CAPITOLUL II: Practici anticoncurentiale

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:50

Art. 5

(1) Sunt interzise orice intelegeri intre intreprinderi, orice decizii ale asociatiilor de intreprinderi si orice practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect impiedicarea, restrangerea sau denaturarea concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia, in special cele care:

a) stabilesc, direct sau indirect, preturi de cumparare ori de vanzare sau orice alte conditii de tranzactionare;

b) limiteaza sau controleaza productia, comercializarea, dezvoltarea tehnica sau investitiile;

c) impart pietele sau sursele de aprovizionare;

d) aplica, in raporturile cu partenerii comerciali, conditii inegale la prestatii echivalente, provocand in acest fel unora dintre ei un dezavantaj concurential;

e) conditioneaza incheierea contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor sau in conformitate cu uzantele comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte;

f) constau in participarea, in mod concertat, cu oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte;

g) elimina de pe piata alti concurenti, limiteaza sau impiedica accesul pe piata si libertatea exercitarii concurentei de catre alte intreprinderi, precum si intelegerile de a nu cumpara de la sau de a nu vinde catre anumite intreprinderi fara o justificare rezonabila.

(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica intelegerilor sau categoriilor de intelegeri intre intreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociatiilor de intreprinderi, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci cand acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) contribuie la imbunatatirea productiei sau distributiei de marfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurand, in acelasi timp, consumatorilor un avantaj corespunzator celui realizat de partile la respectiva intelegere, decizie ori practica concertata;

b) nu impun intreprinderilor in cauza restrictii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;

c) nu ofera intreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenta de pe o parte substantiala a pietei produselor in cauza.

(3) Categoriile de intelegeri, decizii si practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum si conditiile si criteriile de incadrare pe categorii sunt cele stabilite in regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art. 101 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene anumitor categorii de intelegeri, decizii ale asociatiilor de intreprinderi sau practici

concertate, denumite regulamente de exceptare pe categorii, care se aplica in mod corespunzator.

(4) Intelegerile, deciziile si practicile concertate prevazute la alin. (1), care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) sau se incadreaza in categoriile prevazute la alin. (3), sunt considerate legale, fara a fi necesara notificarea acestora de catre parti si emiterea unei decizii de catre Consiliul Concurentei.

(5) Sarcina probei unei incalcari a prevederilor alin. (1) revine Consiliului Concurentei. Intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi care invoca beneficiul prevederilor alin. (2) sau (3) ii revine sarcina de a dovedi ca sunt indeplinite conditiile prevazute de aceste alineate.

(6) Ori de cate ori Consiliul Concurentei aplica prevederile alin. (1) intelegerilor, deciziilor sau practicilor concertate, in masura in care acestea pot afecta comertul intre statele membre, acesta aplica, de asemenea, prevederile art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Art. 6

(1) Este interzisa folosirea in mod abuziv de catre una sau mai multe intreprinderi a unei pozitii dominante detinute pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta in special in:

a) impunerea, in mod direct sau indirect, a unor preturi inechitabile de vanzare ori de cumparare sau a altor conditii inechitabile de tranzactionare si refuzul de a trata cu anumiti furnizori ori beneficiari;

b) limitarea productiei, comercializarii sau dezvoltarii tehnologice in dezavantajul consumatorilor;

c) aplicarea in raporturile cu partenerii comerciali a unor conditii inegale la prestatii echivalente, provocand, in acest fel, unora dintre ei un dezavantaj concurential;

d) conditionarea incheierii contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor sau in conformitate cu uzantele comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte;

e) practicarea unor preturi excesive sau practicarea unor preturi de ruinare, in scopul inlaturarii concurentilor, ori vanzarea la export sub costul de productie, cu acoperirea diferentelor prin impunerea unor preturi majorate consumatorilor interni;

f) exploatarea starii de dependenta in care se gaseste o alta intreprindere fata de o asemenea intreprindere sau intreprinderi si care nu dispune de o solutie alternativa in conditii echivalente, precum si ruperea relatiilor contractuale pentru singurul motiv ca partenerul refuza sa se supuna unor conditii comerciale nejustificate.

(2) Ori de cate ori Consiliul Concurentei aplica prevederile alin. (1), in masura in care folosirea in mod abuziv a pozitiei dominante poate afecta comertul dintre statele membre, acesta aplica, de asemenea, prevederile art. 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(3) Se prezuma, pana la proba contrara, ca una sau mai multe intreprinderi nu se afla in pozitie dominanta, in situatia in care cota sau cotele cumulate pe piata relevanta, inregistrate in perioada supusa analizei, nu depasesc 40%.

Art.7 Abrogat

Art.8

(1) Prevederile art. 5 alin. (1) nu se aplica in urmatoarele situatii:

a) in cazul in care cota de piata cumulata detinuta de partile la o intelegere nu depaseste 10% pe niciuna dintre pietele relevante afectate de intelegere, atunci cand aceasta este incheiata intre intreprinderi care sunt concurenti, existenti sau potentiali, pe una dintre aceste piete;

b) in cazul in care cota de piata detinuta de fiecare dintre partile la o intelegere nu depaseste 15% pe niciuna dintre pietele relevante afectate de intelegere, atunci cand

aceasta este incheiata intre intreprinderi care nu sunt concurenti, existenti sau potentiali, pe niciuna dintre aceste piete;

c) in cazul in care este dificil sa se stabileasca daca este vorba de o intelegere intre concurenti sau intre neconcurenti, se aplica pragul de 10%, potrivit prevederilor alin. (1) lit. a).

(2) Atunci cand pe o piata relevanta concurenta este restransa de efectul cumulativ al unor intelegeri de vanzare de bunuri sau de servicii incheiate cu diferiti furnizori sau distribuitori, pragurile prevazute la alin. (1) sunt reduse la 5%, atat pentru intelegerile incheiate intre concurenti, cat si pentru cele incheiate intre neconcurenti.

(3) Intelegerile nu restrang concurenta in cazul in care cotele de piata nu depasesc pragurile de 10%, 15%, respectiv 5%, prevazute la alin. (1) si (2), cu mai mult de doua puncte procentuale in cursul a 2 ani calendaristici succesivi.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica intelegerilor care, in mod direct sau indirect, izolat sau in combinatie cu alti factori aflati sub controlul partilor, au ca obiect:

a) fixarea preturilor de vanzare a produselor catre terti;

b) limitarea productiei sau a vanzarilor;

c) impartirea pietelor sau a clientilor.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica si in cazul deciziilor asociatiilor de intreprinderi si practicilor concertate.

Art. 9

(1) Sunt interzise orice actiuni sau inactiuni ale autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale sau locale, care restrang, impiedica sau denatureaza concurenta, precum:

a) limitarea libertatii comertului sau autonomiei intreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementarilor legale;

b) stabilirea de conditii discriminatorii pentru activitatea intreprinderilor.

(2) In cazul in care autoritatile sau institutiile administratiei publice centrale sau locale nu se conformeaza, in termenul stabilit, masurilor dispuse prin decizie de catre Consiliul Concurentei in scopul restabilirii mediului concurential, acesta poate introduce actiune in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, solicitand instantei, dupa caz, anularea, in tot sau in parte, a actului care a condus la restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei, obligarea autoritatii sau institutiei in cauza sa emita un act administrativ sau sa efectueze o anumita operatiune administrativa.

(3) Consiliul Concurentei se poate adresa instantei in conditiile alin. (2), in termen de 6 luni de la data expirarii perioadei prevazute in decizie, perioada in care autoritatea sau institutia administratiei publice centrale sau locale avea obligatia sa se conformeze masurilor necesare restabilirii mediului concurential normal.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora