Legea salarizarii unice

 

PARTEA I: CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:21

LEGE-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publiceciteste mai mult

PARTEA II: CAPITOLUL II: Reglementari comune

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:22

Art. 6 Reglementarile din cuprinsul prezentei legi au ca scop si finalitate urmatoarele: a)armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar in raport cu importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii; b)stabilirea salariului de baza, a soldelor functiilor d...citeste mai mult

CAPITOLUL III: Elementele sistemului de salarizare

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:24

Art. 11 (1)Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea personalului din sectorul bugetar in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii, cu conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, cu rezultatele obtinute, precum si cu principiile prevazute la art. 6. (2)Sistemul de salarizare cuprin...citeste mai mult

SECTIUNEA 1: Salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:25

Art. 13 (1)Salariile de baza se diferentiaza pe functii in raport cu nivelul pregatirii profesionale, experienta si raspunderea in munca, precum si cu nivelul de complexitate a activitatii specifice fiecarui post. (2)In cadrul fiecarei functii, salariile de baza se diferentiaza pe grade in cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scur...citeste mai mult

SECTIUNEA 2: Sporuri

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:26

Art. 18 Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal d...citeste mai mult

SECTIUNEA 3: Premii

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:26

Art. 24 (1)Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activit...citeste mai mult

SECTIUNEA 4: Alte drepturi

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:27

Art. 26 (1)In cazuri exceptionale, posturile vacante si temporar vacante pot fi ocupate si prin cumul de functii, de personal angajat prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii si a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante. (2)Posturile vacante si temporar vacante din unitatile sanitare publice...citeste mai mult

CAPITOLUL IV: Modul de stabilire a salariilor in primul an de aplicare a legii

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:28

Art. 29 (1)Aplicarea prevederilor prezentei legi in ceea ce priveste nivelul de salarizare pentru functiile prevazute in anexele prezentei legi se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva a salariilor de baza in plata, a soldelor functiilor de baza sau a indemnizatiilor lunare de incadrare. (2)Salariile de baza, soldele functiilor de baza...citeste mai mult

PARTEA III: CAPITOLUL V: Aplicarea etapizata a legii

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:29

Art. 41 (1)Incepand cu 1 ianuarie 2011 si pana la 31 decembrie 2012 sistemul public de salarizare si ierarhizare va fi reformat si simplificat printr-un proiect de lege, care sa prevada inclusiv: reducerea numarului de functii din sectorul bugetar, trecerea treptata la salarii nominale, imbunatatirea ierarhiilor in cadrul domeniilor bugetare si ...citeste mai mult

CAPITOLUL VI: Dispozitii finale

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:38

Art. 46 - Anexele nr. I-XIII fac parte integranta din prezenta lege. Art. 47 Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2010, cu exceptia dispozitiilor art. 49-52 si ale art. 4 alin. (1) din anexa nr. VI, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 48  (1)La data ...citeste mai mult