CAPITOLUL X Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 15:11

   Art. 73. - (1) Se constituie Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii -, denumit in continuare Registrul national, in scopul evidentei centralizate a acestora.

   (2) Registrul national se tine de Ministerul Justitiei prin directia de specialitate.

 

   Art. 74. - (1) In scopul constituirii si functionarii Registrului national, instantele judecatoresti sunt obligate ca, din oficiu, sa comunice Ministerului Justitiei copii de pe hotararile judecatoresti ramase irevocabile privind constituirea, modificarea si incetarea oricarei asociatii, fundatii sau federatii, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in termen de 3 zile de la data ramanerii irevocabile a fiecarei hotarari judecatoresti.

   (2) Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obligate sa comunice Ministerului Justitiei, in extras, copii de pe rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale, insotite de dovada eliberata de Regia Autonoma ?Monitorul Oficial? ca s-a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 

 

   Art. 75. - (1) Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial este public.

   (2) Ministerul Justitiei este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national si de pe inscrisurile doveditoare.

   (3) Inscrisurile prevazute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.

   (4) Datele din Registrul national pot fi redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora