CAPITOLUL VII Dispozitii finale

Data: 1 februarie 2011   Ora: 12:37

Art. 41. - (1) Conditiile de organizare si functionare a punctelor de contact unic se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pana la data de 1 iulie 2009.

(2) Normele si procedurile de cooperare administrativa prin intermediul SIPI vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului pana la data de 1 iulie 2009.

Art. 42. - Departamentul pentru Afaceri Europene notifica Comisiei Europene prezenta ordonanta de urgenta, precum si actele normative prevazute la art. 41.

*

Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 376 din 27 decembrie 2006.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

ANEXA

LISTA actelor normative care contin prevederi referitoare la documentele pentru care nu se aplica prevederile art. 5 alin. (1) si (2)

 Prevederile art. 5 alin. (1) si (2) din prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica documentelor mentionate in:

a) art. 18, art. 24 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 860/2004 privind recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) art. 34 alin. (2) si art. 353 alin. (3) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) art. 182, 183 si in art. 191-196 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) art. 808 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste formalitatile de publicitate a comerciantilor.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora