Dictionar Financiar bancar - litera I

  IAS
Standardele Internationale de Contabilitate.

IBAN
codul IBAN (International Bank Account Number) reprezinta un sir de caractere care identifica in mod unic, la nivel international, contul unui client deschis la o banca. Acest cod este utilizat ...

IFC
International Finance Corporation - companie subsidiara a Bancii Mondiale care acorda imprumuturi companiilor private.

imobilizari corporale
fac parte din categoria activelor imobilizate ce cuprinde terenuri si mijloace fixe. Mai poarta denumirea de active fixe tangibile sau imobilizari materiale. Cu ocazia utilizarii, cu exceptia ...

imobilizari financiare
fac parte din categoria activelor imobilizate ce cuprinde valori financiare investite de o persoana juridica in patrimoniul altor persoane juridice sub forma titlurilor de valoare, creantelor legate ...

imobilizari necorporale
fac parte din categoria activelor imobilizate si cuprind elemente nemateriele sau intangibile; mai poarta denumirea de active intangibile. In categoria imobilizarilor necorporale se includ ...

impozit
suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru. Impozitul este obligatoriu si nu ...

impozit direct
reprezinta acea categorie de venituri mobilizate la dispozitia bugetului statului, achitate direct de catre contribuabili. In categoria impozitelor directe se include impozitul pe salarii, impozitul ...

impozite indirecte
venituri fiscale care sunt mobilizate la bugetul de stat; acestea sunt incasate de la contribuabil in mod indirect prin intermediul unor agenti carora le revine aceasta obligatie in temeiul unei ...

impozit pe profit
parte din profitul unei entitati economice varsat la bugetul statului, in virtutea unei reglementari legale.

imprinter
cititor manual de card; echipament pus la dispozitia comerciantilor de bancile emitente de carduri, cu ajutorul caruia se imprima imaginea caracterelor embosate ale unui card bancar pe toate ...

imprumut
operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat o anumita suma de bani sau bunuri, pentru o perioada de timp, cu titlu oneros (contra ...

imprumutat
persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.

imprumutator
persoana fizica sau juridica care imprumuta o suma de bani sau bunuri unei alte persoane fizice sau juridice numita imprumutat pe o anumita perioada de timp si contra unei dobanzi sau chirii.

imprumut de renta
forma a imprumutului public de stat in care debitorul (statul) plateste detinatorilor de obligatiuni un venit anual fix numit renta, fara insa a se obliga sa restituie si suma de baza a imprumutului.

imprumut de stat
acea forma de imprumut prin care statul isi procura resursele necesare, de pe piata interna sau de pe cea externa pentru a-si acoperi cheltuielile. Imprumuturile de stat sunt contractate de pe piata ...

imprumut de ultim rang
vezi imprumut participativ.

imprumut fara pierdere
forma a imprumutului public in care toate obligatiunile emise sunt purtatoare de castiguri, plata acestora facandu-se pe masura iesirii lor drept castigatoare la tragerile efectuate.

imprumut in conditii de favoare
imprumut care prin natura, scop, caracteristici nu s-ar fi acordat de catre banca clientilor sai daca nu s-ar fi aflat in relatii special; perceperea de dobanzi, comisioane si alte taxe mai mici ...

imprumut interbancar
imprumut primit de catre o banca de la o alta banca, in baza unei conventii sau a unui contract. Imprumuturile interbancare pot fi de la o zi la alta, la termen si financiare.

imprumut interbancar de pe o zi pe alta
forma a imprumutului interbancar primit de catre o banca de la alta banca in baza unei conventii sau a unui contract, pe o perioada de cel mult o zi lucratoare. Trebuie precizat ca imprumuturile ...

imprumut interbancar financiar
forma a imprumutului interbancar primit de catre o banca rezidenta de la alta banca nerezidenta ai caror beneficiari finali sunt agenti economici rezidenti, pentru o durata mai mare de un an.

imprumut interbancar la termen
forma a imprumutului interbancar primit de catre o banca de la alta banca in baza unei conventii sau a unui contract, pe o durata initiala de cel putin o zi lucratoare; imprumuturile interbancare se ...

imprumut obligatar
relatie de credit stabilita intre emitentul titlului de credit (obligatiune) si masa de creditori ai acestuia, care accepta sa achizitioneze aceste titluri. Aceasta modalitate de procurare a ...

imprumut participativ
element al datoriei subordonate al unei banci care reprezinta acele imprumuturi obtinute de banca respectiva caracterizate prin: in caz de lichiditate a bancii, imprumuturile nu sunt rambursate decat ...

imprumut subordonat la termen
element al datoriei subordonate a unei banci care reprezinta acele imprumuturi nesustinute prin vreun titlu emis de banca; se caracterizeaza astfel: impumutatorii au acceptat ca drepturile lor sa nu ...

imprumut subordonat pe durata nedeterminata
element al datoriei subordonate a unei banci format din imprumuturi nereprezentate printr-un titlu emis de banca respectiva, avand, in general, urmatoarele caracteristici: data rambursarii ...

incasare
primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar sau prin virament (transfer de bani intre contul platitorului si cel al beneficiarului).

incasso
incaso-ul este un sistem de decontare utilizat in activitatea de import-export, care reprezinta tratarea de catre banci a documentelor comerciale (facturi, documente de transport) si/sau financiare ...

incasso documentar
modalitate de plata simpla, putin costisitoare, dar care prezinta riscuri mai ales pentru exportator. Folosirea incasso-ului se bazeaza pe efectuarea platii dupa livrarea si depunerea documentelor ...

incetare de plati
situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor.

inchiderea acreditivului
operatiune prin care se efectueaza virarea soldurilor acreditivului ramase nefolosite de catre banca furnizorului la banca cumparatorului, cu acordul prealabil al furnizorului, la expirarea ...

