PARTEA III: CAPITOLUL V: Aplicarea etapizata a legii

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:29

Art. 41
(1)Incepand cu 1 ianuarie 2011 si pana la 31 decembrie 2012 sistemul public de salarizare si ierarhizare va fi reformat si simplificat printr-un proiect de lege, care sa prevada inclusiv: reducerea numarului de functii din sectorul bugetar, trecerea treptata la salarii nominale, imbunatatirea ierarhiilor in cadrul domeniilor bugetare si a sistemului de grade, gradatii si trepte salariale.
 (2)Principiile proiectului de lege prevazut la alin. (1) vor fi:
 a)stabilirea unui sistem reformat si simplificat de ierarhizare in sectorul bugetar, care sa cuprinda grupuri ocupationale si grade si care sa se bazeze pe o metodologie moderna de evaluare pe baza de ocupatie si responsabilitati, astfel incat sa promoveze remuneratie egala pentru munca egala.
In cadrul unui grup ocupational, toate pozitiile vor fi clasificate pe grade, doar pe baza responsabilitatilor efective ale fiecarei pozitii;
 b)stabilirea unei grile unice pentru toate institutiile publice care fac obiectul acestei legi, care sa defineasca nivelul salariului de baza pentru toate pozitiile din toate grupurile ocupationale.
Fiecare grup ocupational si grad va fi conceput pentru a recompensa mai mult functiile cu o mai mare responsabilitate si pentru a oferi motivatii pentru ca personalul cu calificarea si experienta corespunzatoare sa-si asume responsabilitati mai mari;
c)competitivitatea in raport cu piata muncii, in cadrul constrangerilor bugetare, pentru a atrage si a mentine personal calificat;
d)controlul unitar; ministrii sau conducatorii institutiilor publice care fac obiectul acestei legi nu pot acorda drepturi salariale suplimentare fata de cele prevazute de prezenta lege;
e)eliminarea cumulului de functii.

Art. 42
(1)In vederea aplicarii prevederilor art. 41, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se infiinteaza o comisie bipartita, denumita in continuare Comisia. Comisia va fi formata din specialisti ai Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, ai Ministerului Finantelor Publice, ai Ministerului Administratiei si Internelor, ai Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Apararii Nationale, ai Ministerului Sanatatii si ai Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si cate un reprezentant desemnat de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national. Atributiile Comisiei vor fi aprobate pana la 30 octombrie 2009. Comisia poate solicita asistenta tehnica, in masura in care considera necesar.
(2)Componenta nominala a Comisiei si atributiile acesteia se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3)Nu mai tarziu de 30 iunie 2010, Comisia va publica un raport, care va descrie in detaliu structura grupurilor ocupationale si a gradelor, grila unica, dispozitiile revizuite pentru sporuri si alte stimulente financiare, cerintele unui sistem centralizat si automatizat de administrare a salariilor, precum si orice alte aspecte conexe.
(4)Pana la 30 septembrie 2010, dupa luarea in considerare a raportului Comisiei, Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare un proiect de lege simplificat al salarizarii in sectorul public pentru anul 2011.
 
Art. 43
Pe baza datelor furnizate de Institutul National de Statistica, de alte institutii si autoritati, precum si pe baza studiilor independente, Comisia va realiza o analiza comparativa a evolutiei drepturilor salariale din sectorul public si sectorul privat, in vederea asigurarii competitivitatii drepturilor salariale din sectorul bugetar cu cele de pe piata fortei de munca.

Art. 44
Comisia formuleaza propuneri cu privire la reformarea sistemului public de salarizare si ierarhizare in conformitate cu prevederile art. 41.

Art. 45
(1)Prin legile anuale de implementare, pe baza raportului publicat de Comisie, sistemul public de salarizare si ierarhizare va fi reformat in conformitate cu prevederile art. 41, corelat cu schimbarile structurale din administratia publica si din alte domenii din sectorul bugetar.
(2)In sistemul de salarizare prevazut la alin. (1), salariul de baza pentru fiecare functie, stabilit in valori nominale pe baza de responsabilitati, va reprezenta principalul element al veniturilor salariale, iar sporurile si indemnizatiile vor fi stabilite numai in cazul in care conditiile temporare de munca fac necesara acordarea unei plati suplimentare, cu respectarea prevederilor art. 23.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora