actionar semnificativ

persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare, care, cumulate ar reprezenta cel putin 5% din capitalul subscris al emitentului sau i-ar conferi cel putin 5% din totalul drepturilor de vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

   
Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »