Download Contract comodat autoContractul de comodat auto este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, un autoturism determinat cu obligatia ca aceasta din urma sa-l inapoieze, in individualitatea sa, comodantului.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Contract comodat auto:

Extras Contract de comodat auto

CONTRACT DE COMODAT

Incheiat astazi,_______________ intre:

1. _______________________________________ , de cetatenie romana, domiciliat in __________________________________________________________________________________________ , legitimat cu CI seria ___ numarul _________________ eliberat de Sectia ___ Politie, la data de ___________________, CNP _______________________________ , in calitate de COMODANT si

3. S.C.________________________________________,sediu social in Bucuresti, sector J40/__________________________, CUI_____________________, capital social_______________lei, reprezentata de administratorul ______________________________, de cetatenie romana, domiciliat in Bucuresti,_____________________________________________________________________, legitimat cu CI seria ___________numarul ________________ eliberat de Sectia ________Politie, la data de ___________________ , CNP ________________________ , in calitate de COMODATAR.

Art. 1. Obiectul contractului:

Obiectul contractului il constituie imprumutul de folosinta efectuat de Comodant catre Comodatar asupra autovehiculului marca _____________, avand numarul de inmatriculare _____________, culoarea ________, an de fabricatie __________, nr. de omologare __________________________, numar de identificare __________________________, proprietate a Comodantului.

Acesta este un extras din Contract de comodat auto. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.