CAPITOLUL VI: Dispozitii finale

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:38

Art. 46
- Anexele nr. I-XIII fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 47
Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2010, cu exceptia dispozitiilor art. 49-52 si ale art. 4 alin. (1) din anexa nr. VI, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 48
 (1)La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
1.Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 22, 23, 35 si 36.
2.Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 21, 22, 23 si 30.
3.Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 18 si a anexei nr. 5.
4.Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
5.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
6.Legea nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti si ale celorlalte categorii de personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 10 alin. (8), art. 11 alin. (4), art. 12-14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22-29, art. 30-31, art. 311 alin. (2), art. 32-34 si art. 37-41.
8.Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 1, 23, 42, 43, 62, art. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, precum si pct. 1, 7 si 11-16 din nota la anexa nr. 1, anexa nr. 5, pct. 4 din anexa nr. 7, precum si pct. 2, 4 si 6 din anexa nr. 9.
9.Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 1, 25, 29 alin. (2) si (3), art. 37, 38, 52, 55-58, pct. 1 al notei la anexa nr. 1, pct. 3 al anexei nr. 4, pct. 2 si 3 ale anexei nr. 5.
10.Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 6, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 311, 312, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 si anexei nr. 51.
11.Legea nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 23, 26, 27, 28, 29, 35 si 36.
12.Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 23, 25 si 302.
13.Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 si 33.
14.Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 375 din 3 iunie 2009.
15.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobata prin Legea nr. 711/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
16.Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 si in anul 2009 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
17.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36,37 si art. 411.
18.Ordonanta Guvernului nr. 16/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007, aprobata prin Legea nr. 218/2007.
19.Ordonanta Guvernului nr. 13/2008 privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 209/2008, cu modificarile ulterioare.
20.Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 3 alin. (3), art. 7, 20, 23, 24, 26, 27 si 29-31. Dispozitiile art. 23 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si personalului de probatiune.
21.Legea nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 19 iulie 2006, cu exceptia art. 4 alin. (6), art. 12 si 14-24.
22.Ordonanta Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 272/2008, cu modificarile ulterioare.
23.Art. 51 alin. (3)-(6) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
24.Art. 25 alin. (2)-(6) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006.
25.Ordonanta Guvernului nr. 14/2008 privind cresterile salariale care se vor acorda in anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 237/2008, cu modificarile ulterioare.
26.Ordonanta Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si a Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. I.
27.Ordonanta Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2006, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 1, 25, art. 29 alin. (2) si (3), art. 38, 39, 52, 56, 59, 62, pct. 3 din anexa nr. 4, precum si pct. 3 din anexa nr. 5.
28.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, aprobata prin Legea nr. 395/2001, cu modificarile ulterioare.
29.Art. 12 alin. (2), art. 151 si anexa din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2007.
30.Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 27/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
31.Art. 13 din Legea gazelor nr. 351/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
32.Art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 184/2004, cu modificarile ulterioare.
33.Art. 20 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
34.Hotararea Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, cu modificarile ulterioare.
35.Hotararea Guvernului nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 420 din 6 noiembrie 1998, cu modificarile ulterioare.
36.Hotararea Guvernului nr. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
37.Hotararea Guvernului nr. 238/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din invatamantul superior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000.
38.Hotararea Guvernului nr. 125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 10 martie 1999.
39.Art. 70 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004.
40.Art. 49 alin. (2) si (3), art. 50 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (8), (11), (12) si (13), art. 51 alin. (1), (2), (4), (5) si (7), art. 89, 90 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (11) si (12), art. 91 alin. (1), art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
41.Art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare.
42.Art. 28 alin. (2) si art. 33 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009.
43.Orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
(2)Prevederile din actele normative referitoare la detasare, delegare si mutare, acordarea concediilor, a primei de vacanta, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinta raman in vigoare.

Art. 49
La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga:
1.Art. 19 si 21 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare.
2.Art. 11 si 12 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.Art. 19 si 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.Art. 19 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
5.Art. 21 si 412 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
6.Art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.Art. 28 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
8.Art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2006, cu modificarile ulterioare.
9.Art. 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
10.Art. 21 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare.
11.Art. 16 din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor si personalului Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, cu modificarile ulterioare.
12.Art. 98 alin. (2) liniuta a 2-a din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
13.Art. 15 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
14.Art. 31 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 50
La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, inceteaza urmatoarele drepturi salariale suplimentare stabilite prin acte juridice in favoarea personalului autoritatilor si institutiilor publice:
a)suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare;
b)sporul de mobilitate.

Art. 51
La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, litera c) a alineatului (2) al articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
"c) in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ din sectorul public;".

Art. 52
La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, alineatul (1) al articolului 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
"- Art. 96
(1)Functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice si in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului."
-****-

Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 15 septembrie 2009.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PERES

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora