CAPITOLUL V: Procedura de examinare preliminara, de investigare si de luare a deciziilor

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:57

Art. 33

(1)Descoperirea si investigarea incalcarilor prevederilor prezentei legi, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene incumba Consiliului Concurentei care actioneaza prin inspectorii de concurenta.

(2)In cazul infractiunii prevazute la art. 60 alin. (1) din prezenta lege, personalul desemnat in conditiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 214 din Codul de procedura penala.

Art. 34

Consiliul Concurentei, potrivit atributiilor sale, dispune efectuarea de investigatii, daca exista suficient temei de fapt si de drept:

a)din oficiu;

b)la plangerea unei persoane fizice sau juridice afectate in mod real si direct prin incalcarea prevederilor art. 5, 6, 9 si 15 din prezenta lege, precum si a art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. Art. 35

(1)In vederea analizarii plangerilor formulate potrivit art. 34 lit. b) si a notificarilor privind concentrarile economice, precum si in exercitarea atributiilor prevazute la art. 26 alin. (1), inspectorii de concurenta, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevazute, dupa caz, la art. 50 lit. a) si b), art. 501 alin. (1) lit. a) si alin. (2) si art. 54 alin. (1) lit. e), pot solicita informatiile si documentele care le sunt necesare:

a)intreprinderilor si asociatiilor de intreprinderi;

b)autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale.

(2)In realizarea procedurii de examinare preliminara, necesara in vederea exercitarii din oficiu a atributiilor prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) si g), inspectorii de concurenta, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevazute la art. 50 lit. c) sau, dupa caz, la art. 501 alin. (1) lit. b), pot solicita intreprinderilor si asociatiilor de intreprinderi, precum si autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale orice informatii si documente necesare.

(3)In scopul aplicarii prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, documentele si informatiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi solicitate de Consiliul Concurentei, la cererea Comisiei Europene si a autoritatilor de concurenta din statele membre ale Uniunii Europene.

(4)Inspectorii de concurenta, primind acces la documentele, datele si informatiile prevazute la alin. (1), (2) si (3), sunt tinuti la respectarea stricta a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.

(5)Informatiile colectate potrivit prevederilor alin. (1)-(3), art. 351 si 36 pot fi folosite doar pentru scopul in care au fost obtinute.

Art. 35.1

In scopul indeplinirii atributiilor legale, Consiliul Concurentei poate sa intervieveze orice persoana fizica sau juridica, care consimte sa fie intervievata, in scopul obtinerii de informatii privind obiectul investigatiei.

Art. 36

(1)Pentru investigarea incalcarii prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puteri de inspectie, cu exceptia inspectorilor debutanti, si au urmatoarele puteri de inspectie:

a)sa intre in spatiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care intreprinderile ori asociatiile de intreprinderi le detin legal;

b)sa examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea intreprinderii sau asociatiilor de intreprinderi, indiferent de locul in care sunt depozitate si de suportul fizic sau electronic pe care sunt pastrate;

c)sa ceara oricarui reprezentant sau membru al personalului intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi explicatii cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul si scopul inspectiei si sa consemneze sau sa inregistreze raspunsurile acestora;

d)sa ridice sau sa obtina in orice forma copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau din alte evidente legate de activitatea intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi;

e)sa sigileze orice amplasament destinat activitatilor intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi si orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi, pe durata si in masura necesara inspectiei.

(2)Inspectorii de concurenta cu puteri de inspectie vor proceda la actele prevazute la alin. (1) numai daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru indeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare si inventariere.

(3)Inspectorii de concurenta cu puteri de inspectie pot face inspectii inopinate si pot solicita orice fel de informatii sau justificari legate de indeplinirea misiunii, atat la fata locului, cat si la convocare la sediul Consiliului Concurentei.

(4)Inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puteri de inspectie prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei; o copie certificata a acestui ordin este inmanata intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi supuse investigatiei.

(5)Consiliul Concurentei desfasoara inspectii la solicitarea Comisiei Europene sau a unei alte autoritati de concurenta a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 si ale art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004, in baza ordinului de inspectie emis de presedintele Consiliului Concurentei.

