activitati bancare autorizate

transferuri de fonduri intre titularii de conturi; emiterea de garantii si asumarea de angajamente; tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit), valuta,instrumente financiare derivate, metale pretioase, valori mobiliare; intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de aceasta; administrarea de portofolii ale clientilor, in numele si pe riscul acestora; custodia si administrarea de valori mobiliare; depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare; inchirierea de casete de siguranta; consultanta bancara; operatiuni de mandat.

   
Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »