• » Info Financiar
  • » Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, versiune actualizata la data de 19/12/2008

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, versiune actualizata la data de 19/12/2008

 

CAPITOLUL XI Dispozitii privind persoanele juridice straine fara scop patrimonial

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 15:13

   Art. 76. - (1) Persoanele juridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in Romania, sub conditia reciprocitatii, pe baza aprobarii prealabile a Guvernului, prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti, daca sunt valabil constituite in statul a carui nationalitate o au, ...citeste mai mult

CAPITOLUL XII Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 15:15

    Art. 78. - Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.      Art. 79. - In termenul prevazut la art. 78 Ministerul Justitiei:    a) va elabora si va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor...citeste mai mult