(6)Ordinul de inspectie va indica obiectul si scopul inspectiei, stabileste data la care incepe si arata sanctiunile prevazute la art. 50 si 54, precum si dreptul de a ataca

ordinul la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal, in termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Curtii de apel este supusa recursului, care se declara in termen de 5 zile de la comunicare. Instantele vor solutiona cauza de urgenta si cu precadere.

(7)La solicitarea Consiliului Concurentei, in ipoteza in care poate exista o opozitie la desfasurarea inspectiei, organele de politie sunt obligate sa insoteasca si sa asigure sprijinul necesar echipelor de inspectie, in exercitarea puterilor de inspectie.

(8)Comunicarile dintre intreprinderea sau asociatia de intreprinderi investigate si avocatul acestora, realizate in cadrul si in scopul exclusiv al exercitarii dreptului la aparare al intreprinderii, respectiv dupa deschiderea procedurii administrative in baza prezentei legi sau anterior deschiderii procedurii administrative, cu conditia ca aceste comunicari sa aiba legatura cu obiectul procedurii, nu pot fi ridicate sau folosite ca proba, in cursul procedurilor desfasurate de Consiliul Concurentei. Nu pot fi ridicate sau folosite ca proba documentele pregatitoare intocmite de intreprinderea sau asociatia de intreprinderi investigate in scopul exclusiv al exercitarii dreptului la aparare, chiar daca nu au fost trimise avocatului sau nu au fost create cu scopul de a fi trimise fizic unui avocat.

(9)Atunci cand intreprinderile nu dovedesc caracterul protejat al unei comunicari, pentru ca aceasta sa cada sub incidenta alin. (8), inspectorii de concurenta care desfasoara inspectia vor sigila si vor ridica comunicarea in cauza, in dublu exemplar.

(10)Presedintele Consiliului Concurentei va decide, de urgenta, pe baza probelor si argumentelor prezentate. In conditiile in care presedintele Consiliului Concurentei decide sa respinga caracterul protejat al comunicarii, desigilarea documentului poate avea loc doar dupa expirarea termenului in care decizia poate fi contestata, potrivit prevederilor alin. (11) sau, in cazul in care decizia este contestata, dupa ce hotararea instantei devine definitiva si irevocabila.

(11)Decizia presedintelui Consiliului Concurentei cu privire la caracterul protejat al comunicarii poate fi atacata in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Curtii de apel este supusa recursului, care se declara in termen de 5 zile de la comunicare. Instantele vor solutiona cauza de urgenta si cu precadere.

(12)Exercitarea puterilor de inspectie se face in conformitate cu regulamentul privind organizarea, functionarea si procedura Consiliului Concurentei.

Art. 37

In baza autorizarii judiciare date prin incheiere, conform art. 38, inspectorul de concurenta poate efectua inspectii in orice alte spatii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport apartinand conducatorilor, administratorilor, directorilor si altor angajati ai agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici supusi investigatiei.

Art. 38

(1)Inspectorii de concurenta pot proceda la inspectii, potrivit prevederilor art. 37, doar in baza unui ordin emis de catre presedintele Consiliului Concurentei si cu autorizarea judiciara data prin incheiere de catre presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau de catre un judecator delegat de acesta. O copie certificata a ordinului de inspectie si a

autorizatiei judiciare se comunica obligatoriu persoanei supuse inspectiei inainte de inceperea acesteia.

(2)Cererea de autorizare se judeca in camera de consiliu, fara citarea partilor. Judecatorul se pronunta asupra cererii de autorizare in termen de cel mult 48 de ore de la data inregistrarii cererii. Incheierea se motiveaza si se comunica Consiliului Concurentei in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

(3)In cazul in care inspectia trebuie desfasurata simultan in mai multe spatii dintre cele prevazute la art. 37, Consiliul Concurentei va introduce o singura cerere, instanta pronuntandu-se printr-o incheiere in care se vor indica spatiile in care urmeaza sa se desfasoare inspectia.

(4)Cererea de autorizare trebuie sa cuprinda toate informatiile de natura sa justifice inspectia, iar judecatorul sesizat este tinut sa verifice daca cererea este intemeiata.

(5)Oricare ar fi imprejurarile, inspectia se desfasoara intre orele 8,00 si 18,00 si trebuie efectuata in prezenta persoanei la care se efectueaza inspectia sau a reprezentantului sau. Inspectia poate continua si dupa ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectueaza inspectia sau a reprezentantului sau.

(6)Inventarele si punerile de sigilii se fac conform dispozitiilor Codului de procedura penala.

(7)Incheierea prevazuta la alin. (1) poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 48 de ore. Termenul de recurs pentru Consiliul Concurentei curge de la momentul comunicarii incheierii, potrivit prevederilor alin. (2). In ceea ce priveste persoana supusa inspectiei, termenul de recurs curge de la momentul comunicarii incheierii, potrivit prevederilor alin. (1). Recursul nu este suspensiv de executare.

(8)Presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau judecatorul delegat de acesta are competenta sa emita autorizatia judiciara, prevazuta la art. 21 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.

Art. 39 Abrogat

Art. 40

(1)La primirea unei plangeri privind o practica anticoncurentiala, Consiliul Concurentei examineaza daca aceasta prezinta suficient temei de fapt si de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigatii.

(2)Daca plangerea nu prezinta suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigatii, Consiliul Concurentei o respinge, comunicand autorului decizia, in scris, cu precizarea motivelor, in termen de 60 de zile de la data la care acestuia i se confirma faptul ca plangerea este completa si indeplineste toate conditiile, stabilite potrivit prevederilor alin. (4). Respingerea unei plangeri se face prin decizia Comisiei Consiliului Concurentei care coordoneaza compartimentul de specialitate implicat in analiza, dupa ce i s-a dat posibilitatea autorului plangerii sa isi prezinte punctul de vedere fata de motivele pentru care autoritatea de concurenta intentioneaza sa respinga plangerea.

(3)Decizia de respingere a plangerii poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(4)Consiliul Concurentei va stabili, prin regulament, conditiile pe care o solicitare ce i-a fost adresata trebuie sa le indeplineasca pentru a putea fi calificata ca plangere, precum si procedura aplicabila solutionarii acesteia.

(5)In cazul in care plangerea inaintata nu cade sub incidenta prezentei legi, Consiliul Concurentei va raspunde, in scris, in termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii.

Art. 41

(1)De cate ori dispune pornirea unei investigatii, presedintele Consiliului Concurentei desemneaza un raportor, responsabil pentru intocmirea raportului asupra investigatiei, comunicarea lui partilor in cauza, primirea observatiilor si prezentarea raportului in Plenul Consiliului Concurentei, daca este cazul.

(2)Raportorul desemnat instrumenteaza toate actele procedurii de investigatie, propunand Consiliului Concurentei dispunerea masurilor care sunt de competenta acestuia.

Art. 42

(1)In situatia in care, in urma declansarii unei investigatii din oficiu, se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, acesta, prin ordin al presedintelui, va putea inchide investigatia si va informa de indata partile implicate.

(2)In situatia in care investigatia a fost declansata ca urmare a unei plangeri si se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, inchiderea investigatiei se va face prin decizia Plenului Consiliului Concurentei, in urma audierii partilor implicate.

Art. 43

(1)Cu exceptia situatiei prevazute la art. 42 alin. (1), orice procedura de investigatie necesita audierea intreprinderilor participante la intelegerea, decizia luata de asociatii de intreprinderi, practica concertata, abuzul de pozitie dominanta sau la concentrarea economica, care formeaza obiect al investigatiei. Data audierii este fixata de presedintele Consiliului Concurentei.

(2)Presedintele Consiliului Concurentei poate desemna experti si poate admite audierea autorului plangerii, la solicitarea acestuia, precum si a oricarei persoane fizice sau juridice care declara ca detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevarului in cauza investigata.

(3)Neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricarei depozitii sau declaratii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie.

Art. 44

(1)Cu minimum 30 de zile inainte de data fixata pentru audiere, o copie a raportului va fi transmisa, spre luare la cunostinta, persoanelor a caror audiere a fost dispusa potrivit prevederilor art. 43 alin. (1). Persoanelor a caror audiere a fost admisa potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere si daca presedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util in interesul investigatiei.

(2)Presedintele Consiliului Concurentei va permite partilor in cauza consultarea dosarului si obtinerea, contra cost, de copii si extrase ale actelor procedurii de investigatie.

(3)Dreptul de acces la dosar nu se extinde asupra secretelor de afaceri, altor informatii confidentiale si nici asupra documentelor interne ale Consiliului Concurentei, ale Comisiei Europene sau ale autoritatilor de concurenta ale statelor membre ale Uniunii Europene. Dreptul de acces la dosar nu se extinde nici asupra corespondentei dintre Consiliul Concurentei si Comisia Europeana sau autoritatile de concurenta ale statelor

membre sau dintre acestea din urma atunci cand corespondenta este inclusa in dosarul Consiliului Concurentei.

(4)Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei care sunt confidentiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obtinere de copii sau extrase decat prin decizie a presedintelui Consiliului Concurentei. Decizia presedintelui Consiliului Concurentei poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicarea catre partile interesate. Hotararea Curtii de apel este supusa recursului, care poate fi declarat in termen de 5 zile de la comunicare. Instantele vor proceda la judecarea cauzei de urgenta si cu precadere.

(5)Atacarea deciziei presedintelui Consiliului Concurentei suspenda procedura in fata autoritatii de concurenta pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, potrivit prevederilor alin. (4).

(6)Nicio dispozitie din prezenta lege nu interzice dreptul Consiliului Concurentei de a dezvalui si utiliza informatiile necesare pentru a dovedi o incalcare a art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(7)In cazul unei proceduri de investigatie, avand ca obiect o concentrare economica, dispozitiile prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociatilor si directorilor executivi ai entitatilor participante la concentrare, in masura in care acestia justifica in cauza un interes legitim.

Art. 45

(1)Consiliul Concurentei, in cazul investigatiilor declansate potrivit prevederilor art. 34, poate decide, dupa caz:

a)sa ordone incetarea practicilor anticoncurentiale constatate;

b)sa dispuna masuri interimare;

c)sa accepte angajamente;

d)sa aplice intreprinderilor sau asociatiilor de intreprinderi amenzi in conditiile prevazute la cap. VI;

e)sa formuleze recomandari, sa impuna partilor conditii sau alte obligatii. In cazul in care Consiliul Concurentei decide potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), poate impune orice masuri corective comportamentale sau structurale care sunt proportionale cu incalcarea comisa si necesare pentru incetarea efectiva a incalcarii. Masurile corective structurale vor fi impuse atunci cand nu exista o masura corectiva comportamentala la fel de eficienta sau atunci cand o masura corectiva comportamentala la fel de eficienta ar fi mai oneroasa pentru intreprinderea in cauza decat o masura corectiva structurala.

(2)Consiliul Concurentei poate decide, de asemenea, ca nu exista motive pentru a interveni, atunci cand, pe baza informatiilor de care dispune, conditiile pentru ca o intelegere, decizie sau practica concertata sa fie interzisa nu sunt indeplinite.

(3)Consiliul Concurentei, in indeplinirea atributiei prevazute la art. 26 alin. (1) lit. e), poate decide sa retraga beneficiul exceptarii pentru intelegerile, deciziile asociatiilor de intreprinderi sau practicile concertate carora li se aplica prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, atunci cand intr-o anumita cauza respectivele intelegeri, decizii sau practici concertate produc efecte incompatibile cu art. 101 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei sau pe o parte a acestuia care prezinta toate caracteristicile unei piete geografice

distincte.

Art. 46

(1)In termen de 30 de zile de la primirea notificarii complete a unei operatiuni de concentrare economica, Consiliul Concurentei va raspunde in scris, printr-o adresa, in cazul in care va ajunge la concluzia ca operatiunea de concentrare economica nu cade sub incidenta prezentei legi.

(2)In termen de 45 de zile de la primirea notificarii complete a unei operatiuni de concentrare economica, Consiliul Concurentei va emite o decizie de neobiectiune atunci cand constata ca, desi operatiunea de concentrare economica notificata cade sub incidenta prezentei legi:

a)nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal; sau

b)indoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal au fost inlaturate prin angajamentele propuse de partile implicate si acceptate de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta poate stabili prin decizie conditii si obligatii de natura sa asigure respectarea de catre partile implicate a angajamentelor pe care si le-au asumat in scopul realizarii compatibilitatii concentrarii cu un mediu concurential normal.

(3)In termen de 45 de zile de la primirea notificarii complete a unei operatiuni de concentrare economica, Consiliul Concurentei va decide deschiderea unei investigatii, atunci cand constata ca operatiunea de concentrare economica notificata cade sub incidenta prezentei legi, prezinta indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal si acestea nu au putut fi inlaturate potrivit prevederilor alin. (2) lit. b).

(4)In termen de maximum 5 luni de la primirea notificarii complete a unei operatiuni de concentrare economica pentru care Consiliul Concurentei a decis deschiderea unei investigatii din cauza indoielilor serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal, Consiliul Concurentei:

a)va emite o decizie prin care va declara operatiunea de concentrare economica incompatibila cu mediul concurential normal, intrucat ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante, potrivit prevederilor art. 12;

b)va emite o decizie de autorizare, daca operatiunea de concentrare economica nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante, potrivit prevederilor art. 12;

c)va emite o decizie de autorizare conditionata, prin care stabileste obligatiile si/sau conditiile destinate sa asigure respectarea de catre partile implicate a angajamentelor pe care si le-au asumat in scopul realizarii compatibilitatii concentrarii cu un mediu concurential normal.

(5)In cazul in care Consiliul Concurentei nu ia o decizie in termenele prevazute la alin. (2)-(4), operatiunea de concentrare economica notificata poate avea loc.

(6)In situatia in care notificarea unei operatiuni de concentrare economica necesita completari, termenele prevazute la alin. (1)-(4) incep sa curga de la data la care partile

au furnizat Consiliului Concurentei toate informatiile solicitate in vederea completarii notificarii.

(7)Consiliul Concurentei va stabili, prin regulament, categoriile de concentrari economice care pot beneficia de procedura simplificata de analiza.

(8)In cazul investigatiilor si deciziilor adoptate potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) si b), cu privire la o posibila incalcare a art. 15, atunci cand operatiunea de concentrare economica investigata nu este notificata, Consiliul Concurentei va analiza si va decide, in acest context, si cu privire la compatibilitatea operatiunii cu un mediu concurential normal.

Art. 46.1

(1)In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca o concentrare economica a fost deja pusa in aplicare si ca acea concentrare a fost declarata incompatibila cu mediul concurential normal, acesta, prin decizie, poate:

a)sa solicite intreprinderilor implicate sa dizolve entitatea rezultata din concentrare, in special prin dizolvarea fuziunii sau prin cesionarea tuturor actiunilor sau activelor dobandite, astfel incat sa se restabileasca situatia existenta anterior punerii in aplicare a concentrarii. In cazurile in care, prin dizolvarea entitatii rezultate prin concentrare, nu este posibila restabilirea situatiei existente anterior punerii in aplicare a concentrarii, Consiliul Concurentei poate adopta orice alta masura adecvata pentru a restabili, in masura posibilului, situatia anterioara;

b)sa dispuna orice alta masura adecvata pentru a se asigura ca intreprinderile implicate dizolva concentrarea sau iau masurile de restabilire a situatiei prevazute in decizia sa.

(2)Consiliul Concurentei poate actiona potrivit alin. (1) lit. a) si b) si atunci cand constata ca o concentrare economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea unei conditii impuse printr-o decizie adoptata potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. c).

Art. 46.2

(1)Pe durata procedurii de investigatie referitoare la posibila savarsire a unei practici anticoncurentiale, intreprinderile fata de care a fost declansata investigatia pot formula propuneri de angajamente, in scopul inlaturarii situatiei care a condus la declansarea investigatiei.

(2)Atunci cand Consiliul Concurentei intentioneaza sa accepte angajamentele propuse de parti, va publica un rezumat al cazului si continutul esential al angajamentelor propuse, asupra carora tertii interesati isi pot prezenta observatiile in termenul stabilit de autoritatea de concurenta.

(3)Prin decizie, Consiliul Concurentei confera forta obligatorie angajamentelor propuse de intreprinderi, in masura in care acestea sunt suficiente pentru protectia concurentei si daca indeplinirea lor conduce la inlaturarea situatiei care a determinat declansarea investigatiei. Decizia Consiliului Concurentei poate fi adoptata pe o durata determinata si poate concluziona ca nu mai exista motive pentru actiunea autoritatii de concurenta.

(4)In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca angajamentele nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3), acesta va informa, in scris, intreprinderile cu privire la motivele pentru care angajamentele nu au fost acceptate si va continua procedura de investigatie.

(5)In cazul inchiderii investigatiei potrivit prevederilor alin. (3), Consiliul Concurentei poate, la cerere sau din oficiu, sa redeschida procedura de investigatie, atunci cand:

a)intervine o schimbare esentiala privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;

b)intreprinderile actioneaza contrar angajamentelor asumate;

c)decizia a fost fundamentata pe informatii incomplete, inexacte sau care induc in eroare, furnizate de parti.

(6)Intreprinderile pot formula propuneri de angajamente si in cazul operatiunilor de concentrare economica in scopul compatibilizarii acestora cu un mediu concurential normal, potrivit prevederilor art. 46. Prevederile alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.

(7)Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile, criteriile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor propuse de parti.

Art. 47

(1)Consiliul Concurentei poate impune orice masura interimara pe care o considera necesara, inainte de emiterea unei decizii potrivit prevederilor art. 45, in caz de urgenta determinata de riscul unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei, in cazul in care constata, la o prima evaluare, existenta unor fapte de natura anticoncurentiala prohibite expres de lege si care trebuie eliminate fara intarziere.

(2)Inainte de luarea unei masuri interimare, partile implicate pot prezenta in scris punctul lor de vedere. La cererea expresa a partilor implicate, Consiliul Concurentei va proceda la ascultarea argumentelor acestora, in Plen.

(3)O decizie adoptata potrivit prevederilor alin. (1) se aplica pe o durata determinata, ce poate fi reinnoita de Consiliul Concurentei in masura in care este necesar si adecvat.

(4)Consiliul Concurentei poate impune masuri interimare adecvate pentru restabilirea sau mentinerea conditiilor de concurenta efectiva si in cazul in care:

a)concentrarea economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea prevederilor art. 15 alin. (6) si (8) si nu a fost inca adoptata o decizie privind compatibilitatea concentrarii cu un mediu concurential normal;

b)concentrarea economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea unei conditii sau obligatii impuse printr-o decizie adoptata potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c);

c)concentrarea economica a fost deja pusa in aplicare si a fost emisa o decizie prin care operatiunea de concentrare economica a fost declarata incompatibila cu mediul concurential normal, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a).

(5)Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile, termenele si procedura pentru adoptarea de masuri interimare.

Art. 47.1

(1)Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei in aplicarea prevederilor art. 9, 15, 45 si 46 vor fi comunicate de indata partilor; acestea pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare.

(2)Instanta poate dispune, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate. Suspendarea se va dispune doar cu conditia platii unei cautiuni, in cuantum de 30% din amenda stabilita prin decizia atacata.

(3)Ordinul privind declansarea unei investigatii, prevazuta de lege, se poate ataca numai odata cu decizia prin care se finalizeaza investigatia.

Art. 48

(1)Decizia luata de Consiliul Concurentei in aplicarea prevederilor art. 46 cu privire la o operatiune de concentrare economica in care este implicata o regie autonoma va fi notificata si ministrului de resort.

(2)In termen de 30 de zile de la notificarea deciziei conform alin. (1), Guvernul, la propunerea ministrului de resort, poate lua, pe raspunderea sa, o decizie diferita de cea a Consiliului Concurentei pentru ratiuni de interes public general. Decizia este executorie si va fi publicata impreuna cu decizia Consiliului Concurentei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora