Legea 31/1990 privind societatile comerciale actualizata 2012

 

CAPITOLUL IV Societatile pe actiuni

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:14

SECTIUNEA I Despre actiuni   Art. 91. - (1) In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator.  (2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; in caz contrar ele vor fi nominative. Actiunile nominative pot fi ...citeste mai mult

CAPITOLUL V Societatile in comandita pe actiuni

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:15

Art. 187. - Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu normele privind societatile pe actiuni, cu exceptia celor referitoare la sistemul dualist de administrare.   Art. 188. - (1) Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.  (2) Asociatilor comanditati li se vor aplica dispozitiile p...citeste mai mult

CAPITOLUL VI Societatile cu raspundere limitata

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:16

Art. 191. - (1) Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala.  (2) Prin actul constitutiv se va putea stabili ca votarea se poate face si prin corespondenta.   Art. 192. - (1) Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv s...citeste mai mult

TITLUL IV Modificarea actului constitutiv CAPITOLUL I Dispozitii generale

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:17

Art. 204. - (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotarare a adunarii generale ori a Consiliului de administratie, respectiv directoratului, adoptata in temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotararea instantei judecatoresti, in conditiile art. 223 alin. (3) si ale art. 226 alin. (2).  (2) Forma autentica a actului modificator adopt...citeste mai mult

CAPITOLUL II Reducerea sau majorarea capitalului social

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:19

Art. 207. - (1) Capitalul social poate fi redus prin:  a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;  b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;  c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.  (2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pie...citeste mai mult

TITLUL V Excluderea si retragerea asociatilor

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:19

Art. 222. - (1) Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata:  a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;  b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;  c) asociatul cu raspundere nelimitata...citeste mai mult

TITLUL VI Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale CAPITOLUL I Dizolvarea societatilor

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:21

Art. 227. - (1) Societatea se dizolva prin:  a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;  b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;  c) declararea nulitatii societatii;  d) hotararea adunarii generale;  e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui aso...citeste mai mult

CAPITOLUL II Fuziunea si divizarea societatilor

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:23

Art. 238. - (1) Fuziunea este operatiunea prin care:  a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numer...citeste mai mult

CAPITOLUL III Fuziunea transfrontaliera

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:26

SECTIUNEA 1 Domeniul de aplicare. Competenta jurisdictionala  Art. 251.2. - (1) Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata - persoane juridice romane - si societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona, in conditiile prezentei legi, cu societati comerciale care au sediul so...citeste mai mult

TITLUL VII Lichidarea societatilor comerciale CAPITOLUL I Dispozitii generale

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:30

Art. 252. - (1) Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, chiar daca in actul constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli:  a) pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii si directorii, respectiv membrii directoratului, continua sa-si exercite atributiile, cu exceptia ce...citeste mai mult