Download Procura administrarea unui apartamentPrin procura pentru administrarea unui apartament, mandantul imputerniceste pe mandatar sa efectueze orice act sau fapt juridic, pentru o buna administrare si conservare a dreptului de proprietate asupra apartamentului mandantului.

Procura este actul juridic unilateral prin care mandantul il imputerniceste pe mandatar (procurator) sa incheie anumite acte juridice. Mandatantul detaliaza in inscris, in continutul procurii, actele pe care le poate incheia mandatarul in numele sau. Procura este astfel decat o incorporare intr-un inscris a vointei de a fi reprezentat.

Atentie! Procura trebuie autentificata de catre un notar autorizat!

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Procura administrarea unui apartament:

Extras din Procura pentru administrarea unui apartament

Procura pentru administrarea unui apartament

 

            Subsemnatul ..................................................................... cetatean ............................................, nascut la data de ..................................., in localitatea ........................................, de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de .................................. la data de .................................................., cod numeric personal ......................................................, imputernicesc prin prezenta pe ................................................................ cetatean ............................, nascut la data de ....................................., in localitatea ....................................., de sex ..................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ............................................, str. .................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ...................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de ................................. la data de ..........................................., cod numeric personal ............................................................, ca, in numele meu si pentru mine, sa efectueze orice act sau fapt juridic, pentru o buna administrare si conservare a dreptului meu de proprietate asupra apartamentului nr. ............... situat in localitatea ..................................., str. ................................ nr. ........., bloc ............., scara ............., etaj ..........., sector/judet ............................., dobandit in baza contractului de vanzare-cumparare nr. .................. din ........................., incheiat cu ............................... .

 

Acesta este un extras din Procura pentru administrarea unui apartament. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.