Legea contabilitatii nr. 82 din 24.12.1991 Actualizata 2010

 

Cap. I - Dispozitii generale

Data: 14 ianuarie 2011   Ora: 11:37

Nota: Modificarile aduse Legii de catre Primul Ministru Emil Boc au fost consemnate in textul legii cu BOLD.  Art. 1 (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduc...citeste mai mult

Cap. II Organizarea si conducerea contabilitatii

Data: 14 ianuarie 2011   Ora: 11:37

Art. 10 (1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) - (4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective. (2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de ca...citeste mai mult

Cap. III Registrele de contabilitate

Data: 14 ianuarie 2011   Ora: 11:39

Art. 20 Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.   Art. 21 Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinati...citeste mai mult

Cap. VI Contraventii si infractiuni

Data: 14 ianuarie 2011   Ora: 11:42

Art. 41 Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni: 1. detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico - financiare, fara sa fie inregistrate in ...citeste mai mult

Cap. VII Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 14 ianuarie 2011   Ora: 11:42

Art. 44 Ministerul Economiei si Finantelor si institutiile prevazute la art. 4 alin. (3) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementarile contabile aplicabile persoanelor prevazute la art. 1.   Art. 45 Ministerul Economiei si Finantelor exercita controlul asupra modului in care se aplica prevederile prezentei legi...citeste mai mult