CAPITOLUL IV Executarea creantelor institutiilor care acorda credite ipotecare pentru investitii imobiliare

Data: 28 ianuarie 2011   Ora: 12:03

Art. 19. - (1) In cazul intarzierii la plata, creditorul ipotecar va trimite imprumutatului, la ultima adresa comunicata de acesta, o notificare prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin executor judecatoresc ori bancar, prevenindu-l asupra consecintelor incalcarii contractului de credit ipotecar pentru investitii imobiliare.

(2) In cazul notificarii prin scrisoare recomandata, aceasta se considera primita la data postei mentionata pe confirmarea de primire.

Art. 20. - In cazul in care, in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prevazute la art. 19, imprumutatul nu executa obligatiile asupra carora a fost notificat, contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare se considera reziliat de plin drept si intreaga suma a creditului, cu dobanzile aferente la data operarii rezilierii, devine exigibila.

Art. 21. - Contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare, precum si garantiile reale si personale subsecvente constituie titluri executorii, urmand sa fie investite cu formula executorie de catre instanta locului unde este situat imobilul.

Art. 22. - (1) Executarea silita a obligatiilor de plata ale imprumutatilor se va face fara conditionarea de atribuire a unui alt spatiu de locuit.

(2) In situatii exceptionale motivate ca atare, instanta de la locul executarii va putea acorda un termen de maximum 90 de zile in care debitorul isi va putea cauta o alta locuinta. Aceasta prevedere se aplica numai imprumutatilor persoane fizice.

Art. 23. - Executarea creantelor ipotecare se va face de catre executorii proprii ai institutiilor autorizate sau de catre executorii judecatoresti, dupa caz, in conditiile legii.

Art. 231. - Art. 19 si 20 nu se aplica in cazul in care creanta ipotecara devine exigibila potrivit art. 12 in cazuri de exigibilitate inainte de termen, provocate de alte cauze decat intarzierea la plata. 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora