ACH 

casa de compensatii automata - este operata de TransFond si are rolul de a primi de la participanti instructiuni de transfer credit care pot fi procesate electronic(OP). Transmiterea instructiunilor se va face intr-un singur punct de acces pentru fiecare participant. Participantii la ACH sunt : bancile, Banca Nationala a Romaniei, trezoreria statului, casele centrale ale cooperativelor de credit. Sistemul aplica o schema de acoperire a riscurilor prin constituirea de garantii unilaterale ale participantilor in favoarea casei de compensatie automata in sistemul titlurilor de stat si prin rezervarea voluntara de lichiditate pentru decontarea sumelor nete rezultate din compensarea automata. Participantii vor putea trimite la compensare instructiuni de plata,astfel incat suma totala de plata sa nu depaseasca nivelul garantiilor constituite in sistem. Decontarea finala a pozitiei nete a participantilor se realizeaza prin RTGS.

   
Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »