Contracte - download

Download / Descarca ContracteContract de credit

Descriere: Contractul de credit este un contract prin care o parte, imprumutatorul, acorda un credit imprumutatului, pentru care percepe anumite comisioane si dobanzi.


Contract de consultanta

Descriere: Contractul de consultanta este un contract prin care o parte, consultantul, se obliga sa asigure beneficiarului consultatii de specialitate la un standard de performanta ridicat.


Contract consultanta pentru protectia proprietatii industriale

Descriere: Contractul de consultanta pentru protectia proprietatii industriale este un contract prin care o parte, consultantul, se obliga sa ii ofere consultanta de specialitate beneficiarului, in domeniul protectiei proprietatii ...


Contract garantie materiala gestionari

Descriere: Contractul de garantie materiala pentru gestionari este un contract accesoriu contractului de munca, prin care o parte, angajatorul, obliga cealalta parte, angajatul, sa constituie o garantie materiala in vederea ...


Contract de consignatie

Descriere: Contractul de consignatie este un contract prin care o parte, consignatarul, incredinteaza anumite bunuri consignantului, spre vanzare.


Contract de comision

Descriere: Contractul de comision este un contract prin care o parte, in calitate de comitent, se angajeaza sa plateasca un comision altei parti, comisionarului, pentru prestarea anumitor servicii.


Contract locatiune autovechicule

Descriere: Contractul de locatiune de autovechicule este un contract prin care o parte, locatorul, inchiriaza altei parti, locatarul, un numar de autovehicule, cu respectarea unor conditii stabilite in contract.