• » Info Financiar
  • » Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, versiune actualizata la data de 19/12/2008

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, versiune actualizata la data de 19/12/2008

 

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 14:35

Art. 1. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.     (2) Asociatiile si fundatiile constituite ...citeste mai mult

CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 14:42

Sectiunea I Constituirea si inscrierea asociatiei    Art. 4. - Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al ...citeste mai mult

CAPITOLUL III Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 14:48

   Sectiunea 1   Organizarea si functionarea asociatiei      Art. 20. - Organele asociatiei sunt:    a) adunarea generala;    b) consiliul director;    c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.      Art. 21. - (1) Adunarea general...citeste mai mult

CAPITOLUL IV Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 14:52

Art. 33. - (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 8-12.    (2) Cererea de inscriere a mo...citeste mai mult

CAPITOLUL V Federatia

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 14:54

Art. 35. - (1) Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie.    (2) Federatiile dobandesc personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica in mod corespunzator, cu exceptiile stabilite in pre...citeste mai mult

CAPITOLUL VI Asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 14:57

Art. 38. - (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:    a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati, dupa caz;    b) functioneaza de cel putin 3 ani;   ...citeste mai mult

CAPITOLUL VII Veniturile

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 14:59

Art. 46. - (1) Veniturile asociatiilor sau federatiilor provin din:    a) cotizatiile membrilor;    b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;    c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii;    d) v...citeste mai mult

CAPITOLUL VIII Relatiile cu autoritatile publice

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 15:01

Art. 49. - (1) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin:    a) punerea la dispozitia acestora, in functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii, in conditiile legii;    b) atribuirea, in functie de posibilitati, a unor terenur...citeste mai mult

CAPITOLUL IX Dizolvarea si lichidarea

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 15:09

Sectiunea 1 Dizolvarea      Art. 54. - (1) Asociatiile si federatiile se dizolva:    a) de drept;    b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;    c) prin hotararea adunarii generale.    (2) Fundatiile se dizolva:    a) de dre...citeste mai mult

CAPITOLUL X Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 15:11

   Art. 73. - (1) Se constituie Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii -, denumit in continuare Registrul national, in scopul evidentei centralizate a acestora.    (2) Registrul national se tine de Ministerul Justitiei prin directia de specialitate. &nbs...citeste mai mult