Dictionar Financiar bancar - litera S

  scadenta
data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu, sa se ramburseze un credit, sa se plateasca o cambie, etc.

scadenta cambiei
termenul la care o cambie este exigibila si trebuie platita. Scadenta cambiei trebuie sa rezulte din textul cambiei, trebuie sa fie certa, unica si posibila. Scadenta unei cambii poate fi la vedere, ...

scoaterea in afara bilantului
operatiune efectuata de catre o banca de scoatere din evidenta bilantiera, in afara bilantului, a sumelor aferente unui credit sau unui plasament. Aceasta operatiune se poate realiza in urmatoarele ...

scont
(1). operatie de credit care consta in cumpararea efectelor de comert de catre banci, cu retinerea din valoarea lor nominala a dobanzii pana la scadenta si a unui comision. Suma de bani reprezentand ...

scontare
operatiunea prin care beneficiarul unui efect de comert il transmite prin gir unei banci, in vederea incasarii unei sume inainte de scadenta, suma din care i se va retine dobanda aferenta de la data ...

scontator
banca care efectueaza operatiuni de scontare.

scrisoare de credit comerciala
este o modalitate de plata mai simpla, folosita in practica anglo-saxona, care se bazeaza pe initiativa importatorului si pe angajamentul ferm al bancii acestuia de a efectua plata. Circuitul ...

scrisoare de garantie bancara
forma a garantiei de participare la achizitii publice sau alte contracte comerciale, emisa in favoarea autoritatii contractante, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

scrisoare de revocare a creditului
comunicare scrisa a platitorului prezentata prin banca sa, bancii furnizorului, prin care se solicita revocarea acreditivului, dar numai daca acesta are caracter revocabil.

secret bancar
obligatie si responsabilitate a societatilor bancare si a personalului acestora de a nu folosi sau dezvalui, nici in timpul activitatii, nici dupa incetarea acesteia, informatii care devenite publice ...

sediul secundar al unei banci
unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes. Sedii secundare sunt: sucursalele, ...

SEK
Coroana suedeza (SEK)  este unitatea monetara oficiala a Suediei. Coroana suedeza circula si in Insulele Aland, alaturi de moneda oficiala finlandeza, euro. O coroana este divizata in 100 ...

serviciul datoriei
capacitatea debitorului de a-si onora datoria la scadenta, exprimata ca numar de zile de intarziere la plata de la data scadentei. Sursa: Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr5/2002.

SID 
sistemul automat de inregistrare, transfer si decontare a titlurilor de stat.Acest sistem trebuie sa asigure: functia de registru pentru intermediarii autorizati pe piata titlurilor de stat si pentru ...

sindic
persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare; se mai numeste judecator sindic.

sistem banesc
totalitatea normelor juridice care reglementeaza operatiunile de emisiune, circulatie si retragere din circulatie a banilor.

sistemul de backup si recuperare in caz de dezastru
pentru functionarea sistemului national de plati la un nivel optim de fiabilitate si siguranta este nevoie sa se asigure sisteme redundante la locatia primara, cat si locatii alternative pentru ...

Sistemul Federal al Rezervelor
sistem de 12 banci care asigura indeplinirea rolului bancii centrale in Statele Unite ale Americii (SUA). Cele 12 banci poarta numele de Banci ale Rezervelor Federale, care asigura indeplinirea ...

sistemul informational bancar
ansamblul informatiilor, fluxurilor informationale, a metodelor, procedeelor, tehnicilor si mijloacelor folosite pentru culegerea, transformarea, prelucrarea si analiza informatiilor privind ...

societate bancara
banca constituita in conformitate cu legislatia romaneasca si autorizata de catre Banca Nationala a Romaniei.

societate bancara sub control efectiv
societate bancara in care o persoana fizica sau juridica detine cel putin 50% din dreptul de vot, avand posibilitatea de a numi sau de a inlocui majoritatea membrilor consiliului de administratie si ...

societate cu raspundere limitata (S.R.L.)
legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. In ...

societate de investitii financiare
persoana juridica care actioneza pe piata de capital. SIF-urile au ca obiect de activitate administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale pentru care s-au emis actiuni proprii ...

societate de leasing
societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare, conform legislatiei in vigoare.

societate de registru independent
persoana juridica care isi desfasoara activitatea pe piata valorilor mobiliare in urmatoarele domenii: monitorizarea valorilor mobiliare emise pentru a urmari supraestimarea sau subestimarea; ...

societate de valori mobiliare
societate constituita cu respectarea legislatiei specifice, care are ca obiect de activitate tranzactionarea de titluri pe piata valorilor mobiliare.

societati in nume colectiv (S.N.C.)
legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor ...

sold
suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont; soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati; soldul ...

solvabil
persoana fizica sau juridica care dispune de resurse concretizate in mijloace banesti si materiale, cu ajutorul carora sa isi poata stinge rapid si complet obligatiile fata de toti creditorii.

solvabilitate
capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora.

specimen de semnatura
model de semnatura a persoanelor autorizate sa semneze documentele de ordonare a operatiunilor din conturile bancare. La deschiderea conturilor, bancile solicita si specimenele de semnaturi, urmand ...

SRL-D
Societate cu Raspundere Limitata - Debutant (SRL-D) Intreprinzatorul tanar, care intentioneaza sa desfasoare, pentru prima data, activitate economica, denumit in continuare intreprinzator debutant, ...

standing order
modalitate moderna de plata ce consta in executarea de catre banca platitorului, la date si sume fixate, de ordine de plata in favoarea unui tert, numai pe baza clauzelor contractuale convenite ...

startup
microintreprindere infiintata in anul depunerii cererii de finantare sau microintreprindere care nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii cererii de finantare, dar nu mai mult de 3 ani ...

structura capitalului bancar
indicator utilizat in analiza bancara care are capacitatea de a reflecta gradul de acoperire a activelor unei banci cu capitalul propriu, determinandu-se dupa relatia: Sc= Active bancare totale/ ...

subasigurare
situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat.

subcontractor
societatea cu care asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai.

sucursala bancara
unitate operationala fara personalitate juridica a unei banci, care efectueaza operatiuni specifice in limita mandatului dat de banca a carei sucursala este.

suma asigurata
suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste beneficiarul in cazul decesului asiguratului in perioada de asigurare sau asiguratul in cazul supravietuirii; in plus de aceasta, beneficiarul ...

suma asigurata maxima actuala
valoarea maxima lunara a inventarului viu a tuturor declaratiilor lunare pe timpul perioadei de asigurare.

suma asigurata maxima lunara planificata
valoarea maxima lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie, asa cum este trecut in planificare.

suma asigurata medie actuala
valoarea totala a inventarului viu din declaratiile lunare pe timpul perioadei de asigurare.

suma asigurata medie lunara planificata
valoarea medie lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie, asa cum este trecut in planificare.

superficie
drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.

supraveghere bancara
operatiune care este de competenta Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si care vizeaza activitatea bancilor, persoane juridice romane, a sucursalelor bancilor straine; BNR tine cont de raportarile ...

SWAP 
vezi operatiuni valutare swap.

SWIFT 
sigla a societatii de telecomunicatii bancare internationale Society for Wordwide International Financial Telecommunication, cu sediul la Bruxelles, infiintata in 1973 cu scopul modernizarii si ...

Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »