Cap. VII Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 14 ianuarie 2011   Ora: 11:42

Art. 44

Ministerul Economiei si Finantelor si institutiile prevazute la art. 4 alin. (3) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementarile contabile aplicabile persoanelor prevazute la art. 1.

 

Art. 45

Ministerul Economiei si Finantelor exercita controlul asupra modului in care se aplica prevederile prezentei legi.

Art. 46

Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1992.

 

Art. 47

Prevederile prezentei legi se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, ce apartin persoanelor prevazute la art. 1, cu sediul sau domiciliul in Romania, cat si subunitatilor cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate.

 

Art. 48

(1) Dezvoltarea cadrului institutional in domeniul contabilitatii si al profesiei contabile se realizeaza prin Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare. Modul de organizare si functionare, atributiile si sursele de finantare ale acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) Directorul Directiei de reglementari contabile, precum si directorul general al Directiei generale de metodologie contabila institutii publice sunt membri de drept ai Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare.

 

Art. 49

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

- Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor si evidentelor cu continut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat in Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;

- Hotararea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil, publicata in Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;

- Hotararea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicata in Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;

- Hotararea nr. 1.116/1975 privind imbunatatirea analizei pe baza de bilant, cresterea operativitatii si calitatii informatiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unitatilor socialiste de stat, publicata in Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;

- Hotararea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;

- orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

 

Prevederile art. II si III din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii contabilitatii nr. 82/1991 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 259/2007

 

Art. II

In tot cuprinsul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, denumirea "Ministerul Economiei si Finantelor" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Finantelor Publice", iar sintagmele „auditor financiar” si „audit financiar” se inlocuiesc cu sintagmele „auditor statutar” si „audit statutar”.

 

Art. III

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:

a) lit. d) a alin. (1) al art. 74 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) lit. c) a alin. (1) al art. 80 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. IV. - Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, dupa aprobarea acesteia prin lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM – MINISTRU

EMIL BOC

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora