Contracte - download

Download / Descarca ContracteContract de distributie exclusiva

Descriere: Contractul de distributie exclusiva este un contract prin care o parte, vanzatorul, se obliga sa produca si sa desfaca produsele sale, acordand celeilalte parti, distribuitorului, exclusivitatea desfacerii acestor ...


Contract cesiune de creanta

Descriere: Contractul de cesiune de creanta este un contract prin care o parte, numita cedent, transmite altei parti, numite cesionar, creanta care ii apartine.


Contract de licenta

Descriere: Contractul de licenta este un contract prin care o parte, numita licentiator, transmite altei parti, numite beneficiar dreptul de exploatare a know-howului sau.


Contract de asociere in participatiune

Descriere: Contractul de asociere in participatiune este un contract prin care doua sau mai multe persoane fizice si/sau juridice convin sa creeze o asociere in care sa contribuie anumite bunuri in vederea exercitarii in comun a ...


Contract de prestari servicii

Descriere: Contractul de prestari servicii este un contract prin care o parte, numita prestator, se obliga sa presteze anumite servicii pentru beneficiar, in schimbul unei remuneratii.


Contract de voluntariat

Descriere: Contractul de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, incheiata intre o persoana fizica, denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita organizatie gazda, in temeiul careia prima persoana se obliga fata de a ...


Contract de sponsorizare

Descriere: Contractul de sponsorizare este un contract prin care una dintre parti, numita sponsor, pune la dispozitie o suma de bani beneficiarului, in vederea desfasurarii activitatilor organizatiei beneficiarului.