputa pe piata internationala de la Frankfurt pe Main.

fidejusiune
o cautiune, un contract prin care o persoana (fidejusor) se angajeaza in fata creditorului sa execute obligatia debitorului in cazul in care acesta nu ar executa-o el insusi in termen. Fidejusiunea ...

filiala
subdiviziune cu personalitate juridica, in care o persoana sau un grup de persoane care actioneaza impreuna detine 50% sau mai mult din actiunile cu drept de vot sau o participare semnificativa care ...

finantare
ansamblul instrumentelor, tehnicilor si mecanismelor prin care sunt procurate resursele financiare necesare pentru realizarea unui proiect, a unei afaceri sau a unui ansamblu de activitati cu ...

Fisierul National al Persoanelor cu Risc (FNPR) 
pentru evidentierea separata si facilitarea accesului la informatia cu potential de risc ridicat, a fost organizat Fisierul National al Persoanelor cu Risc. Acesta este alimentat cu informatii din ...

Fisierul National de bilete la ordin (FNBO) 
componenta a Fisierului National de Incidente de Plati, gestionat de Centrala Incidentelor de Plati, in care sunt inregistrate persoanele fizice si juridice care au emis bilete la ordin si care au ...

Fisierul National de Cambii (FNCB)
componenta a Fisierului National de Incidente de Plati, gestionat de Centrala Incidentelor de Plati, in care sunt inregistrate persoanele fizice si juridice care au emis cambii care au intrat in ...

Fisierul National de Cecuri (FNC)
componenta a Fisierului National de Incidente de Plati, gestionat de Centrala Incidentelor de Plati, in care sunt inregistrate persoanele fizice si juridice care au emis cecuri care au intrat in ...

Fisierul National de Incidente de Plati (FNIP) 
toate informatiile privind incidentele de plati colectate din sistemul bancar sunt gestionate de CIP in Fisierul National de Incidente de Plati, alcatuit din FNC-Fisierul National de Cecuri, FNCB- ...

FMI
(1).Fondul Monetar International - organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului ...

foaie de prelungire
adaos sau allonge pe care se dau girurile, utilizata dupa completarea integrala pe verso a cambiei.

foaie de varsamant cu chitanta
document care serveste pentru depunerea de numerar in contul deschis la o banca, prin casieria acesteia.

FOB
FOB - Free On Board (Franco la bord - port de imbarcare) = Transferul cheltuielilor si riscurilor de la vanzator la cumparator are loc in acelasi punct, dupa trecerea marfurilor de balustrada vasului ...

fond de plasamente financiare
fondul Asiguratului, format din partea de investitii alocata din prima de asigurare, si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate.

fond de rezerva
fond constituit potrivit prevederilor legii nr 31/1990 privind societatile comerciale, in vederea utilizarii ulterioare potrivit reglementarilor legale. Acest fond se constituie in proportie de minim ...

fond de rulment
indicator financiar care exprima excedentul capitalurilor permanente (capital propriu+datorii pe termen mediu si lung; Cpr=CP+Dfin) fata de activele imobilizate. Marimea fondului de rulment reflecta ...

Fondul de garantare al depozitelor bancare
sistem de protectie a depunerilor populatiei sub forma depozitelor la societatile bancare, in cazul in care acestea se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile fata de deponenti. Fondul este ...

fonduri bancare proprii
fondurile proprii ale unei banci formate din capital propriu+capital suplimentar.

fonduri de actiuni
Investesc minim 85% din active in actiuni listate la bursa.

fonduri de obligatiuni si instrumente cu venit fix
Investesc minim 90% din active in instrumente cu venit fix. Sunt instrumente pe termen mai lung decat fondurile monetare si ofera investitorilor posibilitatea unei unei investitii indirecte in ...

fonduri mixte defensive
Cu expunere pe actiuni de maxim 35%.

fonduri mixte dinamice
Cu expunere pe actiuni peste 65%.

fonduri mixte (diversificate)
Investesc atat in instrumente cu venit fix (titluri de stat, depozite, obligatiuni), cat si in actiuni, abordand o strategie echilibrata pentru a obtine randamente mai mari, dar mentinand un nivel de ...

fonduri mixte echilibrate
Cu expunere pe actiuni intre 35% si 65%.

fonduri mixte flexibile
Investesc intr-un mixt de instrumente in orice combinatie si durata de detinere.  

fonduri monetare
Investesc in instrumente monetare si in obligatiuni, fiind o alternativa la contul bancar. Indicatorul "modified duration" pe intreg portofoliul este subunitar.  

fonduri monetare de trezorerie scurta
Maturitatea medie a plasamentelor este sub 60 de zile.

fonduri monetare standard
Au indicatorul "modified duration" subunitar.

forfetare
(1). operatiune de vanzare a creantelor asupra importatorului reprezentate de efecte de comert scadente la termene mai mari de 180 zile, de catre un exportator, in favoarea unei banci, in schimbul ...

forintul maghiar
Forintul maghiar sau Florinul maghiar, (HUF), este unitatea monetara a Ungariei. Numele de forint provine de la orasul Florenta, unde, incepand cu anul 1252 au fost batute monede de aur numite ...

formular de aviz de garantie
documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra unui bun, care poate fi dupa caz: avizul de constituire a garantiei, denumit in continuare aviz de garantie initial, avizul de cesiune a ...

franchising
tehnica de comercializare prin care o firma consacrata numita franchisor, cedeaza dreptul sau de a comercializa produse sau servicii sub marca sa unei alte firme numita franchisee, pentru o anumita ...

franchiso
parte dintr-un contract de franchising care detine dreptul de proprietate asupra unei marci de fabrica, de comert sau de serviciu pe care doreste sa-l cedeze unei alte persoane numita franchisee, in ...

franchisor
parte dintr-un contract de franchising care detine dreptul de proprietate asupra unei marci de fabrica, de comert sau de serviciu pe care doreste sa-l cedeze unei alte persoane numita franchisee, in ...

franciza
sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte ...

FRANCO
fara perceperea unui comision (comision zero).

francul elvetian
Francul elvetian (CHF – Confoederatio Helvetica franc, in latina) este moneda oficiala a Elvetiei si moneda legala in statul Liechtenstein si exclava  italiana Campione d’Italia. ...

fransiza
partea de dauna care ramane in sarcina asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat.

fransiza temporala
perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in polita, pentru care nu se platesc nici un fel de sume asigurate sau compensatii.

fungibil
produs ale carui caracteristici si proprietati nu-l pot deosebi de un alt produs similar, existand posibilitatea confundarii lor in cazul in care nu sunt strict si precis delimitate.

furnizor
persoana fizica sau juridica care pune la dispozitia altei persoana produse sau servicii, contra unei sume de bani(plata), pe baza unei intelegeri, in scopul atingerii de catre aceasta a obiectului ...

futures
operatiune comerciala cu valori mobiliare, valuta sau marfuri cu livrare/executare la un termen viitor.

fuziune
procedeu prin care doua sau mai multe intreprinderi isi unesc patrimoniile si constituie din punct de vedere juridic o noua intreprindere. Fuziunea presupune dizolvarea intreprinderilor care au decis ...

Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »