Legea concurentei nr. 21 din 10 aprilie 1996 Actualizata 2010

 

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:46

Art. 1 Prezenta lege are drept scop protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor.  Art. 2 (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica actelor si faptelor care restrang, impiedica sau denatureaza concurenta, savarsite de: a) intreprinderi sau asociat...citeste mai mult

CAPITOLUL II: Practici anticoncurentiale

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:50

Art. 5 (1) Sunt interzise orice intelegeri intre intreprinderi, orice decizii ale asociatiilor de intreprinderi si orice practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect impiedicarea, restrangerea sau denaturarea concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia, in special cele care: a) stabilesc, direct sau indirect, preturi d...citeste mai mult

CAPITOLUL III: Concentrarea economica

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:53

Art. 10 (1) Se realizeaza o concentrare in cazul in care modificarea de durata a controlului rezulta in urma: a) fuzionarii a doua sau mai multe intreprinderi independente anterior sau parti ale unor intreprinderi; sau b) dobandirii, de catre una sau mai multe persoane care controleaza deja cel putin o intreprindere ori de catre una sau mai ...citeste mai mult

CAPITOLUL IV: Consiliul Concurentei

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:55

Art. 16 (1)Se infiinteaza Consiliul Concurentei, autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei, cu personalitate juridica, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurentei este in municipiul Bucuresti. (2)Structura organizatorica si de personal a Consiliului Concurentei, atributii...citeste mai mult

CAPITOLUL V: Procedura de examinare preliminara, de investigare si de luare a deciziilor

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:57

Art. 33 (1)Descoperirea si investigarea incalcarilor prevederilor prezentei legi, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene incumba Consiliului Concurentei care actioneaza prin inspectorii de concurenta. (2)In cazul infractiunii prevazute la art. 60 alin. (1) din prezenta lege, personalul dese...citeste mai mult

CAPITOLUL VI: Sanctiuni

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:59

Art. 49 Sunt nule de drept orice intelegeri sau decizii interzise prin art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si prin art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, respectiv orice angajamente, conventii sau clauze contractuale raportandu-se la o practica anticoncurentiala. Art. 50 Constituie contraventii si se sanctione...citeste mai mult

CAPITOLUL VII: Dispozitii comune si finale

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:59

Art. 63 Abrogat Art. 64 (1)Cifra de afaceri prevazuta la art. 14 este suma veniturilor realizate din vanzarile de produse si/sau din prestarile de servicii realizate de intreprindere in cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligatii fiscale si valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct...citeste mai mult