Legea 31/1990 privind societatile comerciale actualizata 2012

 

CAPITOLUL II Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:31

Art. 262. - (1) Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel.  (2) Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui asociat or...citeste mai mult

CAPITOLUL III Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:32

Art. 264. - (1) Numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face de adunarea generala, care hotaraste lichidarea, daca, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel.  (2) Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv.  (3) In cazul in care majoritatea nu...citeste mai mult

Titlul VII1 Societatea europeana

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:33

Art. 270 ^2a). - Societatilor europene cu sediul in Romania le sunt aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene, cele ale prezentului capitol, precum si cele privitoare la societatile pe actiuni, in masura compatibilitatii lor cu dispozitiile regulamentului comun...citeste mai mult

TITLUL VIII Contraventii si infractiuni

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:34

Art. 2703. - (1) Incalcarea prevederilor art. 74 constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.  (2) Incalcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.  (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute ...citeste mai mult

TITLUL IX Dispozitii finale si tranzitorii

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:34

Art. 283. - (1) Societatile comerciale, organizate in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, privatizate sau care se vor privatiza, pot functiona numai pe baza de statut.  (2) Modificand, in conditiile legii, statutul, asociatii il pot...citeste mai mult