• » Info Financiar
  • » Ordonanta de urgenta nr. 49 din 20/05/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania

Ordonanta de urgenta nr. 49 din 20/05/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania

 

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Data: 1 februarie 2011   Ora: 09:19

Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general al libertatii de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii pe teritoriul Romaniei. Art. 2. - In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) stat membru - stat membru al Uniuni...citeste mai mult

CAPITOLUL II Simplificarea administrative

Data: 1 februarie 2011   Ora: 12:13

Art. 5. - (1) In cazul in care o autoritate competenta romana solicita ca prestatorul sa prezinte un certificat, o atestare sau un alt document pentru a dovedi ca o anumita cerinta a fost indeplinita, aceasta accepta orice document dintr-un stat membru intocmit intr-un scop echivalent sau din care reiese clar ca cerinta respectiva este...citeste mai mult

CAPITOLUL III Libertatea de stabilire a prestatorilor

Data: 1 februarie 2011   Ora: 12:19

SECTIUNEA 1 Autorizatii Art. 8. - (1) Accesul la o activitate de servicii sau exercitarea acesteia poate fi supus(a) unui regim de autorizare numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) existenta unui regim de autorizare este justificata de un motiv imperativ de interes general; b) obiectivul urmarit nu poate fi atins printr-o ...citeste mai mult

CAPITOLUL IV Libera circulatie a serviciilor

Data: 1 februarie 2011   Ora: 12:24

SECTIUNEA 1 Libertatea de a furniza servicii si derogarile aferente Art. 16. - (1) Prestatorii stabiliti intr-un alt stat membru au dreptul de a furniza servicii pe teritoriul Romaniei.  (2) Accesul la furnizarea unui serviciu sau exercitarea acestuia pe teritoriul Romaniei poate fi conditionat(a) de indeplinirea unor cerinte, doar ...citeste mai mult

CAPITOLUL V Calitatea serviciilor

Data: 1 februarie 2011   Ora: 12:28

Art. 23. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere dreptului autoritatilor competente de a solicita prestatorilor ale caror servicii prezinta un risc direct si specific pentru sanatatea si siguranta beneficiarului sau a unei terte persoane ori pentru securitatea financiara a beneficiarului, incheierea unei asigurari de rasp...citeste mai mult

CAPITOLUL VI Cooperarea administrativa

Data: 1 februarie 2011   Ora: 12:34

Art. 29. - Autoritatile competente romane coopereaza, prin intermediul SIPI, cu autoritatile competente din celelalte state membre, in vederea asigurarii controlului prestatorilor de servicii si al serviciilor pe care acestia le presteaza. Art. 30. - (1) Departamentul pentru Afaceri Europene este coordonatorul national al SIPI in domeniul ...citeste mai mult

CAPITOLUL VII Dispozitii finale

Data: 1 februarie 2011   Ora: 12:37

Art. 41. - (1) Conditiile de organizare si functionare a punctelor de contact unic se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pana la data de 1 iulie 2009. (2) Normele si procedurile de cooperare administrativa prin intermediul SIPI vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului pana la data de 1 iulie 2009. Art. 42. - Departamentul pentru...citeste mai mult