Download Contract de sponsorizareContractul de sponsorizare este un contract prin care una dintre parti, numita sponsor, pune la dispozitie o suma de bani beneficiarului, in vederea desfasurarii activitatilor organizatiei beneficiarului.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Contract de sponsorizare:

Extras din Contract de sponsorizare

CONTRACT DE SPONSORIZARE

nr.........din...........

Incheiat intre:

1. ................................................................., cu sediul in .............................................................., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. …………………………., Cod Unic de Inregistrare …………………, cont bancar ………………………………………………, deschis la ................................................................, reprezentata de …………….…………………… in calitate de Administrator, numita in continuare SPONSOR

si

 2. FUNDATIA..............................., cu sediul in ........................... nr..........., inscrisa in Registrul Special al Judecatoriei.............. sub nr. ....................., avand Codul de Inregistrare Fiscala ................................, cont bancar...............................deschis la ................... reprezentata prin ........................, in calitate de Presedinte a Consiliului Director in calitate de BENEFICIAR

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie sprijinul material acordat beneficiarului, de catre sponsor, in vederea desfasurarii activitaţilor proiectelor educaţionale desfasurate de Beneficiar. Activitatea este fara scop lucrativ si respecta obiectivele Fundaţiei .......... 

II. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract va intra in vigoare la data semnarii lui de catre PARTI si va inceta la data de ..........

III. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea prezentului contract este de ......................

V. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PARTILOR

5.1 SPONSORUL se obliga:

   a) sa predea produsele care fac obiectul sponsorizarii in termenele si condiţiile convenite prin contract;

   b) sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica;

5.2. SPONSORUL are dreptul sa verifice daca Beneficiarul foloseste mijloacele financiare primite in temeiul prezentului contract conform destinatiei stipulate in acesta si sa solicite raspunderea Beneficiarului de indata ce constata incalcarea de catre acesta a obligatiilor asumate.

 Acesta este un extras din Contract de sponsorizare. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.