Capitolul I - Dispozitii generale Legea executorilor

Data: 25 ianuarie 2012   Ora: 16:01

Art. 1
(1) Executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectueaza de catre executorii judecatoresti, daca legea nu prevede altfel.
(2) Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor.

Art. 2
(1) Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public.
(2) Actul indeplinit de executorul judecatoresc, in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Art. 3
(1) La cererea executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au obligatia sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite.
(2) Executorul judecatoresc este obligat sa pastreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Art. 4
Coordonarea si controlul activitatii executorilor judecatoresti se exercita de catre Ministerul Justitiei.

Art. 5
Activitatea executorilor judecatoresti se infaptuieste in conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Art. 6
Executorii judecatoresti nu pot refuza indeplinirea unui act dat in competenta lor decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora