Legea executorilor judecatoresti

 

Capitolul I - Dispozitii generale Legea executorilor

Data: 25 ianuarie 2012   Ora: 16:01

Art. 1(1) Executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectueaza de catre executorii judecatoresti, daca legea nu prevede altfel.(2) Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor.Art. 2(1) Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes ...citeste mai mult

Capitolul III - Organizarea activitatii executorilor judecatoresti

Data: 25 ianuarie 2012   Ora: 16:04

Sectiunea 1 - Organizarea si functionarea birourilor executorilor judecatorestiArt. 12(1) Activitatea executorilor judecatoresti se desfasoara in cadrul unui birou in care pot functiona unul sau mai multi executori judecatoresti asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.(2) Prin asocierea in cadrul unei societati profesionale executorul jud...citeste mai mult

Capitolul II - Competenta executorilor judecatoresti

Data: 25 ianuarie 2012   Ora: 16:02

Art. 7Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;c) comunicarea actelor de procedura;d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca...citeste mai mult

Capitolul IV - Drepturile si indatoririle executorului judecatoresc

Data: 25 ianuarie 2012   Ora: 16:05

Sectiunea 1 - Drepturile executorilor judecatorestiArt. 36Executorii judecatoresti isi exercita personal atributiile si se bucura de stabilitate in functie, neputand fi transferati in alta localitate, fara acordul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.Art. 37Activitatea executorului judecatoresc, care indeplineste conditiile prevazute la ...citeste mai mult

Capitolul V - Desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti

Data: 25 ianuarie 2012   Ora: 16:09

Art. 52(1) Executarea silita si celelalte acte care sunt de competenta executorului judecatoresc se indeplinesc la cerere, daca legea nu dispune altfel.(2) Toate actele efectuate de executorul judecatoresc se redacteaza in limba romana.(3) Persoanele interesate care nu vorbesc sau nu inteleg limba romana au dreptul sa ia cunostinta de cuprinsul ...citeste mai mult

Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 25 ianuarie 2012   Ora: 16:10

Art. 66(1) La cerere, executorii judecatoresti in functie, care la data inceperii activitatii potrivit art. 69 alin. (4) au o vechime in aceasta activitate de cel putin 2 ani, precum si cei care au o vechime de peste 2 ani in functii de specialitate juridica indiferent de vechimea in activitatea de executor judecatoresc, vor fi numiti executori ...citeste mai mult