incident de plata
situatie in care se afla o persoana fizica sau juridica, client al unei banci, atunci cand nu-si indeplineste intocmai si la timp obligatia asumata de a efectua plata unui instrument de plata ...

incidente de plati majore
in aceasta categorie intra faptele prevazute de lege, dintre care amintim: pentru cec emis fara autorizarea trasului, cec refuzat la plata datorita lipsei totale sau partiale a disponibilitatilor in ...

incoterms
reprezinta uzante standardizate aplicate in comertul international de marfuri pe piata europeana. Regulile incoterms, reguli care sunt adoptate de catre Camera de Comert si Industrie din Paris ...

indatorire de serviciu
orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca sau conventie civila, regulamente de ordine interioara, regulamente de organizare si functionare, deciziile scrise sau verbale ...

indemnizatia de asigurare
valoarea maxima stabilita intre suma asigurata specificata in contractul de asigurare si valoarea contului detinut de contractantul asigurarii la data producerii evenimentului asigurat, in cazul ...

indemnizatie de asigurare
suma platibila la aparitia evenimentului asigurat, reprezentand valoarea actualizata a sumei asigurate, in cazul contractelor traditionale.

indicele BET
indice al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), care reflecta evolutia preturilor celor mai lichide 10 actiuni tranzactionate la bursa. Actiunile intrate in portofoliul indicelui trebuie sa indeplineasca ...

indicele Dow-JonesĀ 
indice bursier determinat de marile burse din Statele Unite ale Americii, care ia in considerare cursurile zilnice ale actiunilor a 65 de mari companii americane

indicele Nikkey
indice bursier determinat de bursa din Tokio.

indici bursieri
instrumente de analiza si decizie utilizate pe pietele bursiere internationale care reflecta raportul intre cererea si oferta de capitaluri. Se calculeaza ca raport intre suma preturilor unui numar ...

inflatie
proces care se caracterizeaza prin distorsiunea care se creeaza intre procesele monetare si procesele economice reale, intre masa monetara si masa marfurilor si serviciilor puse in circulatie, intre ...

informatie de risc bancar
informatie care se raporteaza de catre banci, se prelucreaza si se utilizeaza de catre Centrala Riscurilor Bancare(CRB). Pentru Banca Nationala a Romaniei, informatia de risc bancar cuprinde date de ...

initierea de procedure judiciare
presupune luarea a cel putin uneia din masurile urmatoare pentru recuperarea creantelor: hotararea de deschidere a procedurii falimentului luata de instanta, declansarea procedurii de executare ...

initiere de proceduri juridice
masuri judiciare, luate de o banca, pentru recuperarea creantelor sale de la debitorii rau platnici. Initierea procedurilor juridice se refera cel putin una dintre urmatoarele masuri luate in scopul ...

INR
Rupia indiana (INR) este unitatea monetara oficiala a Indiei. Rupia moderna este subdivizata in 100 paise. Emisia de monede este controlata de Reserve Bank of India. Cele mai utilizate simboluri ...

insolvabil
persoana fizica sau juridica care se afla in stare de insolvabilitate.

insolvabilitate
(1). situatia unei persoane fizice sau juridice de a nu mai putea face fata si de a nu mai putea onora angajamentele de plati. (2). situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 ...

insolvabilitate bancara
stare in care se poate afla o banca atunci cand: nu a onorat integral creantele certe, lichide si exigibile, de cel putin 30 de zile; valoarea obligatiilor de plata ale bancii respective depaseste ...

insolventa
starea unitatii administrativ-teritoriale, caracterizata prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Insolventa este prezumata in urmatoarele situatii: ...

inspectie de risc
vizualizarea si verificarea starii generale, precum si conformitatea documentelor prezentate, ale autovehiculelor aflate sub incidenta asigurarii.

Institutul Bancar Roman
centru de studiu al problemelor bancare, de formare, pregatire si specializare a personalului societatilor bancare din Romania.

instrument de plata
document cu forma speciala, exprimat intr-o anumita moneda, utilizat in efectuarea operatiunilor de plati prin intermediul bancilor. In aceasra categorie se includ numerarul, cecul, cambia, biletul ...

interdictie bancara
regimul impus de catre o banca unui client, titular de cont, de interzicere a emiterii de cecuri pe o perioada de un an, ca urmare a faptului ca acesta a emis cecuri fara respectarea reglementarilor ...

invaliditate
incapacitatea permanenta, partiala sau totala a asiguratului de a presta o activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident.

invaliditate permanenta
reducerea potentialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual, provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala, constatata in termenul prevazut in conditiile de asigurare si ...

investitie
(1). plasament de bani in valori mobiliare aducator de venit sub forma de dobanda, dividende sau castiguri de capital; (2). achizitionare de mijloace de productie; (3). plasarea unei sume de bani ...

investitie de portofoliu
investitie care consta in achizitii sau utilizarea de instrumente financiare si monetare pentru a obtine castiguri din dobanzi si dividende. In acasta categorie se include: valori mobiliare specifice ...

investitie directa de capital
investitia directa este forma de finantare pe termen lung si cu caracter definitiv prin care investitori dintr-o tara isi plaseaza capitalurile pe o alta piata, fie construind obiective de ...

investitii actualizate
exprima valoarea actuala a cheltuielilor pentru investitii ce urmeaza a fi realizate in viitor sau a celor realizate in trecut. Acest indicator este utilizat de catre bancile care crediteaza proiecte ...

investitor
persoana care asigura sau mobilizeaza resursele necesare realizarii unui obiectiv de investitii; persoana care cumpara, detine sau vinde, pe cont propriu valori mobiliare, fara a practica ...

ipoteca
cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil; garantie in contractele de credit.

Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »