SECTIUNEA 1: Salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:25

Art. 13
(1)Salariile de baza se diferentiaza pe functii in raport cu nivelul pregatirii profesionale, experienta si raspunderea in munca, precum si cu nivelul de complexitate a activitatii specifice fiecarui post.
(2)In cadrul fiecarei functii, salariile de baza se diferentiaza pe grade in cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scurta durata si pe trepte profesionale in cazul studiilor medii, astfel incat sa se asigure posibilitatea diferentierii salariilor de baza individuale in raport cu nivelul pregatirii profesionale a fiecarei persoane si cu experienta acesteia in munca. De regula, se utilizeaza 2-3 grade si, respectiv, 2-3 trepte profesionale.
(3)In cadrul fiecarui grad sau al fiecarei trepte profesionale, diferentierea salariilor de baza se face pe un numar de 5 gradatii, corespunzatoare celor 5 transe de vechime in munca, prevazute la art. 16, cu exceptia functiilor publice, unde se utilizeaza 3 grade profesionale si 3 trepte de salarizare.
(4)Salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare se determina prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare prevazuti pentru fiecare functie cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu in leu, in favoarea salariatului.

Art. 14
Diferentierea salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare se realizeaza prin utilizarea unor coeficienti de ierarhizare cuprinsi in intervalul 1,00, pentru functia cu cea mai mica responsabilitate, si 12,00, pentru functia cu cea mai mare responsabilitate in stat.

Art. 15
(1)Pentru personalul care ocupa o functie de conducere, diferentierea salariilor de baza se face potrivit art. 13, utilizandu-se doua niveluri de salarizare corespunzatoare celor doua grade, respectiv trepte de salarizare in cazul functionarilor publici, care contin indemnizatia de conducere, sporul de vechime, precum si sporurile cuprinse in coeficientii de ierarhizare, prevazuti in anexele la prezenta lege.
(2)Nivelul de salarizare corespunzator gradului, respectiv celor doua trepte de salarizare in cazul functionarilor publici se stabileste de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 16
 (1)Transele de vechime in munca, in functie de care se acorda cele 5 gradatii, sunt urmatoarele:
- de la 3 la 5 ani;
- de la 5 la 10 ani;
- de la 10 la 15 ani;
- de la 15 la 20 ani;
- peste 20 ani.
(2)Gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la transa respectiva.
(3)Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.

Art. 17
(1)Personalului care s-a aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si personalului ale carui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, i se acorda, la reluarea activitatii, salariul de baza aferent gradului sau treptei profesionale in care a fost incadrat anterior suspendarii.
(2)Pentru personalul prevazut la alin. (1), gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se stabileste conform legilor specifice.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora