• » Info Financiar
  • » Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

 

CAPITOLUL I Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare. Definitii

Data: 28 ianuarie 2011   Ora: 11:50

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza regimul juridic al creditului ipotecar pentru investitii imobiliare. (2) Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare poate fi acordat exclusiv de catre institutiile autorizate, cu respectarea conditiilor prezentei legi si a legilor speciale de constituire si functionare a acestora. Art. 2. - In inte...citeste mai mult

CAPITOLUL III Contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare si contractul de asigurare

Data: 28 ianuarie 2011   Ora: 12:00

SECTIUNEA 1 Contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare - clauze obligatorii pentru protectia imprumutatilor Art. 8. - La solicitarea unei oferte de credit, institutia autorizata are obligatia de a oferi gratuit consumatorului, pe hartie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare si un exemplar al proiectului contractulu...citeste mai mult

CAPITOLUL IV Executarea creantelor institutiilor care acorda credite ipotecare pentru investitii imobiliare

Data: 28 ianuarie 2011   Ora: 12:03

Art. 19. - (1) In cazul intarzierii la plata, creditorul ipotecar va trimite imprumutatului, la ultima adresa comunicata de acesta, o notificare prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin executor judecatoresc ori bancar, prevenindu-l asupra consecintelor incalcarii contractului de credit ipotecar pentru investitii imobiliare. ...citeste mai mult

CAPITOLUL V Cesiunea creantelor ipotecare

Data: 28 ianuarie 2011   Ora: 12:05

Art. 24. - (1) Creantele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei institutii autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte institutii de acelasi tip ori altor entitati autorizate si reglementate in acest sens prin legi speciale. (2) Cesionarul dobandeste, pe langa dreptul de ipoteca aferent creditului ipotecar pentru investitii imobili...citeste mai mult

CAPITOLUL VI Obligatiunile ipotecare

Data: 28 ianuarie 2011   Ora: 12:07

Art. 29. - Abrogat. Art. 30. - Abrogat. Art. 31. - Abrogat. Art. 32. - Abrogat. citeste mai mult

CAPITOLUL VII Dispozitii finale

Data: 28 ianuarie 2011   Ora: 12:09

 Art. 33. - Institutiile autorizate sunt supuse supravegherii prudentiale si controlului institutiilor abilitate prin lege. Art. 331. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 si 26 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei. (2) Constatarea contraventiilor si apli...citeste mai mult