aprobare de constituire a unei banci

este o etapa necesara in procesul de obtinere a autorizatiei de functionare de catre societatile bancare din Romania, in cazul in care se doreste sa se infiinteze o noua banca. Pentru obtinerea acestei aprobari, solicitantii trebuie sa prezinte Bancii Nationale o serie de documente: cerere de autorizare; procura semnata de toti membrii fondatori, prin care se desemneaza persoana/ persoanele ce urmeaza sa reprezinte banca in relatiile cu BNR ; proiectul actului constitutiv ; repartizarea actiunilor ; informatii despre fondatori (chestionar).
Fondatorii pot fi persoane fizice sau juridice. Pentru persoanele fizice se vor mai prezenta: curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar, declaratia de venit aprobata de autoritatea fiscala competenta. Pentru persoanele juridice se vor prezenta: extras din registrul comertului din tara de origine- care sa ateste data inmatricularii, obiectul de activitate, capitalul social, reprezentantii statutari, ultimele trei bilanturi si unele situatii financiar-contabile ale fondatorului; un studiu de fezabilitate care sa prezinte informatii despre tipul, denumirea si descrierea principalelor produse si servicii ce vor fi oferite ; clientela careia i se adreseaza ; studiul asupra pietei ; proiectul structurii organizatorice; estimarea costurilor de constituire; comunicarea informatiilor despre conducatorii bancii; informatii despre identitatea membrilor consiliului de administratie. BNR are la dispozitie patru luni pentru a lua o decizie, iar aprobarea de constituire a BNR nu garanteaza si obtinerea autorizatiei de functionare, ci indica doar permisiunea data fondatorilor de a proceda la constituirea bancii conform legislatiei.

ARB:(1). AsociatiaRomana aBancilor (A.R.B.); (2). Asociatia Romana a Bancilor (ARB) infiintata in 1991 este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta si apara interesele profesionale ale membrilor sai – institutiile de credit. (http://www.arb.ro/)

   
Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »