CAPITOLUL V Cesiunea creantelor ipotecare

Data: 28 ianuarie 2011   Ora: 12:05

Art. 24. - (1) Creantele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei institutii autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte institutii de acelasi tip ori altor entitati autorizate si reglementate in acest sens prin legi speciale.

(2) Cesionarul dobandeste, pe langa dreptul de ipoteca aferent creditului ipotecar pentru investitii imobiliare, drepturile decurgand din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum si celelalte garantii care insotesc creanta ipotecara transmisa.

Art. 25. - (1) Cesiunea unei creante ipotecare, precum si a unui portofoliu de creante ipotecare devine opozabila fata de tertii care nu au cunoscut-o pe alta cale, cu exceptia debitorului cedat, prin inscrierea cesiunii la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

(2) In cazul cesiunii unui portofoliu de creante ipotecare, opozabilitatea se poate realiza si prin inscrierea la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a unui aviz global de cesiune, prin care sa se descrie creantele care intra in componenta portofoliului cedat. Descrierea creantelor poate fi realizata, dupa caz, prin utilizarea unei formule generice pentru intregul portofoliu sau pentru o parte a acestuia, respectiv prin descrierea fiecarei creante in parte.

(3) In cazul cesiunii unei creante ipotecare sau a unui portofoliu de creante ipotecare, opozabilitatea fata de terti a fiecarei transmiteri a dreptului de ipoteca aferent unei creante cesionate se realizeaza prin inscrierea acestei transmiteri la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, precum si prin notarea ei in cartea funciara a imobilului respectiv.

Art. 26. - (1) Cesiunea unei creante ipotecare, individuala sau in cadrul unui portofoliu de creante ipotecare, devine opozabila debitorului cedat prin notificarea adresata acestuia de catre una dintre partile contractului de cesiune.

(2) Daca cedentul si cesionarul nu au convenit altfel, cesiunea se notifica de catre cedent debitorului cedat, in termen de 10 zile de la incheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandata.

(3) Notificarea va mentiona institutia financiara care va incasa de la debitor sumele pentru rambursarea creditului dupa cesiune.

Art. 27. - In cazul in care cedentul si cesionarul nu convin altfel, rambursarea creditelor ipotecare pentru investitii imobiliare va fi efectuata catre cedent, care actioneaza ca mandatar al cesionarului. Cedentul va transmite cesionarului sumele astfel obtinute, iar cheltuielile generate de incasarea si transmiterea sumelor vor fi suportate de cesionar in limita sumelor stabilite prin contractul de cesiune a creantelor ipotecare.

Art. 28. - In cazul in care cedentul va continua sa primeasca sumele rambursate si daca partile nu au convenit altfel, executarea ipotecilor si a celorlalte garantii va fi facuta de catre acesta in numele si pe seama cesionarului, pe cheltuiala acestuia din urma.

Art. 281. - In cazurile prevazute la art. 27 si 28, cedentul nu poate renunta la mandat. 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora