Contracte - download

Download / Descarca ContracteContract de inchiriere

Descriere: Contractul de inchiriere este acela prin care o persoana se obliga sa-i asigure alteia folosinta temporara, totala sau partiala a unei suprafete locative in schimbul unei sume de bani ("chiria"). In baza art. 21 a Legii ...


Contract de gaj

Descriere: Contractul de gaj este acel contract prin care debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii. Este reglementat de ...


Contract de colaborare

Descriere: Contractul de colaborare, numit si conventie civila sau conventie de prestari servicii, poate fi incheiat numai pentru activitati ocazionale, pur intamplatoare, accidentale. Pentru a presta o activitate in temeiul unei ...


Contract de management

Descriere: Contract de administrare Contractul de management este acordul prin care o persoana juridica ce desfasoara activitate economica, in calitate de proprietar, incredinteaza unui manager organizarea, conducerea si ...


Contract comodat auto

Descriere: Contractul de comodat auto este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, un autoturism determinat cu obligatia ca ...


Contract de adaptare profesionala

Descriere: Sunt considerate contracte speciale de formare profesionala contractul de calificare profesionala si contractul de adaptare profesionala. Contractul de calificare profesionala si contractul de adaptare profesionala sunt ...


Contract comodat sediu firma

Descriere: Contractul de comodat este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, un bun determinat cu obligatia ca aceasta din urma ...